Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Physiology
General Description
1
Brief History
PhD Programme of the Department of Physiology, Institute of Health Sciences, BUU has been established in 1978.
2
Qualification Awarded
Students who successfully completed the PhD programme in Department of Physiology are entitled as Doctor (PhD) of Physiology.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
Eligibility criteria of admissions to PhD programme are as follows; - To graduate from Medical, Veterinary or Dentistry School or to have M.Sc/ Phil degree in the field of Medical Physiology – Students who apply with a MSc degree should obtain a grade equivalent to 2,25/4.00 or higher and a numerical score of 55 points or higher in ALES which is set by University Senate for Institute of Health Sciences. Students who apply with a Bachelor’s degree should obtain a grade equivalent to 3.00/4.00 or higher and a numerical score of 80 points or higher in ALES. - To acquire the minimum grade of 55 points from language exams by ÖSYM that are accepted by "YÖK" or from the exam conducted by Uludağ University, School of Foreign Language. BUU Senate may consider any other exams that are not mentioned here. - Apart from programmes that are conducted fully in foreign language, foreign students that are accepted to Master’s, PhD or Proficiency in Art Programmes must acquire a score of C1 or higher in exams made by ULUTÖMER or other state universities and be accepted as successful in terms of suggested level by Department/Institute and approved by University Senate. Students who are not accepted as successful must attend a Turkish course at a centre approved by ULUTÖMER or University Senate for maximum 2 years and then ace the exam. - Turkish proficiency is not required for foreign students who completed their Bachelor’s degrees in Turkey. - Foreign students who acquired a score of 55 or higher in a language other than their own in YDS or an equivalent score in other exams that are accepted by ÖSYM can be accepted to the programme. - Foreign students who received their Bachelor’s degree from a foreign country must acquire a document of recognition from YÖK. Eligibility criteria of acceptance to PhD programme are as follows; - Valuation equivalent is accepted as 50% of ALES score, 20% of Undergraduate/MSc grade and 30% of interview score. For foreign students, these scores are 50% of Undergraduate/MSc grade and 50% of interview score. Candidates with scores lower than 70 are accepted as unsuccessful.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to apply for a PhD Programme in Department of Physiology, candidate must acquire a MSc degree. In order to be eligible for proficiency exam, students must complete common (Statistics with 5 ECTS), compulsory and selective courses and receive a score of 75 or higher out of 100.
7
Profile of The Programme
The aim of the program is to train graduate students who accomplish academicals level of knowledge about basic physiological mechanisms; can obtain, interpret and present scientific data; gain experience in research fundamentals and methods; and also, are able to explain scientific problems using appropriate research methods with a scientific culture and ethical values.
The Department assigns a supervisor lecturer to each doctorate student during taught and research terms. The candidate determines the lectures under supervisor guidance. When lessons and a seminar are completed successfully, proficiency exam is to be taken. After passing this exam, a Dissertation Advisory Committee is to be set up for the student to submit his/her thesis project. Once the project is approved, the student can start to work on the thesis.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
2. To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
3. To have sufficient level of knowledge in other basic medical sciences to support physiological comprehension
4. To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
5. To be experienced about experimental research fundamentals and methods
6. To be able to plan and project a scientific research individually
7. To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
8. To learn, analyse and interpret statistical methods
9. To be informed about Human and Animal Ethical rules İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
10. To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
11. To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
12. To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
SKILLS Cognitive - Practical
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To be experienced about experimental research fundamentals and methods
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To have sufficient level of knowledge in other basic medical sciences to support physiological comprehension
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
 • To be informed about Human and Animal Ethical rules İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To learn, analyse and interpret statistical methods
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
 • To learn, analyse and interpret statistical methods
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
 • To be experienced about experimental research fundamentals and methods
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
COMPETENCES Learning Competence
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2,3,4 2,3,4
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 2
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3,4 1
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 3,5
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 3,4,5
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1,2,3,4 3,5
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 4
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. 1,2
Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek 1,2,3,4 3,5
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2,3,4 1,2,4,6
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1,2,3,4 2,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,3
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 1,2 2
Fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2 1
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 1,2 4
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 5
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1,2 1
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 2
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. 1,2 2
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2 2,3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 4
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 3,5
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 5
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1,2,3
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 1,2,3 1,4,6
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. 6
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2,3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2,3 2,3,4
Fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3 3,4
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1,2,3 1,2
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1,2,3 2
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 1,4
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. 1,2,3 1,3
Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek 1,2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2,3 3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2,3 3
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3 2
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 1,2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2,3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 2
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 1
Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar 1 1,2
Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular. 1 1
Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur. 1 1,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Can work as a member of Faculty in a University or at international level as a post-doc.
10
Access to Further Studies
Successful PhD graduates can be appointed as a lecturer or to a relevant teaching position at Universities after meeting the necessary criteria.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Exams can be written, written and spoken, or applied. Examination documents and results are delivered to institute through department within five working days. Rules for determination of success are as follows; a) In order to attend the exam in graduate programmes; attendance to 70% of theoretical and 80% of applied courses is required. Exams are evaluated as scores up to 100 points and minimum of 75 points is accepted as successful. Equivalents of scores acquired up to 100 points as letter grade or quotients are as follows; AA, 4.00, 90-100; BA, 3.50, 85-89; BB, 3.0, 80-84; CB, 2.50, 75-79; CC, 2.00, 70-74; F, 0-69. b) Students who acquired AA, BA, BB, CB or CC are accepted as successful for the respected course. c) Other letter grades can be used as well, such as: 1) D (Absent); student who did not meet the criteria for attendance, Grade D is transferred to FF in GPA. 2) G (Pass); students who accomplished thesis work or courses without ECTS are graded with G. 3) K (Failed); students who failed at thesis work of courses without ECTS are graded with K. ç) Students who failed exams, attendance criteria or prerequisites of compulsory and selective courses take the respective course again in the first following semester. Student can choose another selective course if he/she failed the one that is chosen for the first time. d) Examination documents and results are delivered to institute through department within five working days. e) Courses that are taken at an international or national programmes like Erasmus or Farabi are adapted into grades and GPA scores after a suggestion of department and an approval of the institute. Course point averages are determined by 1) student’s status of success is calculated as letter grades that are given in Regulations Article 21 and resulted as Average of Points in Semester (YANO) and Average of General Academic Grades (GANO). YANO is the average of points obtained by the student in respected semester. GANO is the average of points obtained by the student in each semester since the admission to the department. 2) YANO and GANO are calculated as general points average. GPA is score of ECTS’ of respected courses multiplied by equivalent quotients of letter grades divided by total ECTS. GPA is given with 2 significant numbers. 3) YANO and GANO are determined by grades obtained by the student from AA to FF. 4) All grades are processed in note card.
12
Graduation Requirements
To graduate from the PhD programme, a) candidates who are accepted after a MSc should acquire a minimum of 240 ECTS, of which min 60 ECTS per semester is consistent of 8 courses, a seminar presentation at taught stage of the programme and the rest is to be filled with proficiency exam, Advanced Topics in PhD Thesis and Thesis Consulting in all semesters and thesis work. b) candidates who are accepted after a Bachelor’s degree should acquire a total of 300 ECTS including minimum 14 courses, seminar, Advanced Topics in PhD Thesis and Thesis Consulting in all semesters, proficiency exam and thesis work. c) in order to graduate from PhD programme, student must publish his/her work in accordance to BUU Regulations of Graduate Education- Appendix 1.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Fadıl Özyener
E-mail:fozyener@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 9054011
15
Facilities
The Department employs 5 Professors, and 1 Assistant Professor, each experienced and have fund of knowledge in their respective fields. All Faculty members are in full-time position allowing them to actively participate in MSc education.
The departmental laboratories that are available to students are in neurovascular, pain, behaviour, neuroendocrin, and general physiology and electrophysiology fields.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 6001 MOLECULAR AND CELLULAR PHYSIOLOGY Compulsory 3 0 0 9
TFZ 6003 NEUROPHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ6191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 9
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 6002 GENERAL PHYSIOLOGY(BLOOD,HEART,CIRCULATION,RESPIRATION,DIGESTIVE AND RENAL PHYSIOLOGY) Compulsory 3 0 0 9
TFZ 6004 ENDOCRINE PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ6172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TFZ6192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 4
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ6183 PHD SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TFZ6193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 5
YET6177 PROFICIENCY EXAM Compulsory 0 0 0 15
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6184 PHD SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TFZ6194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6121 DEVELOPMENT AND LEARNING Compulsory 3 0 0 5
TFZ6185 PHD SPECIALISED FIELD COURSE V Compulsory 4 0 0 5
TFZ6195 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6122 PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION Compulsory 3 2 0 5
TFZ6186 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VI Compulsory 4 0 0 5
TFZ6196 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
TFZ6197 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
TFZ6198 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 6005 HAEMOSTATIC MECHANISMS AND PLATELET FUNCTIONS Optional 1 0 0 3
TFZ 6007 PULMONARY GAS DYNAMICS AND VENTILATION Optional 1 0 0 3
TFZ 6009 VASOACTIVE PEPTIDES Optional 1 0 0 3
TFZ6181 PHD SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 6006 EXERCISE PHYSIOLOGY Optional 1,5 1 0 4
TFZ 6008 CELLULAR BASIS OF LEARNING AND MEMORY Optional 1 0 0 3
TFZ 6010 ENDOCRINOLOGY OF GASTROINTESTINAL SYSTEM Optional 1 0 0 3
TFZ 6012 CEREBRAL ISCHEMIA AND NEURONAL PROTECTION Optional 1 0 0 3
TFZ 6014 BALANCE AND POSTURE CONTROL Optional 2 0 0 6
TFZ6182 PHD SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr