Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Tourism And Travel Services
General Description
1
Brief History
Uludag University Vocational School of Social Sciences Travel-Tourism and Leisure Services Department, Tourism and travel services program has been rendering education since 2003-2004 academic year.
2
Qualification Awarded
Upon successfully completing the 120-ACTS credit program and acquiring the program qualifications, the students graduate with Tourism and Travel Services Associate degree.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
The applicant should have a high school or its equivalent diploma and the other requirements are determined by OSYM (Student Selection and Placement Center) in accordance with the applicable legislation of YOK (Higher Education Council)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to be able to receive an Associate Degree in Tourism and Travel Services, it is required to successfully complete all the compulsory and elective courses a student should have (a total of 120 ACTS) and to have at least 2.00 GPA (grade point average) over 4.00
7
Profile of The Programme
The aim of Tourism and Travel Services Program is to train individuals who are entrepreneurs, have effective communication skills and the fundamental qualities of marketing business and also who are able to use computer programs related to their field.
Tourism and Travel Services Program provides a two-year training following high school education. Formal and Evening Programs both accept 30 students each. The students are also required to complete a 30-work day internship program. The students are required to take and successfully complete all the compulsory courses in the program. They are also required to take and successfully complete elective courses in II., III., and IV. Semesters as well as compulsory courses.
The students are required to have a grade point average of at least 2.00 over 4.00 GPA for graduation.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have the skills Tourism and tarvel services field in working life
2. To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
3. The skills of working in teams including interdisciplinary.
4. The skills of defining problems and solving in professional practice
5. The conscious of professional ethic and responsibility
6. The conscious that lifelong learning is needed and skills of realizing it
7. Having the responsibility of the problems as a member of the team
8. The skills of understanding and practicing the legal laws(2634 and 1618)
9. Having the conscious about the Social Rights' Universality,Social Justice,quality and cultural values,environment protection,work health and security
10. The ability of using Information Communication Technology means and other professional means and techniques
11. The skills of planning the professional process and putting it into practice
12. Having the foreign language skills at least to follow the information in his field and communicate with his/her professional colleagues.
SKILLS Cognitive - Practical
 • The conscious of professional ethic and responsibility
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
 • Having the foreign language skills at least to follow the information in his field and communicate with his/her professional colleagues.
 • The skills of defining problems and solving in professional practice
 • The ability of using Information Communication Technology means and other professional means and techniques
 • To have the skills Tourism and tarvel services field in working life
 • The skills of planning the professional process and putting it into practice
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • The skills of understanding and practicing the legal laws(2634 and 1618)
 • To have the skills Tourism and tarvel services field in working life
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
 • Having the conscious about the Social Rights' Universality,Social Justice,quality and cultural values,environment protection,work health and security
 • The conscious that lifelong learning is needed and skills of realizing it
 • Having the responsibility of the problems as a member of the team
 • The skills of understanding and practicing the legal laws(2634 and 1618)
 • The conscious of professional ethic and responsibility
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • The skills of understanding and practicing the legal laws(2634 and 1618)
 • The skills of working in teams including interdisciplinary.
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
 • The skills of planning the professional process and putting it into practice
 • Having the responsibility of the problems as a member of the team
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To have the skills Tourism and tarvel services field in working life
 • Having the responsibility of the problems as a member of the team
 • Having the foreign language skills at least to follow the information in his field and communicate with his/her professional colleagues.
 • The skills of planning the professional process and putting it into practice
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
 • The conscious that lifelong learning is needed and skills of realizing it
 • Having the conscious about the Social Rights' Universality,Social Justice,quality and cultural values,environment protection,work health and security
 • The skills of working in teams including interdisciplinary.
 • The ability of using Information Communication Technology means and other professional means and techniques
 • The skills of defining problems and solving in professional practice
 • The conscious of professional ethic and responsibility
COMPETENCES Learning Competence
 • To have the skills of managing a process that provides the required needs about travel services
 • To have the skills Tourism and tarvel services field in working life
 • The skills of planning the professional process and putting it into practice
 • The conscious that lifelong learning is needed and skills of realizing it
 • The skills of understanding and practicing the legal laws(2634 and 1618)
 • The ability of using Information Communication Technology means and other professional means and techniques
 • The skills of defining problems and solving in professional practice
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2 1,2
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2 1,2
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2 1,2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1 1
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 1,2,3
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3 1,2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3 1,2
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2,3 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2,3,4 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2,3,4 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3,4 1,2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3,4 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3,4 3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3,4 1,2,3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2,3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3 1,2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3 1,2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3 1,2,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Individuals who have gained the required professional proficiencies can work in tourism sector in the jobs below: In Travel Agencies stated in Law numbered 1618 (A-B and C Groups), In Fair-Congress Organisation Firms, Related departments (ticketing, service points, etc.)of Transportation Companies.
10
Access to Further Studies
The graduates who successfully complete their associate training have the opportunity to apply to related undergraduate programs on condition that they acquire a sufficient mark from External Transfer Exam executed by OSYM (Student Selection and Placement Center)
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
A student has to register at the beginning of the semester and has to attend at least 70% of the theoretical lessons and 80% of the practices in order to be able to enter the final exam of that particular course. The students are given at least one mid-term exam and one final exam. Mid-term exam (the grades given by assignments, lab exams and quizzes may also be added to mid-term grade) consists 50% of the pass mark and final exam consists the other 50%. All the exams are evaluated out of 100. The students have to acquire at least 30 points from the final exam. A student who has acquired AA, BA, BB, CB or CC as the pass mark from any course is considered as successful for that particular lesson. DC and DD are conditional successful grades. A student has to obtain 2.0 GPA (General Point Average) in order to be considered as successful for a course which they have received DC or DD as pass mark.
12
Graduation Requirements
A student has to pass all the courses (a total of 120 ACTS), obtain at least 2.00 GPA over 4.00, escape FF or FD for any courses and complete the compulsory internship in order to be able to successfully complete the program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
BUÜ ALİ OSMAN SÖNMEZ KAMPÜSÜ
Tlf: (224)262 55 40
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Melih SERENGİL
E-mail:mserengil@uludag.edu.tr
dahili: 60541
Program Başkanı: Öğr.Gör.Celal UZUN
E-posta: celaluzun@uludag.edu.tr
dahili: 60516
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI
e-posta: kayhanahmet@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60508
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Galip Gürsu GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60538
15
Facilities
The training in the vocational school takes place in technologically equipped classes (projection, smart board, internet connection), computer lab with internet connection, library and conference hall. Additionally, seminars in which experts and managers from the business world conveyed their knowledge and experience are hold and technical visits are organized with the aim of seeing and learning the practices in the businesses on site.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MVUZ101 ACCOUNTING FOR BUSINESS TRAVELS Compulsory 3 0 0 4
TOTZ129 TOURISM ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
TSEZ001 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
TSEZ011 TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES Compulsory 3 0 0 5
TSEZ107 INCOMING AGENCY Compulsory 3 0 0 5
TSEZ109 GENERAL TOURISM Compulsory 3 0 0 5
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Total 31
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TOTZ025 TOURISM MARKETING Compulsory 3 0 0 4
TSEZ008 TOURISM GEOGRAPHY Compulsory 3 0 0 5
TSEZ106 RESERVATION Compulsory 3 0 0 5
TSEZ108 SPECIAL INTEREST TOURISM Compulsory 3 0 0 4
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ1 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
TOTZ233 COST ANALYSIS IN TOURISM BUSINESS Compulsory 3 0 0 4
TSEZ209 CONGRESS AND EXHIBITION Compulsory 3 0 0 3
TSEZ211 GUIDANCE SERVICES AND COMMUNICATION Compulsory 1 2 0 3
OSPZ003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ2 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
TSEZ208 TOUR PROGRAMMING Compulsory 3 0 0 3
TSEZ210 TICKETING Compulsory 3 0 0 4
TSEZ212 TRAVEL BUSINESS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION SYSTEMS Compulsory 3 0 0 3
OSPZ002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH) Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TOTS030 TOURISM LEGISLATION Optional 2 0 0 3
TSES005 RECREATION AND ANIMATION Optional 2 0 0 3
TSES017 UNCOMING AGENCY AUTOMATION Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS041 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
LJTS005 TRANSPORTATION LEGISLATION Optional 1 2 0 3
OSPS046 OFFICE PROGRAMMES Optional 1 2 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY Optional 1 2 0 3
PZRS022 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
PZRS025 SERVICE MARKETING Optional 1 2 0 3
TOTS023 TOURISM INTRODUCTION Optional 1 2 0 3
TSES008 YATCHING AND MARINE BUSINESS Optional 1 2 0 3
TSES020 TICKETING AUTOMATION Optional 1 2 0 3
TSES209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS005 ENTERPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS014 E- COMMERCE Optional 1 2 0 3
OSPS015 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS031 SALES TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS034 ADVERTISING CAMPAIGNS Optional 1 2 0 3
TOTS027 PRODUCT DEVELOPMENT IN TOURISM Optional 1 2 0 3
TOTS029 TURKEY'S NATURAL TOURISM RESOURCES Optional 1 2 0 3
TSES003 HOST AND HOSTESS PROFESSION Optional 1 2 0 3
TSES006 CURRENT TOURISM ISSUES Optional 1 2 0 3
TSES210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr