Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Archaelogy
General Description
1
Brief History
Department of Archeology was established in 2005 in Uludağ University. Undergraduate, master and PhD. educations are still active in our department. 3 professor, 2 associate professor, 1 lecturer and 6 research assistants are working in our department. In the University our department assumes 2 research centers management. These are Mosaic Research Center AIEMA-TURKEY and The Research center of Archaeology.
Our department has important projects, which are still ongoing. These are The Corpus of Turkiye Mosaics, Bursa and districts archaeological survey and the Underwater Excavation at Basilica in the İznik Lake (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN)
Apollonia a.R. Excavations (Prof.Dr. Derya ŞAHİN)
Priene Excavation (Prof. Dr. İ. Hakan Mert)
Ancient Harbour and Underwater Survey of Yalova Province Coasts (Asst. Prof. Dr. Serkan GÜNDÜZ)
Van Lake – Ayanis Castle Underwater Survey (Asst. Prof. Dr. Serkan GÜNDÜZ – Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI)
2
Qualification Awarded
The Bachelor´s Degree in Archaeology ( first cycle in Archaeology ) is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates must have high school or equal degree and have to take sufficient score from OSYM exams.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students must obtain a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 and successfully pass all courses on the program (equivalent to a total of 240 ECTS).
7
Profile of The Programme
Master program focuses on environmental archaeology, classical archaeology, underwater archaeology and ancient mosaics.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
2. Aware of the protection of cultural heritages.
3. Learning the documentation ability of the archaeological data
4. Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
5. Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
6. Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
7. Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
8. Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
9. To gain of professional ethical responsibilities.
10. Ability to technical drawings architectural and ceramics materials
11. Ability of understanding and considering of architectural drawings
12. Ability for using software such as Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD
SKILLS Cognitive - Practical
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
 • Ability of understanding and considering of architectural drawings
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Ability for using software such as Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD
 • Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
 • Ability to technical drawings architectural and ceramics materials
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Ability to technical drawings architectural and ceramics materials
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Ability for using software such as Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Ability of understanding and considering of architectural drawings
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Ability for using software such as Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD
 • Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Ability of understanding and considering of architectural drawings
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
 • Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • Ability of understanding and considering of architectural drawings
 • Ability to technical drawings architectural and ceramics materials
 • Ability for using software such as Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD
COMPETENCES Learning Competence
 • Students will be able to have a responsibility at archaeological projects
 • Ability for using camera during the compose of the visual documents and using correctly.
 • Learning the documentation ability of the archaeological data
 • Ability of understanding and considering of architectural drawings
 • Ability to technical drawings architectural and ceramics materials
 • Aware of the protection of cultural heritages.
 • Ability to use the Turkish and foreign language sources about its field of study.
 • Students will be able to make disciplinary or interdisciplinary teamwork
 • Ability to join the interdisciplinary teamwork and develop a project
 • Investigate the cultural heritages for the purposes of iconography, still and the chronology.
 • To gain of professional ethical responsibilities.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 1,2
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2 1,2
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 1,2
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1,2
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1,2 1,2
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1 1
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1 1
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1 1
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1 1
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1 1
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2 1,3,4,5
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,4
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2,3,5
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 4
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 1,2,3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 4,5
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 4,5
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2,3
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2,3,5
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 3
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2 3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2,3 1,2,3
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 3
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 3
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 2,3 1,2,3
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 3
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 5 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2,3 1,2,3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,4 1,2,3,4
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2,3 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,5 1,5
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4,5 4,5
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1,2,5 1,2,5
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 4 4
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4,5 4,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme 1 1
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,3
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2,3 1,3
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. 1,2,3 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1,2,3
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,3 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates, having been qualified, may find occupations as academics in the universities, as well as archaeologists in the state or private museums, in the local municipals or in the Ministry of Culture.
10
Access to Further Studies
Students must obtain a grade point average of at least 2.00 out of 4.00 and successfully pass all courses on the program (equivalent to a total of 240 ECTS).
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students must attend courses and examinations. Students attendance has to be followed by the instructor. A mid-term exam and final exam is held for each course in each semester. In the mid-term and final exams, the grade is evaluated by the sum of 40% of the midterm exam and 60% of the final exam grade.
12
Graduation Requirements
The graduates who are proficient in ALES and foreign language exams and who hold Bachelors Degree are eligible to apply to second cycle programs at national level and /or international level both in the same and in related disciplines.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Facilities
The students of the department are encouraged to participate the excavations, surveys and other archaeological research projects directed by some departmental academic staff.
Underwater Excavation at Basilica in the İznik Lake (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN)
Surveys in Bursa and its districts (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN)
Apollonia a.R. Excavations (Prof. Dr. Derya Şahin)
Priene Excavation (Prof. Dr. İ. Hakan Mert)
Delta of Hersek Land and Underwater Excavations (Asst. Prof. Dr. Serkan GÜNDÜZ)
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK1001 INTRODUCTION TO SCULPTURE Compulsory 2 0 0 4
ARK1003 INTRODUCTION TO POTTERY ART Compulsory 2 0 0 4
ARK1005 INTRODUCTION TO ARCHITECTURE Compulsory 2 0 0 4
ARK1009 INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ARK1015 "PREHISTORIC ANATOLIAN CIVILIZATIONS Compulsory 2 0 0 3
ARK1017 METHODS IN ARCHAEOLOGY: Compulsory 2 2 0 3
ARK1019 GREEK MYTHOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ARK1021 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 31
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK1002 GEOMETRIC AND ARCHAIC SCULPTURE Compulsory 2 0 0 4
ARK1006 AEGEAN ARCHITECTURE Compulsory 2 0 0 4
ARK1008 FIELD ARCHEOLOGY Compulsory 2 2 0 3
ARK1016 ANCIENT ANATOLIAN CIVILIZATIONS Compulsory 2 0 0 3
ARK1018 INTELLECTUAL HISTORY AND DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ARK1020 RECOGNATION, CONSERVATION AND CONSIDERATION OF ARCHAEOLOGY Compulsory 2 0 0 4
ARK1022 ROMAN MYTHOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK2001 SCULPTURE IN 5TH CENTURY B.C Compulsory 2 0 0 4
ARK2015 SUMMER PRACTICE I Compulsory 0 0 0 2
ARK2017 ARCHITECTURE IN ARCHAIC PERIOD Compulsory 2 0 0 4
ARK2019 TECHNICAL DRAWING I Compulsory 2 2 0 4
ISG201 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 14
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK2002 SCULPTURE IN 4TH CENTURY B.C. Compulsory 2 0 0 6
ARK2018 PRACTICE II Compulsory 0 0 0 3
ARK2022 TECHNICAL DRAWING II Compulsory 2 2 0 6
ARK2024 THE ARCHAEOLOGY OF MYSIA REGION Compulsory 2 0 0 5
ISG202 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 8
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK 3001 SCULPTURE IN 3.TH CENTURY B.C Compulsory 2 0 0 4
ARK3005 CLASSICAL PERIOD ARCHITECTURE Compulsory 2 0 0 4
ARK3011 SEMINAR I Compulsory 1 2 0 2
ARK3017 LATIN I Compulsory 2 0 0 4
ARK3019 RELEVE I Compulsory 1 2 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK 3002 SCULPTURE IN 2.TH CENTURY B.C Compulsory 2 0 0 4
ARK3006 HELLENISTIC PERIOD ARCHITECTURE Compulsory 2 0 0 5
ARK3012 SEMINAR II Compulsory 1 2 0 2
ARK3018 LATIN II Compulsory 2 0 0 3
ARK3020 RELEVE II Compulsory 1 2 0 3
Click to choose optional courses. 13
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK4001 PORTRAIT ART I Compulsory 2 0 0 6
ARK4013 UNDERGRADUATE RESEARCH I Compulsory 2 4 0 5
ARK4015 GREEK COINS Compulsory 2 0 0 4
ARK4017 ARCHITECTURE OF ROMAN AGE I Compulsory 2 0 0 5
Click to choose optional courses. 10
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK4002 PORTRAIT ART II Compulsory 2 0 0 6
ARK4014 UNDERGRADUATE RESEARCH II Compulsory 2 4 0 5
ARK4016 ROMAN COINS Compulsory 2 0 0 4
ARK4018 ARCHITECTURE OF ROMAN AGE II Compulsory 2 0 0 5
Click to choose optional courses. 10
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) - I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD102 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) - II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BMB0516 MATHEMATICAL PROGRAMMING Optional 3 0 0 4
BYL0510 LIFE IN LAKES Optional 3 0 0 5
BYL0512 INDUSTRIAL ENZYMOLOGY Optional 3 0 0 5
BYL0514 GENETICS AND SOCIETY Optional 3 0 0 5
BYL0515 BIOLOGICAL AND CULTURAL EVOLUTION Optional 3 0 0 5
BYL0516 BIOCHEMISTRY APPLICATION Optional 3 0 0 5
BYL0517 BEHAVIOURAL GENETICS Optional 3 0 0 5
BYL0518 GENETICS AND THE BASIS OF DOMESTICATION Optional 3 0 0 5
BYL0524 TREE BIOLOGY Optional 2 0 0 4
BYL0525 PARK AND FOREST TREES Optional 3 0 0 5
BYL0526 HISTORY OF BIOLOGY Optional 2 0 0 4
BYL0527 BIOLOGY OF HUMAN BEHAVIOR Optional 3 0 0 5
BYL0528 LIVE PLANT MUSEUMS Optional 2 0 0 4
BYL0529 PALEOBOTANICS Optional 3 0 0 5
BYL0531 TISSUE BIOLOGY Optional 3 0 0 5
BYL0533 HUMAN BIOLOGY Optional 2 0 0 5
BYL0535 TOXIC SUBTANCES AND ITS BIOLOGICAL EFFECTS ON ORGANISMS Optional 2 0 0 4
BYL0537 INTRODUCTION TO DUSTING BIOLOGY Optional 2 0 0 4
BYL0539 INTRODUCTION TO MARINE BIOLOGY Optional 2 0 0 5
COG0501 TURKISH WORLD GEOGRAPHY Optional 2 0 0 4
COG0502 POLITICAL GEOGRAPHY Optional 2 0 0 5
COG0503 ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND GEOGRAPHY Optional 2 0 0 4
COG0504 MIDDLE EAST GEOGRAPHY Optional 2 0 0 5
FLS 0525 HISTORY OF SCIENCE I Optional 2 0 0 4
FLS0505 PROBLEMS OF PHILOSOPHY Optional 2 0 0 4
FLS0511 CONTEMPORARY PHILOSOPHICAL TRENDS Optional 3 0 0 4
FLS0512 HUMAN RIGHTS AND ETHICS Optional 3 0 0 4
FLS0515 HUMAN RIGHTS AND ETHICS I Optional 3 0 0 4
FLS0516 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY II Optional 3 0 0 4
FLS0532 PHILOSOPHY OF ECOLOGY Optional 2 0 0 4
FLS0534 PHILOSOPHY OF SCIENCE Optional 2 0 0 4
FZK0508 HISTORY OF NATURAL PHILOSOPHY Optional 2 0 0 4
FZK0509 MYSTERIES OF NATURE Optional 2 0 0 4
GSB0501 CULTURAL ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY Optional 3 0 0 5
KIM0501 CHEMISTRY AND SOCIETY Optional 3 0 0 4
KIM0502 INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL SCIENCE Optional 3 0 0 4
KIM0504 HISTORY OF CHEMISTRY Optional 3 0 0 4
KIM0505 CHEMICAL INDUSTRY IN TURKEY Optional 3 0 0 4
KIM0508 THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Optional 3 0 0 4
KIM0510 CHEMICAL RISKS Optional 3 0 0 4
MAT0503 LINEEAR ALGEBRA I Optional 3 0 0 4
MAT0504 LINEEAR ALGEBRA II Optional 3 0 0 4
MAT0505 ABSTRACT MATHEMATICS I Optional 3 0 0 4
MAT0506 ABSTRACT MATHEMATICS II Optional 3 0 0 4
MAT0535 HISTORY OF C176 MATHEMATICS Optional 3 0 0 4
MAT0538 VECTORIAL ANALYSIS Optional 3 0 0 4
MBG0503 APPLICATIONS IN MOLECULAR BIOLOGY Optional 3 0 0 5
MBG0504 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS Optional 3 0 0 5
MBG0505 HUMAN GENETICS Optional 3 0 0 4
MBG0506D GENETICS OF PSYCHIATRIC DISEASES Optional 3 0 0 4
MBG0507 METABOLISM OF LIPOPROTEINS Optional 3 0 0 4
MBG0508 OBESITY AND GENES Optional 3 0 0 4
MBG0509 CANCER BIOLOGY AND GENETICS Optional 3 0 0 4
MBG0510 GENE THERAPY Optional 3 0 0 4
PSİ0502 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY Optional 2 0 0 4
PSİ0503 INTRODUCTION TO DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Optional 3 0 0 6
PSİ0508 FUNDAMENTAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY Optional 2 0 0 4
PSİ0509 SOCIAL PSYCHOLOGY Optional 3 0 0 6
SAT0501 ANATOLIAN ART I Optional 2 0 0 4
SAT0504 ANATOLIAN ART II Optional 2 0 0 4
SAT0505 ISTANBUL THROUGH THE AGES Optional 2 0 0 4
SAT0508 FROM SHELTER TO CITY: SETTLEMENT HISTORY Optional 2 0 0 4
SAT0509 OTTOMAN ARCHITECTURE IN ANATOLIA I Optional 2 0 0 4
SAT0510 OTTOMAN ARCHITECTURE IN ANATOLIA II Optional 2 0 0 4
SAT0511 MYTHOLOGY AND ICONOGRAPHY Optional 2 0 0 4
SAT0512 EUROPEAN PAINTTING FROM THE MIDDLE AGES TO THE PRESENT Optional 2 0 0 4
SAT0517 INTRODUCTION OF NUMISMATIC I Optional 2 0 0 4
SAT0518 INTRODUCTION OF NUMISMATIC II Optional 2 0 0 4
TDE0501 CURRENT LANGUAGE PROBLEMS Optional 2 0 0 4
TDE0503 TURKISH THEATRE Optional 2 0 0 4
TDE0504 WESTERN LITERATURE Optional 2 0 0 4
TDE0505 NOVEL AND STORY IN CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE Optional 2 0 0 4
TDE0506 POETRY IN CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE Optional 2 0 0 4
TDE0509 LITERATURE AND LIFE Optional 2 0 0 4
TDE0510 METHODS OF EFFECTIVE SPEAKING Optional 2 0 0 4
TDE0511 BASIC OTTOMAN TURKISH Optional 2 0 0 4
TDE0512 LITERATURE AND COMMUNICATION Optional 2 0 0 4
TDE0514 OTTOMAN TURKISH TEXTS Optional 2 0 0 4
TRH0501 HISTORY OF CULTURE Optional 2 0 0 4
TRH0502 MODERN HISTORY OF CENTRAL ASIA Optional 2 0 0 4
TRH0503 HISTORY OF TURKISH SUFISM Optional 2 0 0 4
TRH0505 HISTORY OF MIDDLE EAST Optional 2 0 0 4
TRH0506 HISTORY OF CIVILISATION Optional 2 0 0 4
TRH0509 LATIN (GRAMMAR) Optional 3 0 0 4
TRH0510 LATIN (TEXTS) Optional 2 0 0 4
TRH0512 TURKISH HISTORY AND CULTURE Optional 2 0 0 4
ARK 2061 ANCIENT HISTORY I Optional 2 0 0 3
ARK2051 PHOTOGRAPHY Optional 2 0 0 3
ARK2055 ANCIENT GREEK I Optional 4 0 0 4
ARK2057 MARITIME ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 3
ARK2059 GENERAL PREHISTORY Optional 2 0 0 3
ARK2063 ADVANCED GERMAN I Optional 2 0 0 3
ARK2065 THE ARCHAEOLOGY OF BITHYNIA Optional 2 0 0 3
ARK2067 THE ARCHITECTURE OF ARCHAEOLOGY I Optional 2 0 0 3
ARK2071 GEOMETRIC AND ORIENTALIZAN AGE POTTERY ART Optional 2 0 0 3
ARK2075 ARCHAEOLOGY CIVILIZATION OF SIBERIA AND KAZAKHISTAN, NEAR EASTERN AND ANATOLIA Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK2054 RESEARCH AND READING IN ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 4
ARK2058 ANCIENT GREEK II Optional 4 0 0 4
ARK2060 ARCHAEOLOGICAL DOCUMENTATION Optional 2 0 0 4
ARK2062 ANCIENT PREHISTORY II Optional 2 0 0 4
ARK2064 ADVANCED GERMAN II Optional 2 0 0 4
ARK2066 HISTORY OF URBANIZATION Optional 2 0 0 4
ARK2070 PREHISTORIC POTTERY Optional 2 0 0 4
ARK2072 UNDER WATER ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 4
ARK2074 ANCIENT GRAVE PLASTIC Optional 2 0 0 4
ARK2076 THE ARCHITECTURE OF ARCHAEOLOGY II Optional 2 0 0 4
ARK2080 THE RELATIONS OF CENTRAL ASIA CIVILIZATION BETWEEN ANATOLIA IN THE LATE BRONZE AND EARLY IRON AGE Optional 2 0 0 4
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK 3061 BYZANTINE ARCHITECTIRE Optional 2 0 0 4
ARK3051 ARCHAEOMETRY I Optional 2 0 0 4
ARK3057 DOCUMENTATION OF CERAMIC FINDS Optional 2 0 0 4
ARK3059 ARCHAEOLOGY OF MIDDLE EAST Optional 2 0 0 4
ARK3063 PREFESSIONAL GERMAN I Optional 2 0 0 4
ARK3065 INTRODUCTION TO MUSEOLOGY Optional 2 0 0 4
ARK3067 MEDIEVAL ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 4
ARK3069 BLACK FIGURE POTTERY ART Optional 2 0 0 4
ARK3073 FIELD PRACTICE I Optional 2 2 0 4
ARK3075 ARCHAIC POTTERY Optional 2 0 0 4
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK 3062 THE ARCHITECTURE OF SELJUK AND EARLY OTTOMAN PERIOD Optional 2 0 0 3
ARK3052 ARCHAEOMETRY II Optional 2 0 0 3
ARK3058 DAILY LIFE IN ANCIENT TIMES Optional 2 0 0 3
ARK3060 DOCUMENTATION OF SMALL FINDS Optional 2 0 0 3
ARK3064 PREFESSIONAL GERMAN II Optional 2 0 0 3
ARK3066 MUSEUM AND EXHIBITION Optional 2 0 0 3
ARK3068 TEORIS AND PRACTISES OF RESTORATION OF THE ARCHITECTURAL STRUCTURES IN ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 3
ARK3070 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS Optional 2 0 0 3
ARK3072 BYZANTINE ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 3
ARK3074 RED FIGURE POTTERY ART Optional 2 0 0 3
ARK3078 FIELD PRACTICE II Optional 2 2 0 3
ARK3080 DIGITAL MUSEUM Optional 2 0 0 3
ARK3082 CLASSICAL POTTERY Optional 2 0 0 3
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK4051 ARCHITECTURAL DECORATION IN HELLENISTIC PERIOD Optional 2 0 0 5
ARK4053 ROMAN MOSAIC ART Optional 3 0 0 5
ARK4055 PREHISTORY OF ANATOLIA Optional 2 0 0 5
ARK4057 ARCHAEOLOGICAL AND ECOLOGICAL SYSTEM Optional 2 0 0 5
ARK4059 TEXT READING UNDERSTANDING AND WRITING IN GERMAN I Optional 3 0 0 5
ARK4061 NEAR EAST ARCHAEOLOGY I Optional 2 0 0 5
ARK4063 RESTARATION OF SMALL OBJECT Optional 2 0 0 5
ARK4067 3D DOCUMENTATION AND RECONSTRUCTION IN ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 5
ARK4069 HELLENISTIC-ROMAN POTTERY ART Optional 2 0 0 5
ARK4071 OTTAMAN ARCHAEOLOGY Optional 2 0 0 5
ARK4075 GREEK LITERATURE Optional 3 0 0 5
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ARK4052 ARCHITECTURAL DECORATION IN ROMAN PERIOD Optional 2 0 0 5
ARK4054 MOSAIC ART IN BYZANTINE PERIOD Optional 3 0 0 5
ARK4056 SCIENTIFIC ETHIC AND DEONTOLOGY Optional 2 0 0 5
ARK4058 ANCIENT PHILOSOPHY Optional 2 0 0 5
ARK4060 TEXT READING UNDERSTANDING AND WRITING IN GERMAN II Optional 3 0 0 5
ARK4062 NEAR EAST ARCHAEOLOGY II Optional 2 0 0 5
ARK4064 RESTORATION OF STONE-WORK Optional 2 0 0 5
ARK4068 ARCHAEOLOGY AND GIS Optional 2 0 0 5
ARK4070 LATE ANCIENT PERIOD POTTERY ART Optional 2 0 0 5
ARK4072 ANCIENT PAINTING Optional 2 0 0 5
ARK4076 LATIN LITERATURE Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr