Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Philosophy (Without Thesis)
General Description
1
Brief History
Department of Philosophy (within the body of Institute for Social Sciences) offers 3 programs on Graduate levels. "Master of Arts Program" (MA), "Doctorate Program" (Ph.D.), and "Human, Society and Philosophy Program (MA without thesis)."
2
Qualification Awarded
After the programme of 90 ECTS has been completed and the qualifications of the programme have been provided, masters degree is taken in the Division of Philosophy.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Undergraduate diploma 2-Sufficent points from (ALES) Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (its validity is 3 years and at least 55 points in equally-weighted type. For foreigners ALES certificate and international certificates (GRE, GMAT etc.) are valid and points condition is not necessary).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to obtain a diploma in the Non-Thesis Master Program of "Human, Society and Philosophy", students must take undergraduate courses required by their advisor and complete a program consisting of at least 10 graduate courses, provided that it is not less than 30 credits in total, take Semester Project and complete program of 90 ECTS successfully.
7
Profile of The Programme
Aim of the Division of Philosophy is to educate graduates who can recognize the problem areas of philosophy with accoutrements of history of philosophy, who think abstract therefore, can converge with philosophical view to the cultural, social and ethical problems of our age, which criticize, pose questions, discontent with problems and seek solutions, who have awareness of responsibility.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To deepen the ability of using the basic concepts of the discipline of philosophy in a specific area.
2. To obtain the ability of evaluating and interpreting the philosophical problems in a specific area by using the basic concepts and the theories of philosophy on the ground of the knowledge of history of philosophy.
3. To be a sensible person to the humane, social, cultural, moral and political problems in our age and to produce solutions to these problems in a philosophical manner.
4. To specialize in a certain problem area or history of philosophy by improving the methods of text analyzing, interpretation, evaluation and critique which bring in skills for text reading and writing concerns the comprehension and solution of philosophical problems.
5. To use the correct forms of thinking and obtain intellectual accoutrements, by developing a philosophical look upon knowledge, science, art and being.
6. To obtain a consciousness regarding the preservation of the human rights, history and ethics by seeing the development of the thought of the human rights with a philosophical look upon human.
7. To be a person who criticizes, investigates and makes true evaluations, by obtaining a philosophical look upon the values.
8. To obtain a power of reasoning creatively and coherently and an ability to look from different perspectives at the events, by making the symbolic and abstract thinking a habit.
9. To possess knowledge of the history of philosophy and to implement this knowledge with the argumentation ability and deductive reasoning which are developed during the education.
10. To be a person who possess a philosophical look, by using the knowledge which was obtained during the education, in every area of life.
11. As philosophers who possess vocational, social, ethical values and the necessary scientific formation, to participate in a team work and if required to take personal responsibility.
12. To use effectively the Turkish language in written and oral communication; to gain a knowledge of a foreign language in order to follow the international literature and to be in communication.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 2
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2,3,4,
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 2
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 2,3,5,6
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 2,5
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 2,3,4
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 2
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 2,
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 2,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 5
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 1
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2,3,6
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 1
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1,4,5
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1,4
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1,3,5
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,5,6
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 3
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 5,6
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 3,5,6
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 6
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 5,6
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 5,6
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 4,5,6
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 6
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 3,4,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 5,6
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 6
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4,5,6
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 4
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1,2,6
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 3
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1,2,3,4
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1,6
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3,5,6
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 3
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 3,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 3,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 6
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 2,3,6
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 5
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 5,6
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 5
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1,2,3,5
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 3,5,6
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1,5
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 5,6
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 5
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 3,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 4,5,6
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 5
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 4
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1,3,6
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 2,4
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1,3
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 4,5
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1,2
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 4
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 4,5
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,3,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 2,3
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
-
10
Access to Further Studies
There is no transiton high level programs.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
In the beginning of the semester every student has to register to the course he wants to participate. In order to take the final exams of the semester, the student has to take %70 of the course. For each course the students must take at least one final exam. All examinations are evaluated over 100 points. The students have to get at least 70 points in the final exam in Master programme. The students who receive the grades AA, BA, BB, CB and CC in a course are considered as successful.
12
Graduation Requirements
One must have ECTS credits that is a requirment of the program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN
E-posta: kadir@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941826
Bölüm Başkan Yardımcısı / Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Eylem YENİSOY ŞAHİN
Telefon: (0224) 29 42843
E Posta: eylemsahin@uludag.edu.tr
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bölümler Binası
Felsefe Bölümü
15
Facilities
Department of Philosophy at Uludag University has been continuing its training with the contributions of 5 professors, 1 associate professors, 3 assistant professor, 1 research assistants with doctorate degrees, 2 research assistants, 3 TSTP (Teaching Staff Training Program) research assistants and 7 Project Assistants on BA Courses (since 1990) together with doctorate and post graduate programs (from 2004); some of the research assistants within the body of Teaching Staff Training Program are already employed on that aim of giving education.
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr