Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Mechanical Engineering
General Description
1
Brief History
The Faculty of Engineering and Architecture was establihed in 1976 and started the education under the name of Bursa University Mechanical Engineering Faculty at Hürriyet Tezok Campus. In the first year, education was performed only in Mechanical Engineering Department and in the following year Textile Engineering Department was opened to education.
The two faculties were unified under the name of the Faculty of Engineering in Uludag University as a result of reorganization realized in Higher Education Institutions in 1982. With opening decision of the Department of Architecture in 1993, the name of the faculty was changed as the Faculty of Engineering and Architecture, Uludag University. The Faculty of Engineering and Architecture was moved to the Görükle Campus, Bursa, in 1985. Mechanical Engineering Department was also in the bulding of the Faculty up to 2010. The education continues in its modern building built in 2010 by donations of Ali Durmaz, who is an industrialist from Bursa.Since 2013 with the seperation of Faculty of Engineering-Architecture it has been called Faculty of Engineering.
2
Qualification Awarded
This department is subject to first stage degree system for 240 ECTS credits in mechanical engineering area in the higher education. When the program was completed successfully and program qualifications are provided, an undergraduate degree in Mechanical Engineering area can be taken.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Mechanical Engineering Department admits the students for I. and II. formal education programs with a central exam administered by the National Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The quotas of programs are 100 students in the 2019-2020 academic year. Additionally, students are admitted with an undergraduate transfer in numbers approved by the Department Administrative Board and a vertical transfer in numbers approved by the Department Administrative Board and the Higher Education Council (YÖK).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to acquire the undergraduate degree in the Mechanical Engineering area is necessary to complete successfully all compulsory and elective courses in the program (for a total of 240 ECTS), which students have to take, and to be at least 2.0 over 4.0 of Grade Point Average (GAP).
7
Profile of The Programme
Our graduates,
can have positive contributions to the competitive conditions of organizations in manufacturing, design and research-development activities.
can design mechanical and thermal process, component and systems and provide the necessary integration between them.
have a successful career in industry and research foundations and/or academic institutions and can show the continuous development in terms of vocational.
will be able to use the engineering knowledges accordance with the requirements of the community, to help the development of current and future technologies, to do team work and communicate, to provide to be beneficial to the community of the results of the studies in terms of social and ethical.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to gain an ability to use the mathematics, basic science and engineering knowledges.
2. To be able to gain an ability to identify, model and solve the the complicated engineering problems.
3. To be able to gain an ability to design partly or completely the the complex system, part or process for specific needs.
4. To be able to gain an ability to follow the computing technologies with modern engineering technique and tools and use effectively them.
5. To be able to gain an ability to design and conduct the complicated experiments, to analyze and interpret data in order to achive the desired results.
6. To be able to gain the awareness of the economical and legal consequences of engineering solutions.
7. To be able to gain to conduct individual and team work.
8. To provide a contribution for verbal and/or written communication skills.
9. To provide a contribution in terms of communicating in a foreign language.
10. To help in understanding the need for life-long learning and to provide an contribution in the development of capabilities on this subject.
11. To gain professional responsibility and ethical consciousness.
12. To provide a contribution in management skills (leadership, organization, time and risk management, quality consciousness, productivity etc.)
13. To provide an awareness on entrepreneurship, innovativeness and sustainable development.
14. To provide an contribution by creating a culture, that will help in perception the global, environmental and social effects of engineering.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to gain an ability to identify, model and solve the the complicated engineering problems.
 • To be able to gain an ability to use the mathematics, basic science and engineering knowledges.
 • To be able to gain an ability to design partly or completely the the complex system, part or process for specific needs.
 • To be able to gain an ability to design and conduct the complicated experiments, to analyze and interpret data in order to achive the desired results.
 • To be able to gain an ability to follow the computing technologies with modern engineering technique and tools and use effectively them.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to gain an ability to use the mathematics, basic science and engineering knowledges.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to gain the awareness of the economical and legal consequences of engineering solutions.
 • To provide an awareness on entrepreneurship, innovativeness and sustainable development.
 • To provide a contribution in management skills (leadership, organization, time and risk management, quality consciousness, productivity etc.)
 • To gain professional responsibility and ethical consciousness.
 • To provide an contribution by creating a culture, that will help in perception the global, environmental and social effects of engineering.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to gain to conduct individual and team work.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To provide a contribution for verbal and/or written communication skills.
 • To provide a contribution in terms of communicating in a foreign language.
COMPETENCES Learning Competence
 • To be able to gain an ability to follow the computing technologies with modern engineering technique and tools and use effectively them.
 • To help in understanding the need for life-long learning and to provide an contribution in the development of capabilities on this subject.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazandırmıştır. 1,2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Karmaşık deney tasarlayıp yürütebilme, istenilen sonuca ulaşmak için verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 1
Belirli ihtiyaçlara yönelik karmaşık sistem, parça veya süreci tamamen veya kısmen tasarlama becerisi kazandırmıştır. 1,2 3
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2 2,3,4
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmıştır. 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mühendislik çözümlerinin iktisadi ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmıştır. 1,2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Mesleki sorumluluk ve etik bilinç kazandırmıştır. 1,2 1,3
Yönetsel becerilerde (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb.) katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sağlamıştır. 1,2 2,3
Mühendisliğin küresel, çevresel ve toplumsal etkilerini algılamada yardımcı olacak kültürü oluşturarak katkı sağlamıştır. 1,2 2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yabancı bir dilde iletişim kurma açısından katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Sözlü ve/veya yazılı iletişim kurma becerilerinde katkı sağlamıştır. 1,2,3,4,5 1,2,3,5
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Modern mühendislik tekniği ve araçları ile bilişim teknolojilerini izleme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmıştır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılamada yardımcı olmuş ve bu konudaki yeteneklerin gelişmesinde katkı sağlamıştır. 3 2
Bireysel ve takım çalışması yürütme becerisi kazandırmıştır. 7
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our graduates are in academic and scientific studies in national or international universities and research institutions, serve in engineering, research and development, operational and managerial positions in national and/or international companies. Some of the organizations that employ our graduates: Bursa Technical University, Bursa Orhangazi University, Yalova University, Akdeniz University, The Turkish Armed Forces, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Machines, Arçelik A.Ş , TOFAŞ, TÜBİTAK, Vestel, Thermal and Hydroelectric Power Plants, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Bürosit, Ermetal, Körüstan, Bayrak Plastic, Uludag Technopark, Coşkunöz, Beyçelik.
10
Access to Further Studies
Candidates completing successfully the undergraduate education can study in postgraduate programs provided that they get a valid point form ALES exam, have knowledge of foreign languages in enough level and are successful in the postgraduate exam.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
All students have to register for courses at the beginning of the semester and attend to the classwork for at least 70% and to the laboratory work for at least 80% in order for the students to be allowed to take the final exam. The students are subjected to at least one midterm exam and final exam for each course. The evaluation criteria for each course were announced by the relevant faculty member/staff at the beginning of the semester. The contribution of the final exam is 60% and midterm exam to the grade point is 40% (the points obtained from the assessment instruments, such as homeworks, projects, quizzes etc., may also participate the evaluation as the midterm exam). All exams are evaluated over 100 point. At least 50 point in the final exam have to be taken. The students received one of AA, BA, BB, CB and CC letter grades from any course are considered successful in this course. DC and DD points are the conditional successful points. To be successful for any course, which the student received DC or DD, the GAP must be at least 2.0.
12
Graduation Requirements
To complete successfully the program requires to pass all of the present courses in the program (with 240 ECTS credits), to get GPA at least 2.00 over 4.00 and to complete successfully the interships. The students have to have at least DD point for each course and at least 2.00/4.00 GAP for graduation. Two design projects and graduation study that must be completed in the curriculum also take place for undergraduate degree in Mechanical Engineering. Graduation study is assessed as a course in the eighth midterm. The students completing the program and fulfilling the requirements of the internship are eligible for undergraduate degree in case of above 2.00 of the GPA.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Facilities
21 Professors, 13 Associated Professors, 4 Assistant Professors, 3 Instructors and 7 Research Assistants including 2 PhD degree serve in the Department of Mechanical Engineering, Uludag University.
Undegraduate Courses are conducted in 18 classes in the block of classroom of Mechanical Engineering Department.Student capacities of these classes are 60 for five classes, 80 for four classes, 125 for two classes, 40 for four classes, 18 for two classes and 36 for one class. These classes have the required features for a modern Engineering education. All of these classes are equipped with air conditioning and a projection device.
There are 9 laboratories used for education and research activities in the department.
These laboratories are listed below:
Thermodynamics and Heat Transfer Laboratory,
Machine Theory and Dynamics Laboratory,
Automatic Control Laboratory,
Engine Laboratory,
Materials Laboratory,
Machine Tools Laboratory,
Machine Elements Laboratory,
Fluid Mechanics Laboratory,
Computer Aided Design Laboratory.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BMB1002 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Compulsory 2 0 2 6
FZK1071 BASIC PHYSICS I Compulsory 3 0 2 6
MAK1001 INTRODUCTION TO MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 0 0 2
MAK1003 TECHNICAL DRAWING Compulsory 2 2 0 4
MAK1021 ADVANCED ENGLISH I Compulsory 3 0 0 4
MAT1071 CALCULUS I Compulsory 3 2 0 6
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Total 32
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FZK1072 BASIC PHYSICS II Compulsory 3 0 2 6
KIM1077 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 3 0 0 3
MAK1002 STATICS Compulsory 3 0 0 3
MAK1004 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING Compulsory 2 2 0 4
MAK1010 COMPUTER APPLICATIONS IN MECH.ENG. Compulsory 2 0 1 3
MAK1022 ADVANCED ENGLISH II Compulsory 2 0 0 2
MAT1072 CALCULUS II Compulsory 3 2 0 6
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Total 31
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISG201 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Compulsory 2 0 0 2
MAK2003 STRENGHT OF MATERIALS I Compulsory 3 0 0 4
MAK2005 MATERIALS SCIENCE Compulsory 3 0 0 4
MAK2007 THERMODYNAMICS I Compulsory 3 0 0 5
MAK2011 FUNDAMENTALS OF ELECTRICS AND ELECTRONICS Compulsory 2 0 0 3
MAT2017 PROBABILTY AND STATISTICS Compulsory 2 2 0 4
MAT2083 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 3 2 0 6
Click to choose optional courses. 2
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISG202 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Compulsory 2 0 0 2
MAK2004 STRENGHT OF MATERIALS II Compulsory 2 0 0 3
MAK2006 ENGINEERING MATERIALS Compulsory 2 0 0 3
MAK2008 THERMODYNAMICS II Compulsory 2 0 0 3
MAK2010 DYNAMICS Compulsory 4 0 0 6
MAK2014 PROFESSIONAL ENGLISH Compulsory 2 0 0 2
MAT2098 ENGINEERING MATHEMATICS Compulsory 4 0 0 6
MAT3044 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 0 0 5
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK3001 FLUID MECHANICS Compulsory 4 0 0 5
MAK3003 MACHINE ELEMENTS I Compulsory 3 0 0 5
MAK3005 HEAT TRANSFER Compulsory 4 0 0 5
MAK3009 PROJECT MANAGEMENT IN ENGINEERING Compulsory 1 1 0 5
MAK3037 MECHANISM DESIGN Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Click to choose optional courses. 3
Total 51
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK3002 AUTOMATIC CONTROL Compulsory 4 0 0 5
MAK3004 MACHINE ELEMENTS II Compulsory 2 0 0 5
MAK3006 HYDRAULIC MACHINERY Compulsory 3 0 0 5
MAK3014 MANUFACTURING METHODS Compulsory 3 0 0 5
MAK3016 GENERAL LABORATORY Compulsory 0 0 2 4
MAK3054 MACHINE DYNAMICS Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 2
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK4001 DESING OF ENGINEERING SYSTEMS Compulsory 2 2 0 3
MAK4404 MACHINE APPLICATION LABORATORY Compulsory 0 0 2 3
MAK4405 SEMINAR I Compulsory 0 1 0 1
MAK4431 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
MAK4433 PROJECT PREPARATION Compulsory 0 2 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK4004 GRADUATION STUDY Compulsory 0 2 0 3
MAK4402 MACHINE DESIGN Compulsory 2 2 0 4
MAK4406 SEMINAR II Compulsory 0 1 0 1
MAK4430 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BEB4006 BASKETBALL NEW BEGINNING II Optional 2 0 0 3
BEB4008 TENNIS NEW BEGINNING II Optional 2 0 0 3
BEB4024 FUTSAL II Optional 2 0 0 3
BEB4026 INTERMEDIATE TENNIS II Optional 2 0 0 3
BEB4028 EDUCATIONAL GAMES II Optional 2 0 0 3
BEB4030 VOLLEYBALL NEW BEGINNING Optional 2 0 0 3
GSB0501 CULTURAL ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND SOCIAL RESPONSIBILITY Optional 3 0 0 3
GSB0502 THE ARTS APPRECIATION Optional 3 0 0 3
GSB0504 INTRODUCTION TO MUSICAL CULTURE II Optional 1 2 0 3
GSB0506 INTRODUCTION TO TURKISH CLASSICAL MUSIC II Optional 1 2 0 3
GSB0508 TRADITIONAL TURKISH DECORATIVE ART: KAAT'I II Optional 1 2 0 3
GSB0510 PHOTOGRAPHY II Optional 1 0 2 3
IIB1003 TURKISH ECONOMY Optional 2 0 0 3
IIB2001 PUBLIC FINANCE Optional 2 0 0 3
IIB4001 GENARAL BUSINESS ADMINISTRATION Optional 2 0 0 3
IIB4003 MANAGEMENT OF HUMANS RESOURCES Optional 2 0 0 3
IIB4004 BASIC MARKETING Optional 2 0 0 3
IIB4005 ENTER PRISTING Optional 2 0 0 3
IIB4006 PUBLIC RELATIONS Optional 2 0 0 3
IIB4008 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
IIB4009 GENERAL ACCOUNTING Optional 2 0 0 3
IIB5004 PUBLIC ADMINISTRATION Optional 2 0 0 3
IIB5005 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEMS ISO 14000 Optional 2 0 0 3
IIB6001 EUROPEAN UNION REGULATIONS Optional 2 0 0 3
IIB7003 SIX SIGMA Optional 2 0 0 3
MAK2027 ENGINEERING ETHICS Optional 2 0 0 3
MAK2081 READING AND SPEAKING IN ENGLISH Optional 2 0 0 3
MAK2084 BUSINESS ENGLISH Optional 2 0 0 3
MAK3023 HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MAK3024 HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MAK3028 PATENT AND INDUSTRIAL DESIGN Optional 2 0 0 3
TEK4301 BRIDGE Optional 2 0 0 3
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK3030 CENTRAL HEATING AND VENT.SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK3032 INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MAK3034 QUALITY CONTROL Optional 2 0 0 3
MAK3038 METAL CUTTING Optional 2 0 0 3
MAK3044 MECHANICAL VIBRATIONS AND ACOUSTIC Optional 2 0 0 3
MAK3050 ENERGY MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
MAK3052 COMPUTER AIDED MODELING Optional 2 0 0 3
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK4103 INTRODUCTION TO COMPUTER AIDED DESIGN Optional 2 0 2 4
MAK4105 TRANSPORT TECHNIQUE Optional 3 0 0 4
MAK4107 PLASTIC FORMING OF MATERIALS Optional 3 0 0 4
MAK4115 MACHINE TOOLS Optional 3 0 0 4
MAK4117 INDUSTRIAL CASTING MATERIALS Optional 3 0 0 4
MAK4201 REFRIGERATION TECHNIQUE Optional 3 0 0 4
MAK4203 MEASUREMENT AND MODELLING Optional 3 0 0 4
MAK4207 GAS INSTALLATIONS Optional 3 0 0 4
MAK4209 THERMAL TURBOMACHINERY Optional 3 0 0 4
MAK4213 FUNDAMENTALS OF TECHNICAL INSTALLATION Optional 3 0 0 4
MAK4311SİL AERODYNAMIC Optional 3 0 0 4
MAK4501 METAL CUTTING PRINCIPLES AND PROCESSES Optional 2 0 0 4
MAK4503 MOMENTUM AND HEAT TRANSFER FEATURES OF COMPRESSIBLE FLOW Optional 2 0 0 4
MAK4505 WELDING METALLURGY Optional 2 0 0 4
MAK4507 ELECTROPNEUMATIC  AUTOMATION SYSTEMS Optional 2 0 0 4
OTO3003 ENGINES I Optional 3 0 0 6
OTO3009 FUELS AND COMBUSTION Optional 3 0 0 4
OTO4021 AUTOMOTIVE MATERIALS Optional 3 0 0 5
OTO4025 AUTOMOTIVE ELECTRONICS Optional 3 0 0 5
OTO4029 VEHICLE MECHANICS Optional 3 0 0 5
MAK4003 ENERGY CONVERSION Optional 2 0 0 3
MAK4005 AUTOMATIC CONTROL IN HEAT TECHNIQUE Optional 2 0 0 3
MAK4007 PRODUCTION AUTOMATION Optional 2 0 0 3
MAK4009 HYDRAULIC POWER TRANSMISSION Optional 2 0 0 3
MAK4013 POWDER METALLURGY Optional 2 0 0 3
MAK4015 SOLAR ENERGY Optional 2 0 0 3
MAK4017 MACHINE DESIGN AND VISUAL PROGRAMMING Optional 2 0 0 3
MAK4019 COOLING OF ELECTRONIC SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK4029 CERAMIC MATERIALS Optional 2 0 0 3
MAK4033 RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENT Optional 2 0 0 3
MAK4035 CORROSION AND CORROSION CONTROL Optional 2 0 0 3
MAK4045 PNEUMATIC POWER TRANSMISSION Optional 2 0 0 3
MAK4049 ENERGY CONSERVATIONS IN INDUSTRY Optional 2 0 0 3
MAK4051 FUNDAMENTAL MECHANICS OF FLUIDS Optional 2 0 0 3
MAK4053 INDUSTRIAL ENERGY CONSERVATION Optional 2 0 0 3
MAK4055 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE Optional 2 0 0 3
MAK4055 PROFESSIONAL ENGLISH I Optional 2 0 0 3
MAK4057 ADVANCED PROFESSIONAL ENGLISH Optional 2 0 0 3
MAK4077 CONVENTIONAL POWER TRANSMISSION SYS. Optional 2 0 0 3
MAK4079 FACTORY ORGANIZATION Optional 2 0 0 3
MAK4081 INTRODUCTION TO ROBOTICS Optional 2 0 0 3
MAK4083 ANALYSIS AND SOLVE WITH SOFTWARE Optional 2 0 0 3
MAK4089 INTRODUCTION TO MECHATRONIC Optional 2 0 0 3
MAK4091 ERGONOMICS Optional 2 0 0 3
MAK4413 RELIABILITY IN ENGINEERING DESIGN Optional 2 0 0 3
MAK4415 SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN Optional 2 0 0 3
MAK4419 NONDESTRUCTIVE EVALUATION METHODS Optional 2 0 0 3
MAK4421 WIND ENERGY Optional 2 0 0 3
MAK4423 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS Optional 2 0 0 3
MAK4425 STRESS MEASUREMENT TECHNICS Optional 2 0 0 3
MAK4427 AERODYNAMICS Optional 2 0 0 3
MAK4429 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE Optional 2 0 0 3
OTO3008 ALTERNATIVE PROPULSION SYSTEMS Optional 2 0 0 4
OTO4030 NEW TECHNOLOGIES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Optional 2 0 0 5
OTO4125 VEHICLE ELECTRICITY Optional 2 0 0 3
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK4102 MODERN MANUFACTURING METHODS Optional 3 0 0 4
MAK4106 CNC MACHINE TOOLS Optional 3 0 0 4
MAK4108 ADVANCED MATERIALS Optional 3 0 0 4
MAK4110 METHODICAL DESIGN Optional 3 0 0 4
MAK4114 COMPUTER AIDED ENGINEERING Optional 2 0 2 4
MAK4202 FUNDAMENTALS OF AIR CONDITIONING Optional 3 0 0 4
MAK4204 STEAM BOILERS Optional 3 0 0 4
MAK4208 COM.AIDED HEAT TECH.CALCULATIONS Optional 2 0 2 4
MAK4210 DISTRICT HEATING SYSTEMS Optional 3 0 0 4
MAK4212 ENERGY PRODUCTION SYSTEMS Optional 3 0 0 4
MAK4502 FUNDAMENTALS OF TURBOMACHINERY AND HYDRAULIC ENERGY CONVERSION Optional 2 0 0 4
MAK4504 MATERIALS SELECTION FOR ENGINEERING DESIGN Optional 2 0 0 4
MAK4506 CONTROL AND DESIGN OF  MECHATRONIC SYSTEMS Optional 2 0 0 4
OTO3004 ENGINES II Optional 2 0 0 4
OTO3005 POWER TRANSMISSION UNITS Optional 3 0 0 5
OTO4023 INTERNAL COMBUSTION ENGINE DESIGN Optional 3 0 0 5
OTO4027 VEHICLE AERODYNAMICS Optional 3 0 0 5
OTO4032 TURBO SYSTEMS IN VEHICLES Optional 3 0 0 5
END3072 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMICS Optional 2 0 0 3
MAK4008 SHEETMETAL FORMING TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
MAK4014 MACHINE DESIGN AND ADVANCED PROGRAM Optional 2 0 0 3
MAK4016 FRACTURE IN ENGINEERING MAT. Optional 2 0 0 3
MAK4018 BIOMEDICAL HEAT AND MASS TRANSFER Optional 2 0 0 3
MAK4020 HEAT EXCHANGERS Optional 2 0 0 3
MAK4022 ELECTRO-HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK4024 BELT CONVEYERS Optional 2 0 0 3
MAK4026 FIRE INSTALLATION AND FIRE PROTECTION Optional 2 0 0 3
MAK4030 INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS AND MEASUREMENT Optional 2 0 0 3
MAK4038 WELDING TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MAK4040 HEAT ECONOMY Optional 2 0 0 3
MAK4044 THERMAL FLOW DYNAMICS Optional 2 0 0 3
MAK4052 RECENT ADVENCES IN MATERIALS SCIENCE Optional 2 0 0 3
MAK4054 EXP.METHODS FOR ENGINEERS Optional 2 0 0 3
MAK4056 PROFESSIONAL ENGLISH II Optional 2 0 0 3
MAK4060 DESING FOR MANUFACTURABILITY AND ASSEMBLY Optional 2 0 0 3
MAK4068 SANITARY INSTALLATIONS Optional 2 0 0 3
MAK4070 MECHANICAL DRIVE ELEMENTS Optional 2 0 0 3
MAK4094 MEASUREMENT TECHNIQUES AND ANALYSIS Optional 2 0 0 3
MAK4098 INTRODUCTION TO TURBULENT FLOWS Optional 2 0 0 3
MAK4100 ELECTROPNEUMATIC AUTOMATION SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK4410 ROBOT DYNAMICS AND CONTROL Optional 2 0 0 3
MAK4412 GENERAL METROLOGY Optional 2 0 0 3
MAK4416 MICRO SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK4418 FAILURE ANALYSIS Optional 2 0 0 3
MAK4420 PLASTIC MATERIALS Optional 2 0 0 3
MAK4424 DESIGN AND DYNAMICS OF MECHATRONIC SYSTEMS Optional 2 0 0 3
MAK4466 HEAT PUMP Optional 2 0 0 3
OTO4126 ALTERNATIVE FUEL VEHICLES APPLICATIONS Optional 2 0 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr