Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Physiology
General Description
1
Brief History
The Departmental Doctorate Program has begun at 1978 and 12 PhD students been graduated since then. Currently, 6 students are registered for the Program.
2
Qualification Awarded
PhD in Medical Physiology
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
- To graduate from Medical, Veterinary or Dentistry School or to have M.Sc/ Phil degree in the field of Medical Physiology - M.Sc/ Phil graduates should have the minimum "ALES" grade set by the University Senate. - Medical School graduates should present either "ALES" or "TUS" certificate. "TUS" certificate holders should acquire minimum 50 Basic Medical Sciences point. The graduates of Medical Specialist Program do not need to present "ALES" or "TUS" certificate. - To acquire the minimum grade set by the University Senate from the "ÜDS", "KPDS", TOEFL or other exams accepted by "YÖK" or from the exam conducted by Uludağ University Foreign Language School - Foreign applicants should present Turkish proficiency certificate from "TÖMER" and either "ALES" documentation or any valid GRE, GMAT or any other international exam certificate accepted by "YÖK".
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
- Candidate should take minimum 24 or maximum 30 credits during course period. These credits should cover minimum 8 course subjects, one seminar at each stage of lectures and thesis, proficiency exam, dissertation suggestion, dissertation work and tests, and publishing one internationally indexed article. - To acquire at least 75 point over 100 to succeed in compulsory end selective lessons. - Total ECTS is 240.
7
Profile of The Programme
The aim of the program is to graduate indivuals who accomplish academical level of knowledge about basic physiological mechanisms; can obtain, interpret and present scientific data; gain experience in research fundamentals and methods; and also are able to explain scientific problems using appropriate research methods by having scientific train of thought and ethical values.
The Department assigns a supervisor lecturer to each doctorate student during lessons and thesis stages. The candidate determines the lectures under supervisor guidance. When lessons and a seminar completed successfully, proficiency exam is to be taken. After passing this exam, a Dissertation Advisory Committee is to be set up for the student to submit his/her thesis project. Once the project is approved, the student can start to work on the thesis.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
2. To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
3. To have sufficient level of knowledge in other basic medical sciences to support physiological comprehension
4. To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
5. To be experienced about experimental research fundamentals and methods
6. To be able to plan and project a scientific research individually
7. To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
8. To learn, analyse and interpret statistical methods
9. To be informed about Human and Animal Ethical rules İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
10. To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
11. To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
12. To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
 • To be experienced about experimental research fundamentals and methods
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have sufficient level of knowledge in other basic medical sciences to support physiological comprehension
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To be informed about Human and Animal Ethical rules İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek
 • To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To learn, analyse and interpret statistical methods
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
 • To be experienced about experimental research fundamentals and methods
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
 • To learn, analyse and interpret statistical methods
 • To be able to implement a project, planned in the Medical sciences field, on test animals
 • To have academical level of knowledge about basic physiological mechanisms
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To have the ability of accessing, interpreting, applying and presenting scientific data
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To gain knowledge and capability for discussing current physiological topics
COMPETENCES Learning Competence
 • To be able to plan and project a scientific research individually
 • To be up-to-date in Science and Technology field and educate oneself continuously
 • To apply the knowledge grasped in physiology field and problem solving abilities into other interdisciplinary work
 • To have advanced level of theoretical and practical knowledge in the specially interested areas
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek 1,2,3,4 3,5
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1,2,3,4 1,2,4,6
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak 1,2,3,4 2,3,4
Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak 1,2,3,4 2,3,5
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 4
Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak 2
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3,4 1
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek 3,4,5
Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek 1,2,3,4 3,5
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek 1,2 1
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1,2 2,3
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak 1,3
Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak 1,4
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 2
Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2 2
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2 2
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 1,2 4
İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek 5
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek 5
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1,2,3
Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak 5
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 1,2,3 1,4,6
Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak 4
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 6
İnsan ve hayvan etik kurallarını bilmek 3,5
İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek 1,2,3 1,2
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1,2,3 3
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak 1,2,3 2,3,4
Deneysel araştırma esasları ve yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmak 1,2,3
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 1,4
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3 3,4
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1,2,3 1,3
İstatistik yöntemlerini öğrenmek, analizleri yaparak yorumlabilmek 1,2,3 2
Sağlık Bilimleri Alanında planlanan bir projeyi deney hayvanları üzerinde uygulayabilmek 1,2,3
Temel fizyolojik mekanizmalar hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1,2,3
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak 1,2,3 3
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 1,2,3
Fizyolojinin çeşitli konularına ait güncel tartışmalara katılabilme yeteneği ve bilgisini kazanmak 1,2,3 2
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilmek ve projelendirebilmek 1 1,2
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak 1 3
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma yeteneğini kazanmak 2
Fizyoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek 1 1
Fizyoloji bilgilerini destekleyecek diğer temel tıp bilimlerinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak 1
İlgi alanlarına yönelik ileri düzeyde kuramsal ve uygulama bilgisine sahip olmak 1 1,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Can work as a member of Faculty in a University or at international level as a post-doc.
10
Graduation Requirements
After having completed dissertation, and meeting the necessary criteria graduates can be appointed as a lecturer or to a relevant teaching position at Universities.
11
Mode of Study
12
Facilities
To graduate from the doctorate program, candidate should succeed in all the courses at the program, should present one seminar at each stage of lectures and thesis, following the proficiency exam should complete dissertation work and pass the final exam. In order to be eligible for the final exam, the candidate ought to publish, at least, one internationally indexed article in the relevant field.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Kasım Özlük
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Tel: (224) 442 83 11
E-mail: kasim@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
The Department employs 5 Professors and 2 Ass. Professor, each experienced and knowledgeable in their respective fields. All Faculty members are in -full-time- position allowing them to actively participate in doctoral education.
The departmental laboratories available to doctorate students are in neurovascular, pain, behaviour, neuroendocrin, and general physiology and electrophysiology fields.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 6001 MOLECULAR AND CELLULAR PHYSIOLOGY Compulsory 3 0 0 9
TFZ 6003 NEUROPHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ6191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 9
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
TFZ 6002 GENERAL PHYSIOLOGY(BLOOD,HEART,CIRCULATION,RESPIRATION,DIGESTIVE AND RENAL PHYSIOLOGY) Compulsory 3 0 0 9
TFZ 6004 ENDOCRINE PHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 6
TFZ6172 GRADUATE SEMINAR (COURSE) Compulsory 0 2 0 5
TFZ6192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 4
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TFZ6183 PHD SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TFZ6193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 5
YET6177 PROFICIENCY EXAM Compulsory 0 0 0 15
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6184 PHD SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TFZ6194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6121 DEVELOPMENT AND LEARNING Compulsory 3 0 0 5
TFZ6185 PHD SPECIALISED FIELD COURSE V Compulsory 4 0 0 5
TFZ6195 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6122 PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION Compulsory 3 2 0 5
TFZ6186 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VI Compulsory 4 0 0 5
TFZ6196 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
TFZ6197 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
TFZ6198 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 6005 HAEMOSTATIC MECHANISMS AND PLATELET FUNCTIONS Optional 1 0 0 3
TFZ 6007 PULMONARY GAS DYNAMICS AND VENTILATION Optional 1 0 0 3
TFZ 6009 VASOACTIVE PEPTIDES Optional 1 0 0 3
TFZ6181 PHD SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TFZ 6006 EXERCISE PHYSIOLOGY Optional 1,5 1 0 4
TFZ 6008 CELLULAR BASIS OF LEARNING AND MEMORY Optional 1 0 0 3
TFZ 6010 ENDOCRINOLOGY OF GASTROINTESTINAL SYSTEM Optional 1 0 0 3
TFZ 6012 CEREBRAL ISCHEMIA AND NEURONAL PROTECTION Optional 1 0 0 3
TFZ 6014 BALANCE AND POSTURE CONTROL Optional 2 0 0 6
TFZ6182 PHD SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr