Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Interdisciplinary Graduate Program of Women and Family Studies
General Description
1
Brief History
The Department of Women and Family Studies Postgarduate Program was opened in the 2020-2021 academic year. This program aims to bring together different disciplines who want to work with women and family. Therefore, it is an interdisciplinary program.
2
Qualification Awarded
If the program is completed successfully and the program qualifications are provided, the Women and Family Studies postgraduate degree is gained.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Bachelor’s degree 2- To receive required score on the Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES). (ALES scores are valid for five years. Minimum ALES score of 55 –verbal-).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Having satisfactorily completed a minimum of 120 ECTS and a minimum GPA of 70, and defending his/her dissertation in the presence of an examining committee, student is awarded the degree of Master of Arts in the department of Women and Family Studies.
7
Profile of The Programme
The aim of the Women adn Family Stuides postgraduate program is to educate researchers who can produce knowledge about relevant fields, can share this knowledge in national and international area.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
SKILLS Cognitive - Practical
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
COMPETENCES Field Specific Competence
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
COMPETENCES Communication and Social Competence
COMPETENCES Learning Competence
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 3,5
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 2,7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 5,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,3,4,5,7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,3,4,5,-6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 5,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 1,5,7
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2 6,7
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2 2
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2 3,4,5,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2 1,2,6,7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2 1,2,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2 6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2 6,7
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2 1,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 1,2,6
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 1,2,3,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,5,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,2,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 5,6
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 1,7
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 1,2
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 1,2,3,4,6
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 5,6
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 3,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 1,2
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 5,-6

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1 4,5,6
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 2 6,7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 2 3,4,5
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1 1,3,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1 1,3,4,6,8
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 2 4,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1 3,4
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 2 5,8
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1 3,4,6,7
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1 4
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1 3,4,5,6,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1 1,2,3,4,5-7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1 1,2,3,4,5,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1 2,4,5
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1 1,2,4
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Individuals who take courses from different disciplines in the Department of Women and Family Studies and successfully complete their thesis in the field and graduate as a scientific expert will be able to work as experts or experts in different institutions and processes where women and family are involved. For example; In Juvenile Courts, Employment and Employment Institutions, in the public and private sectors.
10
Access to Further Studies
Candidates who have successfully completed their undergraduate education can study in the Women and Family Studies Master´s Program with Thesis, provided that they are successful in the application and interview procedures.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to attend %70 of lessons to check in at the programme in the beginning of term and to attend final exam. Students have to attend at least 1 final exam for every lessons. Every exam is assessed in 100 point scale. Students who get AA, BA, BB, and CB marks quiz out of the lesson.
12
Graduation Requirements
Graduation requirements are to pass all courses in the programme (equivalent 120 ECTS) and to complete the dissertation.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Handan Asûde Başal asubasal@uludag.edu.tr
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman pinarbag@uludag.edu.tr, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD.
15
Facilities
There are 10 professors, 3 associate prof. dr. and 1 assistant prof. dr. in the department.
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr