Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YÜZME
1 Dersin Adı: YÜZME
2 Dersin Kodu: AEB1002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Şenay Şahin
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Şenay ŞAHİN
sksahin@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Tanım. Tarihçe. Temel hazırlık çalışmaları, (su üstündü kalabilme, nefes alma, ayak vuruşu, kol çekişi, makas hareketi vb.).Serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek yüzme, atlayışlar ve kurallar. Yüzme sitillerini öğrenim basamaklamalarıyla öğrenmek. Yüzme öğretim becerisi ve bilgisi kazanmak.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: yüzme temel teknik öğretimini gerçekleştirmeyi öğrenir ve öğretir
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Yüzmenin tanımını bilir, tarihçesi ile ilgili açıklamalar yapar.;
2 Yüzme yarışma kurallarını bilir.;
3 Yüzmenin temel teknik becerilerini uygular.;
4 Yüzmenin taktik uygulamalarını anlar ve yorumlar.;
5 Yüzme alıştırmaları ile koordinasyonu geliştirir.;
6 Yüzme ısınma ve soğuma uygulamalarını bilir.;
7 Antrenörlük becerilerini kullanır.;
8 Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerinde yüzme temel bilgi ve becerilerini etkili olarak kullanır.;
9 Yüzmenin tekniklerini öğretebilir.;
10 Yüzme taktiklerini öğretebilir.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersle ilgili genel ve özel açıklamalar. Dersin hedefleri, amaçları ve öğrenci kazanımları. Yüzmenin tarihçesi. Havuz hijyeni ve kuralları. Yüzme derslerinin metodu.
2 Sportif yüzmede havuz kuralları. Can emniyeti.
3 Öğretmen ve çalıştırıcılar için talimatlar. Yüzme fizyolojisi. Yüzme antrenmanlarının insan vücuduna etkileri.
4 Yüzme eğitiminde çalışma organizasyon. Havuz kullanımı.
5 Yüzmede kullanılan yardımcı malzemeler. Serbest sitilin öğrenim.
6 Serbest sitilin teknik analizi. Yüzme derslerinde güvenlik ve yardım.
7 Serbest sitilin dönüş teknik analizi ve uygulamaları. Görsel eğitim.
8 Serbest stil koordinasyon çalışmaları ve teorik vize Serbest stil koordinasyon çalışmaları
9 Serbest sitilin dönüş teknik analizi ve uygulamaları. Serbest stil koordinasyon çalışmaları ve uygulama vize.
10 Serbest sitilin dönüş teknik analizi ve uygulamaları. Yüzücü, antrenör, veli ilişkilerinin incelenmesi.
11 Antrenman kavramı ve yüzme antrenmanlarının genel sınıflandırılması. Sportif antrenmanın mantığı. antrenman örneği
12 Sırtüstü sitilinin teknik analizi. Yüzmede karada yapılan çalışmalar ve ısınma.
13 Sırtüstü sitilinin öğrenim adımları. Sırtüstü sitilinin öğrenim adımları. Video görsel eğitim.
14 Sırtüstü sitilinin öğrenim adımları. Sırtüstü sitili öğrenim adımları. Sırtüstü yüzme uygulamaları.
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. AÇIKADA, C. ,ERGEN,E.: “Bilim ve Spor”, Büro-tek Ofset Matbaacılık, Ankara, 1990.
2. Whıtten, P.: the complete book of swimming,New York, 1994.
3. Maglıscho Ernest.W. Swimming Even Faster, Arizona State University,1993.
4. Alpar Reha Yüzme ve su topu antrenmanlarının temelleri,
5. Maria Olaru.Sportif yüzme, bağırgan yayınevi , Ankara , 1998
6. Yüzme federasyonu yayınları, 1997, İSTANBUL.
7. Yüzme teknik dergileri, Hacettepe Üniversitesi yayınları, ANKARA.
8. Maria Olaru, Sportif yüzme, 1996, Adana.
9. Swim Tecnique dergisi, 1998.
10. Swim Word Yüzme Dergileri, 1999 – 2002.
11. Yüzme öğretmen el kitabı, Yüzme atlama sutopu federasyonu, 1992, ANKARA.
12. Urbaniksy Norbert, çev. Dr. Apti Yaltırak Yüzme derslerinin metodu, , 1994, ANKARA.
13. Yüzme Antrenmanı, Seminer notları.
14. D.S.İ. Nilüferspor Doğru yüzme kitabı, 1986, Bursa.
15. YÜZME İnternet çevirileri.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 1 10
Ödev 1 10
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 4 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları uygulama ve klasik sınav
Açıklama ara sınav %20 uygulama %10,performans %10 ve homewrok 20, ve yıl sonu sınavı %60
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 2 10 20
Ödevler 1 10 20
Projeler 1 10 10
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 2 2
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,8
Dersin AKTS Kredisi 4
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 4 1 2 2 3 3 2 2 2 2 0
OK2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 0
OK3 5 4 3 3 3 5 5 4 2 5 0
OK4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 0
OK5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 0
OK6 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 0
OK7 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 0
OK8 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 0
OK9 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 0
OK10 5 3 4 4 3 4 3 4 3 4 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr