Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
BADMİNTON
1 Dersin Adı: BADMİNTON
2 Dersin Kodu: AEB0026
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. SADETTIN EROL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Öğr. Gör. Aygül Akca
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Öğr. Gör. Sadettin Erol serol@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: ğretmen adayları badminton teknik becerilerinin öğretimi ve uygulanması, teknik hareketlerin öğretimi konusunda temel bilgileri vermek ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak örnek ders planları ile ilişki kurabilir.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Badmintonun tarihsel gelişimini, saha ve malzeme bilgisini açıklayabilme;
2 Raket tutuş, temel duruş ve adımlama teknikleri kavrayabilme;
3 Vuruş tekniklerini uygulayabilme;
4 Tekler ve çiftler oyun kurallarını kavrayabilme;
5 Yarışma organizasyonlarını uygulayabilme;
6 Badminton alıştırmalarını yaratıcılığını kullanarak yorumlayabilme;;
7 Öğrendiği teknik ve taktik bilgilerini öğrencilerine açıklayabilme ;;
8 Badminton izleyicisi olarak olumlu eleştirileri açıklayabilme ;;
9 Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerinde badminton temel bilgi ve becerilerini etkili olarak kavrayabilme;;
10 Badmintonun teknik ve taktik konularını uygun öğretim yöntem/yöntemleriyle açıklayabilme.;;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Badmintonun tarihsel gelişimi Badmintonda ısınma uygulamaları
2 Badminton temel teknik çalışmaları Badminton temel teknik çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
3 Lob vuruşunu geliştirici çalışmalar Lob vuruşunu geliştirici çalışmalar ile ilgili drill uygulamaları
4 Fourhand backhand vuruş çalışmaları Fourhand backhand vuruş çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
5 Baş üstü vuruş çalışmaları Konuyla ilgili diril çalışmaları Baş üstü vuruş çalışmaları Konuyla ilgili diril çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
6 Net drol vuruş çalışmaları Net drol vuruş çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
7 Dırayv vuruş çalışmaları Dırayv vuruş çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
8 Baş üstü clear çalışmaları, çeşitleri ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. Baş üstü clear çalışmaları, çeşitleri ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. ile ilgili drill uygulamaları
9 Baş üstü clear çalışmaları, çeşitleri ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. Baş üstü clear çalışmaları, çeşitleri ve geliştirmeye yönelik çalışmalar. ile ilgili drill uygulamaları
10 Smaç Çalışmaları (Yüksek Smaç Çalışmaları ? Alçak Smaç Çalışmaları) Smaç Çalışmaları (Yüksek Smaç Çalışmaları ? Alçak Smaç Çalışmaları)ile ilgili drill uygulamaları
11 Smaç Çalışmaları (Yüksek Smaç Çalışmaları ? Alçak Smaç Çalışmaları) Smaç Çalışmaları (Yüksek Smaç Çalışmaları ? Alçak Smaç Çalışmaları) ile ilgili drill uygulamaları
12 Backhand clear vuruş çalışmaları Backhand clear vuruş çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
13 Backhand drop vuruş çalışmaları Backhand drop vuruş çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
14 Backhand- fourhand defans çalışmaları Backhand- fourhand defans çalışmaları ile ilgili drill uygulamaları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: YUMUK, S. (2004) Badminton, Lale Matbaası ? Eskişehir
DEMİRCİ, A. (2007) Nevzat DEMİRCİ. Adım Adım Badminton ? Spor Yayınevi ? Ankara
Gülmez,İ,Her yönüyle badminton,nüve yayınları.2007,ANKARA
Kale. R., Cümşütoğlu. R.,( 1994). Uçan Tüytop Badminton. Ankara.
S.Salman., M.Salman., (1994) Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi. Ankara.
J. Donwey., (1993). Excilling At Badmintnon. Great Britain.
International Badminton Federation.,(1996). Physicial Training For Badminton., Denmark.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Klasik sınav
Açıklama Klasik sınav 3 sorudan oluşur
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 11 5 55
Ödevler 0 6 42
Projeler 1 10 10
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 1 1
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 1 1
Toplam İş Yükü 152
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,03
Dersin AKTS Kredisi 5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0
OK3 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
OK6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 5
OK8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
OK10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr