Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi (EÇDE) programı lisans diplomasına sahip çeşitli kurumlarda okul öncesi öğretmenliği yapan / yapmayı düşünen kişilere veya bu konuda kendisini geliştirmek isteyen ebeveynlere donanım kazandırmak için oluşturulmuştur. Çocuğun din ve ahlak gelişimini diğer tüm gelişim alanlarıyla birlikte harmanlayan bir programdır.
2
Verilen Derece
Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 90 AKTSlik Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans öğretimi için ALES ve yabancı dil şartı aranmamaktadır. Lisans diploma başarı notunun %50’si, yazılı ve mülakat (sözlü) puanının %50’si alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üzerinden 65 alan adaylar başarılı sayılır ve kontenjana göre sıralama yapılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda belirtilen derslerden en az 90 AKTS karşılığı ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Okul öncesi eğitiminde okullaşma oranı ülkemizde henüz istenilen seviyede değildir. Çeşitli kurum ve kuruluşların bu oranın yükseltilmesine verecekleri katkı önem arz etmektedir. Öte yandan okul öncesi eğitimi ilkelerinin farkına varmış çocuğun bütün gelişim alanlarına hâkim öğretici / öğretmen profili bu dönem eğitimin diğer bir vazgeçilmez unsurudur. Ayrıca bu sayılan gerekliliklerle beraber bu dönemdeki çocuğa ahlak ve değerler eğitiminin verilme arzusu toplumumuzda git gide artmaktadır. Bütün bu bileşenlerin bilimsel ve pedagojik bir anlayış içerisinde verilmesi ihtiyacı disiplinler arası yaklaşımı doğurmuştur. Bu programın, İlgili alanlarla alakalı pek çok fakülte ve bölüme sahip olan Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde açılması ayrıca önemlidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Erken çocukluk dönemi eğitiminin diğer dönemlerdeki eğitimlerden farkını bilir.
2. Erken çocukluk ile ilgili bilimsel kaynaklara ulaşma ve araştırma yapma kabiliyetini kazanır.
3. Çeşitli felsefi akımların erken çocukluk dönemi eğitimi ile ilgili görüşlerini bilir.
4. Erken çocukluk eğitimi ile ilgili dünyada ve Türkiye’de uygulanan mevcut uygulamaları bilir ve değerlendirir.
5. Çeşitli kültür ve medeniyetlerin erken çocukluk eğitimi ile ilgili görüş ve düşüncelerini tartışabilir.
6. Bu dönemdeki çocuğun gelişim alanlarının bir bütün içerisinde birbirlerini etkilediğini kavrar.
7. Okul öncesi eğitimde program geliştirme ve etkinlik planlamada beceri elde eder.
8. Yapılacak etkinlik çeşitlerinin hangi alan ve felsefi temele dayandığının bilincinde olarak örnek etkinlikler düzenleyebilir.
9. Ahlak ve değerler eğitimi ile ilgili konu ve kavramların çocuğun ruh sağlığı ve bilişsel gelişimine uygunluğunu tespit edebilir.
10. Ahlak ve değerler eğitimi ile ilgili konu kavramların erken çocukluk eğitimi etkinliklerinde yerli yerinde uygulamayı gerçekleştirir.
11. İçerisinde yaşadığımız toplumun örf, adet, gelenek, kültür, medeniyet ve değerlerini dikkate alarak pedagojik ilkelerden ödün vermeden erken çocukluk programı oluşturmanın ve uygulamanın imkânlarını tartışır.
12. Okul öncesi eğitimde devlet, millet, okul, aile ve diğer kurum ve kuruluşların paydaş olduklarını görev ve sorumluluk sahibi olduklarını bilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Erken çocukluk eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Belediyeler ve diğer resmi/özel kurumlarda yönetici ve uzman olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar istenen şartları yerine getirmeleri halinde tezli yüksek lisans programlarına devam edebilirler. Ayrıca benzer yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmaları durumunda hangi derslerden muaf olacaklarına ilgili yönetim kurulu karar verir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırmakla birlikte, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda gerekli olan AKTS kredisine sahip olmak.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. İsmail SAĞLAM
Email: isaglam@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60343
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İlahiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve bu fakültelerin ilgili bölümlerinin imkan ve katkılarından yararlanılmaktadır
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EÇDE5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EÇDE5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EÇDE5103 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ TARİHİ VE TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5105 ÇOCUK GELİŞİMİ VE PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5107 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5109 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE İNANÇ ESASLARI ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5111 ERKEN DÖNEM ÇOCUK EDEBİYATI VE EDEBİ TÜRLER Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5113 ÇOCUK VE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EÇDE5102 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN HEDEFİ VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5104 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5106 MEDENİYET VE ÇOCUK Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5108 AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5110 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE KİŞİLİK VE KARAKTER GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5112 ASRI SAADETTE OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5114 ERKEN ÇOCUKLUKTA SAĞLIK VE İLK YARDIM Seçmeli 3 0 0 6
EÇDE5116 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr