Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Electronic Engineering
General Description
1
Brief History
Electronic Engineering Department has been carrying out its Ph.D. in Uludağ University Institute of Science since 1985.
2
Qualification Awarded
Electronics engineering program is subjected to 180-240 ECTS credits and eighth stage degree system in higher education. The Doctorate (Ph. D.) Degree in Electronics Engineering Program is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
Master school certificate is required. Application to the PD program with master certificate depends on conformity condition of PHD. Candidates must have science based ALES and foreign language score determined by Bursa Uludag University Senate. For foreign candidates, Tomer candidates Turkish competency given by TOMER and ALES exam results or GRE, GMAT and other exams which are by YOK in international level.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The program provides a total of not less than 24-30 local credits, a qualifying examination, thesis proposal, thesis and dissertation defense consists of the presentation and consists of compulsory, elective courses and 180-240 ECTS total number of credits. In order to be successful at least 75 out of 100 should be achieved for mandatory courses. Students who fulfill all requirements of the programme are awarded to Doctoral in Electronics Engineering.
7
Profile of The Programme
Educational Goals;
1-) To train engineers with PHD having advanced knowledge and skills that will enable them to become academicians and researchers, and to contribute to scientific knowledge by developing new scientific methods and original ideas.
2-) To develop PHD degree candidates´ skills of
solving the problems by using scientific methods within the framework of ethical principles, making multi-disciplinary studies,
presenting information and experiences both in orally and written,
and, life-long learning and teaching.

Curriculum;
Advanced Topics in Engineering Mathematics-II and Research Techniques and
Publication Ethics are compulsory courses, the other courses including the actual research subjects are elective. Detailed information can be found on ee.uludag.edu.tr.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Abilility to use mathematics, science and engineering knowledge in advanced research
2. Abilility to analyze, design and/or implement an original system that will solve engineering problems
3. Abilility to use software, hardware and modern measurement equipments required for the research studies in the field of expertise
4. Abilility to plan and make independent detailed research
5. Abilility to make literature review, follow and make technical presentation and write an article in academic level
6. Abilility to find original ways and solutions by innovative and questioning thinking
SKILLS Cognitive - Practical
  • Abilility to analyze, design and/or implement an original system that will solve engineering problems
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
  • Abilility to use mathematics, science and engineering knowledge in advanced research
COMPETENCES Field Specific Competence
  • Abilility to use software, hardware and modern measurement equipments required for the research studies in the field of expertise
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
  • Abilility to plan and make independent detailed research
COMPETENCES Communication and Social Competence
  • Abilility to make literature review, follow and make technical presentation and write an article in academic level
Learning Competence
  • Abilility to find original ways and solutions by innovative and questioning thinking
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3,4,5
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,4,5
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2,3,4 2,3,4,5
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3,4,5
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1,2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 2
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 1,2 1
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3 2
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 2
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3 1,2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3,4
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1 1,2,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of the program can work as academicians, researchers and experts in national or international universities, research centers and corporations such as; Cankaya University, Gazikent University, Maltepe University, Uludag University, EMKO Electronic, TAI.
10
Access to Further Studies
Graduates who successfully completed doctorate degree may apply to both in the same or related disciplines in higher education institutions at home or abroad to get a position in academic staff or to governmental R&D centers to get expert position.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in the courses description and implementation forms.
12
Graduation Requirements
Students must successfully pass all compulsory and elective courses on the program (equivalent to a total of 18-240 ECTS) mention about "Qualification Requirements and Regulations". And who have successfully completed all courses in the curriculum will be given The Doctorate Degree in Electronics Engineering Program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enes YİĞİT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 18
e-posta : enesyigit@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şekip Esat HAYBER
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 21 03
e-posta : sehayber@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 295 52 55
e-posta : mustafademirtas@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are working offices and laboratories dedicated to master students, laboratory studies are funded by research projects carried out by the academic staff. Laboratories are listed below:
Computer Laboratory,
Electrical-Electronics Laboratory I and II,
PCB Laboratory,
Project Development Lab.,
Biomedical Signal Processing Lab.,
Embedded Systems Lab.,
Image Processing Lab.,
Microwave and Telecommunications Lab.., Optical Fiber Communications Lab.,
Optics Lab.,
PLC and Automation Lab.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6181 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 5
ELN6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
ELN6503 ADVANCED TOPICS IN ENGINEERING MATHEMATICS II Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 18
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 4
ELN6182 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 5
ELN6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
FEN6002 TECHNOLOGY TRANSFER, R-D AND INNOVATION Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS III Compulsory 4 0 0 5
ELN6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 15
YET6177 PHD PROFICIENCY EXAMINATION Compulsory 0 0 0 10
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
ELN6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS V Compulsory 4 0 0 5
ELN6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 25
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS VI Compulsory 4 0 0 5
ELN6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 25
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
ELN6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
ELN6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6101 WAVELET TRANSFORMS AND THEIR APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
ELN6103 DEEP LEARNING Optional 3 0 0 6
ELN6201 ADVANCED MICROWAVE TECHNIC Optional 3 0 0 6
ELN6203 APPLICATIONS OF WIENEER-HOPF TECNIGUE IN DIFFRACTIONN THEORY Optional 3 0 0 6
ELN6205 RADAR CROSS SECTION PREDICTION AND REDUCTION TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
ELN6207 ANALYTICAL METHODS FOR ELEKTROMAGNETICS Optional 3 0 0 6
ELN6209 ADVANCED ELECTROMAGNETIC SCATTERING Optional 3 0 0 6
ELN6301 OPTPELEKCTRONIC SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN6303 ADVANCED MATERIAL SCIENCE AND NANO FABRICATION TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
ELN6305 WEARABLE ELECTRONICS AND PHOTONICS Optional 3 0 0 6
ELN6401 ESTIMATION THEORY Optional 3 0 0 6
ELN6403 COMMUNICATION THEORY Optional 3 0 0 6
ELN6405 NONLINEAR EFFECTS IN OPTICAL FIBERS Optional 3 0 0 6
ELN6409 ADVANCED SWITCHING SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN6415 STATICAL PATTERN ANALYSIS AND CLASSIFICATION Optional 3 0 0 6
ELN6419 RADAR REMOTE SENSING TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN6102 FUZZY LOGIC Optional 3 0 0 6
ELN6104 METAHEURISTIC ALGORITHMS Optional 3 0 0 6
ELN6202 ADVANCED RADAR TECHNICS Optional 3 0 0 6
ELN6204 INTEGRAL EGUATION METHODS FOR ELECTROMAGNETICS Optional 3 0 0 6
ELN6206 RADIOWAVE PROPAGATION OVER GROUND Optional 3 0 0 6
ELN6208 NUMERICAL METHODS FOR ELEKTROMAGNETICS Optional 3 0 0 6
ELN6302 LASER BASED SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN6304 ADVANCED PHOTONIC MATERIALS AND DEVICES Optional 3 0 0 6
ELN6306 INTELLIGENT SYSTEMS AND SENSOR NETWORKS Optional 3 0 0 6
ELN6402 SPECTRUM ESTIMATION Optional 3 0 0 6
ELN6404 DIGITAL MODULATION AND CODING Optional 3 0 0 6
ELN6406 APPLICATIONS OF NONLINEAR FIBER OPTICS Optional 3 0 0 6
ELN6408 TELE-TRAFFIC ENGINEERING Optional 3 0 0 6
ELN6410 DETECTION THEORY Optional 3 0 0 6
ELN6412 OPTICAL SWITCHING NETWORKS Optional 3 0 0 6
ELN6414 ADVANCED COMPUTER VISION METHODS Optional 3 0 0 6
ELN6418 SPEECH AND SPEAKER RECOGNITION Optional 3 0 0 6
ELN6420 ADVANCED RADAR IMAGING TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr