Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Conservatory Music Composition and Conducting Orchestra
General Description
1
Brief History
B.U.U. State Conservatory was founded in 1998 due to item 7d/2 of 2880 law number according to 2547. Master programs of Music Department (for composition) were provided at the Institute of Social Sciences in 2003.
The Music Department Composition and Conducting major of the State Conservatory has been continuing providing education at the academic programs of undergraduate and graduate levels.
2
Qualification Awarded
The program for Composition and Conducting in Music department undergraduate level is under the system of first cycle with its 240 ECTS. When the program qualifications are attained for the whole program an undergraduate degree is gained at the Composition and Conducting in Music department
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
The candidates must have a high school diploma and be successful at the two step entrance examinations. İn the first step of the examination the candidate is tested to determine his/her musical hearing, perception and memory. The students who are graduates of a Conservatory high school do not have to take the first examination. In the second step of the examination the student is examined to see if he/she has the necessary background, aptitude and creativity to study at the composition and orchestra conducting program he/she has applied for. The students who are succesful at the entrance exams are accepted to the preporatory class. (The proficiency exam is given one week after the entrance exams.)
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To get an undergraduate degree for Composition and Conducting at the Music Department, the student has to complete all the obligatory and elective courses successfully ( with a total of 240 ECTS ) and must have at least 2.00 over 4.00 GPA
7
Profile of The Programme
The aim of State Conservatory Music Department Composition and Conducting program is to provide progressive artists with creative performance qualities accepted at national and international level and having acquired the necessary knowledge and abilities of his/her major.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music
2. To acquire knowledge about the interrelation among the art of music and other disciplines such as philosophy, sociology, psychology
3. To gain the ability of analysing and understanding music pieces depending on the knowledge attained at one’s own majör.
4. To gain the ability of transforming the attained knowledge of field into musical compositions.
5. To use the methods and techniques of composition at the works requiring musical creativity.
6. To be proficient technically and aesthetically in forming musical pieces.
7. To work productively and in association during musical performances either in a group or alone.
8. To use the skills having gained throughout his/her major training in professional life.
9. To develop the skills of questioning and solution providing about the musical activities being realized.
10. To transfer subjects specific to one’s department, using the Turkish language in an effective way in both verbal and written communication.
11. To be aware of national and international aesthetic values in the art of music.
12. To use a foreign language in order to follow the international literature and facilities or participate in such facilities related to music.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To gain the ability of analysing and understanding music pieces depending on the knowledge attained at one’s own majör.
 • To develop the skills of questioning and solution providing about the musical activities being realized.
 • To gain the ability of transforming the attained knowledge of field into musical compositions.
 • To use the methods and techniques of composition at the works requiring musical creativity.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To acquire knowledge about the interrelation among the art of music and other disciplines such as philosophy, sociology, psychology
 • To attain a basic cumulative knowledge related to the culture and aesthetic of music
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be aware of national and international aesthetic values in the art of music.
 • To be proficient technically and aesthetically in forming musical pieces.
 • To use the skills having gained throughout his/her major training in professional life.
 • To work productively and in association during musical performances either in a group or alone.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To develop the skills of questioning and solution providing about the musical activities being realized.
 • To gain the ability of transforming the attained knowledge of field into musical compositions.
 • To use the skills having gained throughout his/her major training in professional life.
 • To use the methods and techniques of composition at the works requiring musical creativity.
 • To work productively and in association during musical performances either in a group or alone.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To transfer subjects specific to one’s department, using the Turkish language in an effective way in both verbal and written communication.
 • To use a foreign language in order to follow the international literature and facilities or participate in such facilities related to music.
 • To use the skills having gained throughout his/her major training in professional life.
 • To work productively and in association during musical performances either in a group or alone.
COMPETENCES Learning Competence
 • To develop the skills of questioning and solution providing about the musical activities being realized.
 • To gain the ability of transforming the attained knowledge of field into musical compositions.
 • To use the methods and techniques of composition at the works requiring musical creativity.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
6-Duyusal algıyı somutlaştırır.
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1,2 5,6
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 2,6
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak. 1,2 4,5
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2 4,6
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1,2 2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak. 1 6
Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak. 3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 4
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 3,4
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
4-Estetik farkındalığa sahiptir.
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 1 2,3
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 1 2,3
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak. 1,2 1,4
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak. 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 1,2 1,2,3
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 2 3
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1 1,3
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 2 2,3
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak. 1,2 1,2,3
Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak. 1,4
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 1
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 3
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak. 4,5 4,5
Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak, 3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Kendi çalışmalarını sorgular.
2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak. 1,2 2,3
Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek. 1 1,2
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak. 1,2 1,2
Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates can work at the orchestras such as symphony or opera as conductors or composers and critics at home or abroad depending on the performance level of one’s own major as well as being able to work as a teaching staff at various universities providing music or performing arts education
10
Access to Further Studies
The students who have completed the undergraduate level at the required level and have the necessary skills and background in his/her major as well as being proficient at a foreign language can continue their education at master programs.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to register for the courses at the begining of each semester and has to attend at least %70 of the theoretical lessons and %80 of the practice lessons in order to be able to take the final examinations of the term. They have to take at least one midterm and a final examination. The midterm ( project work, quiz or others) is worth %40 and the final examination is worth %60. The examinations are graded over 100 points. The final examination at the courses of the semester where the student has to perform in his/her own string major is held by a comittee of at least 3 acedemicians and he/she has to get minumum 70 point and CC letter grade so as to be successful. AA, BA, BB, CB and CC letter grades are considered as successful for the other courses. DC and DD are conditional. The student has to have a GPA of 2.00 at least to be able to pass a course with a DC or DD grade.
12
Graduation Requirements
To complete the program succesfully the student has to succeed at all of the courses (corresponding to 240 ECTS) with a GPA of 2.00 over 4.00 at last.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Görükle Yerleşkesi Nilüfer-BURSA
Tel: 0 224 294 27 00 - 0530 827 82 07
e-posta: konsogis@uludag.edu.tr
altaygokce@uludag.edu.tr (ASD Başkanı)
15
Facilities
At the Music Department, the students are trained mostly by experienced well known artists (tutors), and the students are provided with the opportunity to study with national and international compositor and conductor (guest soloists of the concerts of Bursa State Symphony Orchestra) to enable students to make use of their experiences and archives. The Conservatory library which is rich enough can be referred to as a resource for scores of pieces to make research, as well.
The students have the chance to give concerts not only with the Conservatory Academic Orchestra or recitals personally, but also attend other national or international facilities organized by the Conservatory.
The Conservatory building provides various opportunities to progress in the quality of education. The financial support of our university for this building and the interior design is a significant advantage of this program.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
HRTZ115 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
KNS1049 PIANO I Compulsory 1 1 0 3
KNS1051 COMPOSITION AND MUSICAL ANALYSIS I Compulsory 2 0 0 3
KNS1055 TONAL HARMONY I Compulsory 2 0 0 3
KNS1057 COUNTERPOINT I Compulsory 2 0 0 3
KNS1059 MUSIC THEORY AND SOLFEGE I Compulsory 4 0 0 6
KNS1065 HISTORY OF MUSIC AND LITERATURE I Compulsory 2 0 0 3
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS1050 PIANO II Compulsory 1 1 0 3
KNS1052 COMPOSITION AND MUSICAL ANALYSIS II Compulsory 2 0 0 3
KNS1056 TONAL ARMONI II Compulsory 2 0 0 3
KNS1058 COUNTERPOINT II Compulsory 2 0 0 3
KNS1060 MUSIC THEORY AND SOLFEGE II Compulsory 4 0 0 6
KNS1066 HISTORY OF MUSIC AND LITERATURE II Compulsory 2 0 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 3
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS2049 PIANO III Compulsory 1 1 0 3
KNS2051 COMPOSITION AND MUSICAL ANALYSIS III Compulsory 2 0 0 4
KNS2053 ORCHESTRATION I Compulsory 2 0 0 3
KNS2055 TONAL HARMONY III Compulsory 2 0 0 3
KNS2057 PREPERATION FOR FUGUE I Compulsory 2 0 0 3
KNS2059 MUSIC THEORY AND SOLFEGE III Compulsory 2 0 0 3
KNS2065 HISTORY OF MUSIC AND LITERATURE III Compulsory 2 0 0 3
KNS2091 FOLK MUSIC I Compulsory 2 0 0 2
ATA201 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION III (SPEECHES OF ATATURK) Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 4
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS2050 PIANO IV Compulsory 1 1 0 3
KNS2052 COMPOSITION AND MUSICAL ANALYSIS IV Compulsory 2 0 0 4
KNS2054 ORCHESTRATION II Compulsory 2 0 0 3
KNS2056 TONAL HARMONY IV Compulsory 2 0 0 3
KNS2058 PREPERATION FOR FUGUE II Compulsory 2 0 0 3
KNS2060 MUSIC THEORY AND SOLFEGE IV Compulsory 2 0 0 3
KNS2066 HISTORY OF MUSIC AND LITERATURE IV Compulsory 2 0 0 3
KNS2092 FOLK MUSIC II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS3049 PIANO V Compulsory 1 1 0 3
KNS3051 COMPOSITION I Compulsory 3 0 0 6
KNS3053 ORCHESTRATION III Compulsory 2 0 0 3
KNS3057 FUGUE I Compulsory 2 0 0 3
KNS3063 PARTITION READING I Compulsory 1 1 0 3
KNS3093 DIVAN MUSIC I Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 9
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS3050 PIANO VI Compulsory 1 1 0 3
KNS3052 COMPOSITION II Compulsory 3 0 0 6
KNS3054 ORCHESTRATION IV Compulsory 2 0 0 3
KNS3058 FUGUE II Compulsory 2 0 0 3
KNS3064 PARTITION READING II Compulsory 1 1 0 3
KNS3094 DIVAN MUSIC II Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 9
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS4049 PIANO VII Compulsory 1 1 0 2
KNS4051 COMPOSITION III Compulsory 3 0 0 6
KNS4053 ORCHESTRATION V Compulsory 2 0 0 3
KNS4061 CONDUCTING ORCHESTRA-CHORUS Compulsory 1 1 0 2
KNS4067 LITERATURE OF CONTEMPORARY TURKISH MUSIC I Compulsory 2 0 0 3
KNS4071 NEW MUSIC TECHNIQUES I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 12
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS4052 COMPOSITION IV Compulsory 3 0 0 8
KNS4054 ORCHESTRATION VI Compulsory 2 0 0 3
KNS4062 CONDUCTING ORCHESTRA Compulsory 1 1 0 2
KNS4068 LITERATURE OF CONTEMPORARY TURKISH MUSIC II Compulsory 2 0 0 3
KNS4072 NEW MUSIC TECHNIQUES II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 12
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS1017 CHORUS I Optional 1 2 0 3
KNS1063 THEORY-SOLFEGE-DICTATION I Optional 2 1 0 3
KNS1075 WORLD MUSIC LITERATURE I Optional 2 0 0 3
SAT1065 ART HISTORY I Optional 2 0 0 3
TDE1101 TEXTS OF CONTEMPORARY LITERATURE Optional 2 0 0 3
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS1018 CHORUS II Optional 1 2 0 3
KNS1064 THEORY-SOLFEGE-DICTATION II Optional 2 1 0 3
KNS1076 WORLD MUSIC LITERATURE II Optional 2 0 0 3
SAT1066 HISTORY OF ART II Optional 2 0 0 3
SSY1102 INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS2085 HISTORY OF PHILOSOPHY I Optional 2 0 0 3
KNS2017 CHORUS III Optional 1 2 0 3
KNS2059 THEORY-SOLFEGE-DICTATION III Optional 2 0 0 3
KNS2069 KNOWLEDGE ON MUSICAL FORMS I Optional 2 0 0 3
KNS2073 HARMONY ON PIANO I Optional 2 0 0 3
TRH2059 HISTORY OF CIVILIZATION I Optional 2 0 0 3
YAD201 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) III Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS2074 HISTORY OF PHILOSOPHY II Optional 2 0 0 3
KNS2018 CHORUS IV Optional 1 2 0 3
KNS2060 THEORY-SOLFEGE-DICTATION IV Optional 2 0 0 3
KNS2070 KNOWLEDGE ON MUSICAL FORMS II Optional 2 0 0 3
KNS2074 HARMONY ON PIANO II Optional 2 0 0 3
TRH2060 HISTORY OF CIVILIZATION II Optional 2 0 0 3
YAD202 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) IV Optional 2 0 0 3
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS3079 PHILOSOPHY OF ART Optional 2 0 0 3
FZK3411 ACOUSTIC Optional 2 0 0 3
KNS3009 FORM AND MUSICAL ANALYSIS I Optional 2 0 0 3
KNS3017 CHORUS V Optional 1 2 0 3
KNS3059 MODAL MUSIC Optional 2 0 0 3
KNS3069 XX.CENTURY HARMONIES I Optional 2 0 0 3
KNS3073 IMPROVISATION I Optional 1 1 0 3
YAD301 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) V Optional 2 0 0 3
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
KNS3010 FORM AND MUSICAL ANALYSIS II Optional 2 0 0 3
KNS3018 CHORUS VI Optional 1 2 0 3
KNS3062 CONDUCTING CHORUS Optional 1 1 0 3
KNS3070 XX.CENTURY HARMONIES II Optional 2 0 0 3
KNS3074 IMPROVISATION II Optional 1 1 0 3
KNS3098 HISTORY OF TURKISH MUSIC Optional 2 0 0 3
SSY3102 SOCIOLOGY OF ART Optional 2 0 0 3
YAD302 FOREIGN LANGUAGE (ENG.) VI Optional 2 0 0 3
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS4083 AESTHETIC I Optional 2 0 0 3
KNS3133 SOUND SYSTEMS IN MUSIC Optional 2 0 0 3
KNS4057 FUGUE III Optional 2 0 0 3
KNS4083 ACCOMPANIMENT ON PIANO I Optional 1 1 0 3
KNS4089 HISTORY OF CONTEMPORARY MUSIC Optional 2 0 0 3
KNS4091 ELECTROACOUSTIC MUSIC I Optional 2 0 0 3
KNS4093 JAZZ MUSIC TECHNIQUES I Optional 2 0 0 3
KNS4095 MAKAM THEORY Optional 2 0 0 3
KNS4117 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 3
KNS4131 MUSIC TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
SAT4065 CONTEMPORARY ART STYLES Optional 2 0 0 3
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FLS4084 AESTHETIC II Optional 2 0 0 3
KNS4050 PIANO VIII Optional 1 1 0 3
KNS4084 ACCOMPANIMENT ON PIANO II Optional 1 1 0 3
KNS4092 ELECTROACOUSTIC MUSIC II Optional 2 0 0 3
KNS4094 JAZZ MUSIC TECHNIQUES II Optional 2 0 0 3
KNS4118 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 3
KNS4132 AUDIO RECORDING AND PROCESSING TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
REH4112 DEVELOPMENTAL AND LEARNING PSYCOLOGY Optional 2 0 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr