Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. HACER BELEN
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Faruk Kabakçı
Öğr. Gör. Dr. Hacer Belen
Ar. Gör. Gizem Günçavdı
Ar.Gör. Hazel Duru
Ar. Gör. İsmail Kuşçi
Ar. Gör. Mustafa Özkan
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Öğr. Gör. Dr. Hacer Belen
hacerbelen@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Görükle-Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı, öğrencinin toplumsal sorumluluk bilincini arttırmak, toplumsal sorunların çözümünde aktif rol almasını sağlamak, toplumsal gerçekliklere ait farkındalığını geliştirmek, toplum ile işbirliği, dayanışma ve iletişim içinde olmasını sağlamak ve öz değerlendirme becerisini geliştirmektir.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Psikolojik danışman adaylarının toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak yetiştirilmesi ve derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeleri konusunda katkı sağlamaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama;
2 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma;
3 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanma;
4 Proje gerçekleştirirken liderlik, ekip yönetimi, iletişim becerilerini geliştirme;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Proje hazırlama konusunda bilgi edinme Projenin uygulanması
2 Öğrenci Listelerinin Oluşturulması Projenin uygulanması
3 Proje konularının belirlenmesi Projenin uygulanması
4 Projelerin hazırlanması Projenin uygulanması
5 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
6 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
7 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
8 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
9 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
10 Uygulamaların değerlendirilmesi Projenin uygulanması
11 Uygulamaların değerlendirilmesi
12 Uygulamaların değerlendirilmesi
13 Uygulamaların değerlendirilmesi
14 Uygulamaların değerlendirilmesi
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ders kitabı bulunmamaktadır.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Proje ve Final Sınavları
Açıklama Mutlak Değerlendirme
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 10 10
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1
OK2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1
OK3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
OK4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr