Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Textile Engineering
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University, Institute of Natural Sciences began educational activities in 1982 and up to date, over 250 students graduated from Textile Engineering Department.
2
Qualification Awarded
Textile Engineering Ph.D. program is subjected to a 180-240 ECTS credits of degree system in higher education. The Doctorate (Ph. D.) Degree in Textile Engineering Program is awarded to the graduates who have completed all the requirements in the program.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
Applications, admissions, and enrollments to the program follow the rules and provisions of "Bursa Uludag University Regulation on Graduate Education". Candidates should have an MSc degree (with thesis) from relevant departments to be admitted to the doctorate program. A minimum score of 55 from ALES (numerical part) and a 2.25 grade average score in the 4 point grading system (59.16 in the 100 point grading system) are required. The doctoral candidates are also expected to get at least 55 points from the central foreign language exams accepted by YÖK (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL,…). The General Achievement Grade is calculated by getting certain percentages of ALES score, foreign language exam score, graduation grade average, written scientific exam score, and interview score. The General Achievement Grade must be at least 70 points. Students are accepted to the program according to the number of quotas announced, among those with a score of at least 70.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To be granted a Doctorate degree, students have to take and successfully complete at least 7 courses, a seminar course, a proficiency exam, thesis proposal, and thesis study. The minimum total workload to be accomplished for the Ph.D. Program is 240 ECTS. "Research Techniques and Publication Ethics” course, which is mandatory, must be taken. In addition, it is obligatory to publish full-text original articles in the number and quality determined by the Senate. Students must take a score of at least 75 out of 100 to be successful in a course. The students who meet the relevant requirements are awarded a Doctor of Philosophy degree in Textile Engineering.
7
Profile of The Programme
The aims of the program;
1.Improving skills for access to information and technology.
2.Increasing the number of national or international publications
3.Increasing the number of Industry-funded research projects
4.Using modern engineering methods for engineering design and analysis
5.Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
6.Improving the ability to reach new syntheses
7.Giving students the ability to make independent research
At the Department of Textile Engineering Ph.D. programs educational plan, students take required and elective courses in the relevant graduate programs at the first four semesters. Students must give a seminar and prepare a Ph.D. thesis.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
2. Accessing to scientific data, interpretation, and presentation skills
3. Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
4. Having an understanding of professional ethics and responsibility
5. Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
6. Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
7. Ability to develop the production efficiency and product quality
8. Ability to do independent research
SKILLS Cognitive - Practical
 • Accessing to scientific data, interpretation, and presentation skills
 • Ability to do independent research
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Designing and conducting experiments, analyzing and interpreting the results of experiments
 • Having an understanding of professional ethics and responsibility
 • Ability to develop the production efficiency and product quality
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Ability to use basic science and engineering knowledge to solve problems
 • Ability to do independent research
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Gaining the ability to comment scientific events with a broader and deeper perspective
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
 • Accessing to scientific data, interpretation, and presentation skills
Learning Competence
 • Identifying, analyzing, modeling and solving textile engineering problems
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 3 5
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 3 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 4 1
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2 4
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 2
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 2 1
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 3 2,3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 2 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 4
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Major fields of study of graduates of the department can be listed as: manufacturing sector, consulting companies, company representatives, various public institutions, and universities.
10
Access to Further Studies
Graduates who have successfully completed doctorate degree may apply to both in the same or related disciplines in higher education institutions at home or abroad to get a position as an academic staff or to governmental R&D centers to get an expert position.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in the courses description and implementation forms.
12
Graduation Requirements
In order to successfully complete the doctorate program, the conditions described in the - Qualification Requirements and Rules - section must be fulfilled and successfully defend the thesis prepared in a related field to a selected jury.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942041
Faks: 0090 224 2941903
eposta: dilek@uludag.edu.tr
Program ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942065
Faks: 0090 224 2941903
eposta: skoral@uludag.edu.tr
15
Facilities
Bursa Uludag University, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering continues undergraduate and graduate studies with a staff of 17 professors, 6 associate professors, 3 assistant professors, 1 lecturer, 4 research assistants, and 1 technical staff. Our department which is located at the Görükle campus of the university, continues its activity at the faculty of engineering building in which there are classrooms and offices and also there are offices at the textile engineering laboratory building. At the textile engineering laboratory building, offices belonging to the research assistants, Fiber, Textile Chemistry, Physical Analysis, Chemical Analysis, Spinning Technology, Weaving Technology, Knitting Technology, Finishing Technology and Clothing Technology laboratories which includes equipment, instruments and software, are available.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6181 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 5
TEK6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FEN6002 TECHNOLOGY TRANSFER, R-D AND INNOVATION Compulsory 2 0 0 2
TEK6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 4
TEK6182 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 5
TEK6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS III Compulsory 4 0 0 5
TEK6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 15
YET6177 PHD PROFICIENCY EXAMINATION Compulsory 0 0 0 10
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
TEK6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS V Compulsory 4 0 0 5
TEK6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 25
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS VI Compulsory 4 0 0 5
TEK6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 25
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
TEK6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
TEK6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6001 THEORY OF FIBRE FORMATION Optional 3 0 0 6
TEK6009 JEO-TEXTILE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK6011 INDUSTRIAL LAUNDRY TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK6013 NEW TECHNOLOGIES IN TEXTILE FINISHING Optional 3 0 0 6
TEK6015 ADVANCED CHARACTERIZATION METHODS IN ENGINEERING APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK6017 APPLICATIONS OF NONWOVENS IN TECHNICAL TEXTILES Optional 3 0 0 6
TEK6019 POLYMER RHEOLOGY AND PROCESSES Optional 3 0 0 6
TEK6021 OBJECTIVE EVALUATION OF FABRIC HAND Optional 3 0 0 6
TEK6023 SUSTAINABILITY IN TEXTILES Optional 3 0 0 6
TEK6025 WOVEN FABRIC TRIBOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK6027 HIGH FREQUENCY HEATING TECH.AND TEXTILE APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
TEK6029 THIN FILM COATING TECHNOLOGIES Optional 3 0 0 6
TEK6031 SURFACE AND INTERFACE OF MATERIALS Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6006 WEAVING MACHINERY MECHANICS Optional 3 0 0 6
TEK6008 MECHANICAL PROPERTIES OF YARNS Optional 3 0 0 6
TEK6010 COLOUR PHYSICS Optional 3 0 0 6
TEK6012 TEXTILE MATERIALS FOR BIOMEDICAL APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK6016 SCIENTIFIC WRITING Optional 3 0 0 6
TEK6018 POLYMER NANOCOMPOSITES Optional 3 0 0 6
TEK6020 ADVANCED REACTION MECHANISMS ON TEXTILE TREATMENT Optional 3 0 0 6
TEK6024 NANO MATERIALS APPLICATIONS AND CHARACTERIZATION Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr