Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Electronic Engineering
General Description
1
Brief History
Electronic Engineering Department has been carrying out its master´s degree in Uludağ University Institute of Science since 1983.
2
Qualification Awarded
Electronics Engineering program is subjected to 90-120 ECTS credits in higher education.The Master´s Degree in Electronics Engineering program is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Science degree in Bachelor, ALES (numeric) and foreign language score which is determined by the Senate of Uludag University are required. For foreign candidates, Tomer candidates Turkish competency given by TOMER and ALES exam results or GRE, GMAT and other exams which are by YOK in international level.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The graduate students throughout their graduate education has to take 21-24 credits (60 ECTS), seven courses, a seminar and a thesis work. The students of Electronics Engineering Program who meet the relevant requirements are awarded an MS degree. In order to be successfull from any graduate course, the students must take at least 70 out of 100.
7
Profile of The Programme
Educational Goals;
1-) To train engineers with MS degree which have advanced knowledge and skills that will enable them to reach their career goals in a variety of national and international business, industry, research and development centers and various academic institutions.
2-) To develop MS degree candidates´ skills of
solving the problems by using scientific methods within the framework of ethical principles, making multi-disciplinary studies,
presenting information and experiences both in orally and written,
and, life-long learning.
Curriculum;
Advanced Topics in Engineering Mathematics-I and Research Techniques and
Publication Ethics in electronic

engineering are compulsory courses, the other courses including the actual research subjects are elective. Detailed information can be found on ee.uludag.edu.tr.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Abilility to use mathematics, science and engineering knowledge in advanced research
2. Abilility to analyze, design and/or implement an original system that will solve engineering problems
3. Abilility to use software, hardware and modern measurement equipments required for the research studies in the field of expertise
4. Abilility to plan and make independent detailed research
5. Abilility to make literature review, follow and make technical presentation and write an article in academic level
6. Abilility to find original ways and solutions by innovative and questioning thinking
SKILLS Cognitive - Practical
  • Abilility to analyze, design and/or implement an original system that will solve engineering problems
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
  • Abilility to use mathematics, science and engineering knowledge in advanced research
COMPETENCES Field Specific Competence
  • Abilility to use software, hardware and modern measurement equipments required for the research studies in the field of expertise
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
  • Abilility to plan and make independent detailed research
COMPETENCES Communication and Social Competence
  • Abilility to make literature review, follow and make technical presentation and write an article in academic level
Learning Competence
  • Abilility to find original ways and solutions by innovative and questioning thinking
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,3,4
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 1
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2,3 1,2,3,4
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 4
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,3,4
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 1,2 1,3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 1,2,3
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 2
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 4

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 2,3
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 4
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 2
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 2
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 2,3
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 2,3,4,5,6
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 6
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 4,5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 4,5,6,8
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1,2,3,4 1,2,4,6
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 4,5
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 4,5,6,8
Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi 7,8
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 6,7
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi 2,3,4
Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi 1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi 2
Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi 2,3,4
Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi 1 1,4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of the program can work as academicians, researchers and experts in national or international universities, research centers and corporations, such as; Cankaya University, Gazikent University, Maltepe University, Syracuse University, Uludag University, Alcatel-Lucent, Netas, Oyak-Renault, TOFAS, Turk Telekom, EMKO Electronic, TAI.
10
Access to Further Studies
The graduates holding Master´s Degree are eligible to apply to PhD Degree programs at national level and/or international level both in the same and in related disciplines
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in the courses description and implementation forms.
12
Graduation Requirements
Students must successfully pass all compulsory and elective courses on the program and who have successfully completed all courses in the curriculum will be given The Master´s Degree Electronics Engineering Program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enes YİĞİT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 18
e-posta : enesyigit@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şekip Esat HAYBER
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 21 03
e-posta : sehayber@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 295 52 55
e-posta : mustafademirtas@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are working offices and laboratories dedicated to master students, laboratory studies are funded by research projects carried out by the academic staff. Laboratories are listed below:
Computer Laboratory,
Electrical-Electronics Laboratory I and II,
PCB Laboratory,
Project Development Lab.,
Biomedical Signal Processing Lab.,
Embedded Systems Lab.,
Image Processing Lab.,
Microwave and Telecommunications Lab.., Optical Fiber Communications Lab.,
Optics Lab.,
PLC and Automation Lab.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
ELN5501 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS I Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 23
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
ELN5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
ELN5502 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS II Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 17
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
ELN5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
ELN5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ELN5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
ELN5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK6011 INDUSTRIAL LAUNDRY TECHNOLOGY Optional 3 0 0 5
ELN5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
ELN5201 MICROWAVE TECHNIQUES Optional 3 0 0 8
ELN5203 ANALYSIS AND DESIGN OF RF CIRCUITS AND SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5207 PRINCIPLES OF ELECTROMAGNETIC THEORY Optional 3 0 0 6
ELN5301 OPTOELECTRONIC CIRCUITS Optional 3 0 0 6
ELN5305 SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING TECHNOLOGIES Optional 3 0 0 6
ELN5401 ADVANCED SIGNAL PROCESSING Optional 3 0 0 6
ELN5407 FIBER OPTIC SENSORS Optional 3 0 0 6
ELN5409 OPTICAL FIBER COMMUNICATION SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5411 LOCAL AND METROPOLITAN AREA NETWORK Optional 3 0 0 6
ELN5413 DESIGN AND MANAGEMENT OF COMMUNICATION NETWORKS Optional 3 0 0 6
ELN5417 MEDICAL IMAGING AND ANALYSIS TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
ELN5703 CRYPTOGRAPHY AND NETWORK SECURITY Optional 3 0 0 6
TEK5007 FANCY YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5015 BEST AVAILABLE TECHNOLOGY IN TEXTILE FINISHING I Optional 3 0 0 6
TEK5019 PLASMA APPLICATION TO TEXTILE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK5021 YARN GEOMETRY Optional 3 0 0 6
TEK5023 YARN DYEING TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5025 KNITTED FABRIC DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT Optional 3 0 0 6
TEK5027 COMPUTER CONTROL SYSTEM DESIGN IN TEXTILES Optional 3 0 0 6
TEK5031 CLOTHING COMFORT Optional 3 0 0 6
TEK5035 SURFACE PROPERTIES AND MODIFICATION OF TEXTILE FIBERS Optional 3 0 0 6
TEK5037 POST OPERATIONS IN YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5039 MODERN CHARACTERIZATION METHODS IN ENGINEERING APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK5001 APPLIED MATHEMATICS Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TEK5004 MECHANICAL PROPERTIES OF TEXTILE FIBRES Optional 3 0 0 7
ELN5102 ADVANCED MICROPROCESSORS Optional 3 0 0 6
ELN5104 DIGITAL FILTERS Optional 3 0 0 6
ELN5202 MICROWAVE CIRCUITS Optional 3 0 0 6
ELN5204 MICROWAVE SYSTEMS ENGINEERING Optional 3 0 0 6
ELN5206 RADAR SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5208 HIGH FREQUENCY METHODS IN ELECTROMAGNETIC II Optional 3 0 0 6
ELN5210 SPECIAL FUNCTIONS Optional 3 0 0 6
ELN5212 BOUNDARY VALUE PROBLEMS II Optional 3 0 0 6
ELN5214 QUASI-OPTIC ELECTROMAGNETIC DIFFRACTION Optional 3 0 0 6
ELN5302 OPTOELECTRONIC CONVERTERS Optional 3 0 0 6
ELN5402 RANDOM SIGNAL ANALYSIS Optional 3 0 0 6
ELN5404 INFORMATION THEORY Optional 3 0 0 6
ELN5406 RADIO COMMUNICATION SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5408 DIGITAL TELEVISION TECHNOLOGY AND STANDARDS Optional 3 0 0 6
ELN5410 HIGH SPEED OPTICAL FIBER COMMUNICATION SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5412 STADE-SPACEAND LINEAR SYSTEM THEORY Optional 3 0 0 6
ELN5414 PHOTONIC AND OPTICAL SWITCHING METHODS Optional 3 0 0 6
ELN5416 ADAPTIVE FILTER THEORY Optional 3 0 0 6
ELN5418 PATTERN RECOGNITION WITH NEURAL NETWORKS Optional 3 0 0 6
ELN5420 MULTIMEDIA SECURITY Optional 3 0 0 6
ELN5422 ADVANCED DIGITAL IMAGE PROCESSING Optional 3 0 0 6
ELN5424 ANALYSIS OF DYNAMICAL SYSTEMS Optional 3 0 0 6
ELN5702 MACHINE LEARNING Optional 3 0 0 6
TEK5006 ADVANCED YARN TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
TEK5008 FIBER REINFORCED COMPOSITE MATERIALS Optional 3 0 0 6
TEK5012 TEXTILE FINISHING AUXILLIARIES Optional 3 0 0 6
TEK5016 BEST AVAILABLE TECHNOLOGY IN TEXTILE FINISHING II Optional 3 0 0 6
TEK5018 DIGITAL PRINTING TECHNOLOGIES AND TEXTILE APPLICATION Optional 3 0 0 6
TEK5028 PRODUCTION PLANNING AND COST IN SPINNING MILLS Optional 3 0 0 6
TEK5030 NEW SPINNING SYSTEMS Optional 3 0 0 6
TEK5032 FUNCTIONAL FINISHING Optional 3 0 0 6
TEK5034 ENVIRONMENTAL IMPACT OF TEXTILE PROCESSES AND RECYCLING Optional 3 0 0 6
TEK5036 TECHNICAL TEXTILE YARNS Optional 3 0 0 6
ELN6208 NUMERICAL METHODS FOR ELEKTROMAGNETICS Optional 3 0 0 5
ELN6406 APPLICATIONS OF NONLINEAR FIBER OPTICS Optional 3 0 0 5
ELN6408 TELE-TRAFFIC ENGINEERING Optional 3 0 0 5
ELN6410 DETECTION THEORY Optional 3 0 0 5
ELN6412 OPTICAL SWITCHING NETWORKS Optional 3 0 0 5
END6122 ARTIFICIAL INTELLIGENCE Optional 3 0 0 7,5
MAK 5202 STATISTICAL PROCESS CONTROL Optional 3 0 0 6
TEK5002 COLOUR CHEMISTRY Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr