Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Music - String Instruments
General Description
1
Brief History
B.U.Ü. The State Conservatory was established in 1998 and the education which started in the preparatory units (primary and high school level) opened in 1999 and 2001, continued with undergraduate programs in the Department of Music in 2003. In 2001 the Social Sciences Institute Music Department String Instruments Branch, in 2003 Piano and Composition Arts Branch Master´s programs and in 2005, the String Instruments Proficiency in Art (Doctor of Musical Arts) program was opened and put into practice.
2
Qualification Awarded
Proficiency of Art/ Doctorate program for Conservatory Music department is under the system of third cycle with its 180-240 ECTS. When the program qualifications are attained for the whole program a Proficiency of Art (Doctorate) degree is gained in Music.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
The graduates of State Conservatory and Music and Stage Arts Faculty of te related brances are allowed to apply to this programme provided that his diploma degree. The candidates artistic performance and background scores must also be at least 70 in the entrance exam. (ALES certificate is not an obligation.) However they must be proficient in foreign language (at least 55 points for YDS/YÖKDİL or the equivalent points at the international language examinations accepted by OSYM). A TÖMER certificate for TUrkish language is required for the acceptance of foreign students (except the one’s who studied at a school in Turkey).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To get a Proficiency in Art (Doctor of Musical Art) degree (for Strings ) at the Music, the student has to complete all the obligatory and elective courses successfully with 27 credit (53 ECTS ) and has to get 75 points over 100 for all over courses. The students who present the performance program and the written work succesfully in front of a jury selected are given the Proficiency in Art (Doctor of Musical Arts) diploma of Music (Strings) at the end of the program.
7
Profile of The Programme
The aim of the program Proficiency in Art in Music (Doctor of Musical Arts) is to provide artists having high qualities as a performer who are creative, and accepted at national and international levels, as well as having the power to interpret, the skill and advanced knowledge about the vlrtuosity of one’s own major depending on the graduate education.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Achieving a cumulative intellectuality to comment on works in music in terms of social, public/mass artistic and political matters
2. To form various theories and synthesis on the interrelation among disciplines related to music
3. To present or perform upper level performances using advanced techniques and methods gained at one’s own major
4. To improve the ability to produce and perform in the quality to be accepted by the experts in one’s own major study
5. To present original performances throughout the experimentation and creativity process related to musical interpretation
6. To gain the efficiency to solve problems, make evaluations and determine questions related to the music
7. To contribute to the artistic life of the public by performing works with the gained acquirements in one’s own major
8. To contribute to the process of acknowleding public about the developments in music
9. To present artistic, cultural and scientific works of music effectively
10. To improve the ability of academic teaching and evaluation related to one’s own major
11. To participate in the comittees of national and international projects related to music
12. To communicate in a foreign language verbally, written and visually in order to follow the international facilities and literature related to music or to participate in them
SKILLS Cognitive - Practical
 • To present or perform upper level performances using advanced techniques and methods gained at one’s own major
 • To present original performances throughout the experimentation and creativity process related to musical interpretation
 • To improve the ability to produce and perform in the quality to be accepted by the experts in one’s own major study
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To form various theories and synthesis on the interrelation among disciplines related to music
 • Achieving a cumulative intellectuality to comment on works in music in terms of social, public/mass artistic and political matters
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To contribute to the artistic life of the public by performing works with the gained acquirements in one’s own major
 • To improve the ability of academic teaching and evaluation related to one’s own major
 • To contribute to the process of acknowleding public about the developments in music
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To gain the efficiency to solve problems, make evaluations and determine questions related to the music
 • To improve the ability to produce and perform in the quality to be accepted by the experts in one’s own major study
 • To participate in the comittees of national and international projects related to music
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To communicate in a foreign language verbally, written and visually in order to follow the international facilities and literature related to music or to participate in them
 • To present artistic, cultural and scientific works of music effectively
 • To improve the ability of academic teaching and evaluation related to one’s own major
COMPETENCES Learning Competence
 • To gain the efficiency to solve problems, make evaluations and determine questions related to the music
 • To improve the ability to produce and perform in the quality to be accepted by the experts in one’s own major study
 • To present original performances throughout the experimentation and creativity process related to musical interpretation
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 2,3 1,3
Enstrümanıyla ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek 1 1,2,3
Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak 2 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak. 1 1,2
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak 2 2,3
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
Enstrümanında edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak 1 1,3
Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek 2 1,2
Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak 1,3 3,4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 1 1
Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak 3 2
Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak 1,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak 1,3 4,6
Enstrümanıyla ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek 2 3,4
Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak 2 3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek 1 3
Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak 1 1,2
Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak 1,2
Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak 1 3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates can work as orchestra members at the orchestras such as symphony or opera or as soloists at home or abroad depending on the performance level of one’s own major as well as being able to work as a teaching staff at various universities providing music or performing arts education.
10
Access to Further Studies
The candidates who have completed the proficiency of art/doctorate level at the required level and have the necessary performance ability in string instrument as well as being proficient at a foreign language can continue their studies at postdoctorate programs or upper academic degrees.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to register for the courses at the begining of each semester and has to attend at least %70 of the theoretical lessons and %80 of the practice lessons in order to be able to take the final examinations of the term. They have to take at least one final examination. The examinations are graded over 100 points. The final examination at the courses of the semester where the student has to perform in his/her own major is held by a comittee of at least 3 academicians. He/she has to get minimum 75 so as to be succesfull for all of the courses and AA, BA, BB, CB letter grades are considered as successful for the courses.
12
Graduation Requirements
The students must pass all the courses, a seminar and pre-qualification exam and complete the thesis succesfully to graduate from the program (240 ECTS).
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr -
gcalgan@uludag.edu.tr
15
Facilities
At the program of String Instruments of the Music Department, the students are trained mostly by experienced well known artists (tutors), and the students are provided with the opportunity to make use of their experiences and archives. The Conservatory library which is rich enough can be referred to as a resource for scores of pieces to be played and to make research, as well.
The students have the chance to give concerts not only with the Conservatory Academic Orchestra or recitals personally, but also attend other national or international facilities organized by the Conservatory. It is also a good opportunity for especially those students to be able to play with the Bursa State Symphony Orchestra as part time or full time artists.
The Conservatory building provides various opportunities to progress in the quality of education. The financial support of our university for this building and the interior design is a significant advantage of this program.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6101 INSTRUMENT TECHNIQUE I Compulsory 2 0 0 5
YAY6103 REPERTOIRE I Compulsory 2 0 0 6
YAY6105 CORREPETITION # Compulsory 0 2 0 2
YAY6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 16
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6102 INSTRUMENT TECHNIQUE II Compulsory 2 0 0 4
YAY6104 REPERTOIRE II Compulsory 2 0 0 6
YAY6106 CORREPETITION-RECITAL# Compulsory 0 2 0 2
YAY6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
YAY6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6183 ADVANCED TOPICS IN MASTER THESIS I Compulsory 4 0 0 4
YAY6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PRE-QUALIFYING EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6184 ADVANCED TOPICS IN MASTER THESIS II Compulsory 4 0 0 4
YAY6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6185 ADVANCED TOPICS IN PROFICIENCY IN ART THESIS III Compulsory 4 0 0 4
YAY6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6186 ADVANCED TOPICS IN PROFICIENCY IN ART THESIS IV Compulsory 4 0 0 4
YAY6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6187 ADVANCED TOPICS IN PROFICIENCY IN ART THESIS V Compulsory 4 0 0 4
YAY6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6188 ADVANCED TOPICS IN PROFICIENCY IN ART THESIS VI Compulsory 4 0 0 4
YAY6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6107 CHAMBER MUSIC I Optional 1 2 0 4
YAY6109 SOLOISTIC TECHNIQUES IN STRINGS I Optional 2 0 0 4
YAY6111 TEACHING INSTRUMENT TECHNIQUES Optional 2 0 0 4
YAY6113 SYMPHONY AND CONCERTO IN 19TH CENTURY AND BEFORE Optional 2 0 0 4
YAY6115 MUSICAL ANALYSIS AND INTERPRETATION Optional 2 0 0 4
YAY6117 TEACHING MUSIC AND METHODS Optional 2 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAY6108 CHAMBER MUSIC II Optional 1 2 0 4
YAY6110 SOLOISTIC TECHNIQUES IN STRINGS II Optional 2 0 0 4
YAY6112 TEACHING INSTRUMENT Optional 2 0 0 4
YAY6114 SYMPHONY AND CONCERTO IN 19TH CENTURY AND AFTER Optional 2 0 0 4
YAY6116 AESTHETIC OF MUSIC Optional 2 0 0 4
YAY6118 METHODS AND APPLICATIONS IN THE FIELD OF MUSIC Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr