Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Computer Engineering
General Description
1
Brief History
Computer Engineering Department has started undergraduate education in 2016.
2
Qualification Awarded
This department is subject to first stage degree system for 240 ECTS credits in Computer Engineering area in the higher education. When the program was completed successfully and program qualifications are provided, an undergraduate degree in Computer Engineering area can be taken.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Computer Engineering Department admits students through a central exam administered by the National Student Selection and Placement Center (ÖSYM). The quotas of programs are 60 students in 2016-2017 academic year. Additionally, students can be admitted from other associate and undergraduate programs and schools in a specific quota approved by the Department Administrative Board and the Higher Education Council (YÖK).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to acquire the undergraduate degree in the Computer Engineering area it is necessary to complete all compulsory and elective courses successfully (for a total of 240 ECTS), and to achieve at least 2.0 over 4.0 of Grade Point Average (GAP).
7
Profile of The Programme
Educational Goals;
Graduates of Computer Engineering,
- Can solve technical and professional problems, take place in teamworks, organize and present information including inter-disciplinary subjects, explain their thoughts effectively both in oral and written form, have successful careers in national and international companies working in the fields of engineering, research and development, business and management.
- Have necessary prerequisites for a successful post-graduation employment and life-long learning, and make pioneer scientific researches nationally or internationally in Computer Engineering or related inter-disciplinary areas, complete master and doctorate programmes and improve themselves academically.
- Can develop new technologies within the framework of ethical principles as innovators and entrepreneurs with a global vision by using up-to-date researches and technologies, make contribution to aim of national technological leadership, establish national or international companies in Computer Engineering and related inter-disciplinary areas.
Curriciulum;
The first year of the curriculum includes basic sciences, computer programming and introduction to Computer Engineering courses. The second and the third years are focused on the courses in Computer Engineering area. The fourth year includes technical elective courses and a graduation project. Additionally, there are social selective courses in the third and the fourth years. Detailed curriculum can be found on http://www.uludag.edu.tr/bm/.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Gain sufficient knowledge on mathematics, science, and engineering fields; the ability to model and solve engineering problems using theoratical and practical knowledge.
2. Gain the ability to identify, model, and solve complex engineering problems; the ability to select and apply appropriate analysis and modelling methods for these problems.
3. Gain the ability to design partly or fully a complex system, process, device or a product meeting specific requirements under realistic constraints and conditions; the ability to apply modern design methods in this context.
4. Gain the ability to develop, select, and use modern techniques and tools necessary for engineering applications; the ability to use information technologies in an efficient way.
5. Gain the ability to design and conduct complex experiments and to collect, analyze and interpret data for engineering problems
6. Gain the ability to conduct individual and team works.
7. Gain the ability to effectively communicate by oral and/or written form.
8. Gain the ability to learn and use at least one foreign language.
9. Recognize the need for an ability to engage in life-long learning and follow recent advances in science and technology. Gain the ability of self development.
10. Recognize and understand professional and ethical responsibility
11. Understand project management (leadership, organization, risk and time management, quality consciousness, productivity, etc.)
12. Understand the importance of innovation and entrepreneurship for sustainable economic development. Understand impact of engineering solutions in a global and societal context, including environment.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Gain the ability to design partly or fully a complex system, process, device or a product meeting specific requirements under realistic constraints and conditions; the ability to apply modern design methods in this context.
 • Gain the ability to identify, model, and solve complex engineering problems; the ability to select and apply appropriate analysis and modelling methods for these problems.
 • Gain sufficient knowledge on mathematics, science, and engineering fields; the ability to model and solve engineering problems using theoratical and practical knowledge.
 • Gain the ability to design and conduct complex experiments and to collect, analyze and interpret data for engineering problems
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Gain sufficient knowledge on mathematics, science, and engineering fields; the ability to model and solve engineering problems using theoratical and practical knowledge.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Gain the ability to conduct individual and team works.
 • Gain the ability to design partly or fully a complex system, process, device or a product meeting specific requirements under realistic constraints and conditions; the ability to apply modern design methods in this context.
 • Understand the importance of innovation and entrepreneurship for sustainable economic development. Understand impact of engineering solutions in a global and societal context, including environment.
 • Understand project management (leadership, organization, risk and time management, quality consciousness, productivity, etc.)
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Gain the ability to conduct individual and team works.
 • Gain the ability to design partly or fully a complex system, process, device or a product meeting specific requirements under realistic constraints and conditions; the ability to apply modern design methods in this context.
 • Understand project management (leadership, organization, risk and time management, quality consciousness, productivity, etc.)
COMPETENCES Learning Competence
 • Recognize and understand professional and ethical responsibility
 • Recognize the need for an ability to engage in life-long learning and follow recent advances in science and technology. Gain the ability of self development.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2 1,2,3,4,5
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1,2 1,2,3
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 1,2 1,2
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 1,2 1,2,3,4,5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 1 1
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 1
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 1,2
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 1
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak. 1,2 2,3
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak. 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 1,2,3 1
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2,3 2
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak. 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4,5
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 7
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,3,4,5,6
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 1,2,3 1,2
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of Computer Engineering can work as academicians, researchers and experts in national or international universities, research centers and corporations.
10
Graduation Requirements
Candidates completing the undergraduate education successfully can study in postgraduate programs under circumstances they pass ALES exam, have sufficient knowledge on a foreign language and are successful in the postgraduate exam.
11
Mode of Study
All students have to register for courses at the beginning of the semester and attend to classwork for at least 70% and to laboratory work for at least 80% in order to be allowed to take the final exam. Students are subjected to at least one midterm and one final exam for each course. The evaluation criteria for each course were announced by the relevant faculty member/staff at the beginning of the semester. The contribution of the final and midterm exam to the grade point is 40% and %60 respectively (the points obtained from the assessment instruments, such as homeworks, projects, quizzes etc., may also participate the evaluation as the midterm exam). All exams are evaluated over 100 points. In the final exam at least 50 points have to be taken. Students having one of AA, BA, BB, CB and CC letter grades from any course are considered to be successful in that course. DC and DD points refer to conditional success. The condition for having been successful in a particular course with DC or DD grades is to get at least 2.0 points GPA.
12
Facilities
Completing the program successfully requires to pass all of the courses in the program (with 240 ECTS credits), to get at least 2.00 GPA over 4.00, and to complete internship programs in three different groups. Students have to get at least DD point for each course and have at least 2.00/4.00 GPA for graduation. Two design projects and a graduation study have to be completed to graduate from Computer Engineering. Graduation study is assessed as a course in the eighth midterm. The students completing the program and fulfilling the requirements of the internship are eligible for undergraduate degree in case of having GPA higher than 2.00/4.00.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Uludağ Üniversitesi
16059, Nilüfer, Bursa
Bölüm Sekreterliği
Tel.: (224) 294 2011
Fax: (224) 294 1903
E-posta: bilgisayar at uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
The department has one computer laboratory with 28 desktop computers for graduate and undergraduate study and research activities.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM101 ORIENTATION TO COMPUTER ENGINEERING Compulsory 1 0 0 2
BM103 COMPUTER SYSTEMS AND INTRODUCTION TO ALGORITHMS Compulsory 2 0 2 7
FZK1071 BASIC PHYSICS I Compulsory 3 0 2 6
KIM1077 BASIC CHEMISTRY Compulsory 3 0 0 3
MAT1089 DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS I Compulsory 4 2 0 6
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM102 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING Compulsory 2 0 2 6
FZK1072 BASIC PHYSICS II Compulsory 3 0 2 6
MAT1078 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 0 0 6
MAT1090 DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS II Compulsory 4 2 0 6
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM203 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 3 0 0 5
BM205 LOGIC CIRCUITS Compulsory 3 0 0 5
BM209 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 4 0 0 5
BM211 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 6
ISG201 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 7
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM202 DATA MANAGEMENT AND FILE STRUCTURES Compulsory 4 0 0 6
BM204 FORMAL LANGUAGES AND AUTOMATA Compulsory 3 0 0 5
BM206 DATA STRUCTURES Compulsory 4 0 0 6
ISG202 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 11
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM301 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 3 0 0 5
BM303 ANALYSIS OF ALGORITHMS Compulsory 4 0 0 6
BM305 MICROPROCESSORS Compulsory 2 0 2 5
BM307 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 8
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM306 SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 0 0 6
BM308 PRESENTATION TECHNIQUES Compulsory 0 2 0 4
BMB3002 COMPUTER ARCHITECTURE Compulsory 3 0 0 5
BMB3004 COMPUTER OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 0 0 5
Click to choose optional courses. 10
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM401 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 8
BM403 DESIGN PROJECT Compulsory 2 2 0 7
Click to choose optional courses. 15
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM402 INTERNSHIP 2 Compulsory 0 0 0 6
BM404 FINAL PROJECT Compulsory 0 2 0 8
BM406 SEMINAR Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 15
Total 30
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IIB2001 PUBLIC FINANCE Optional 2 0 0 3
IIB4001 GENARAL BUSINESS ADMINISTRATION Optional 2 0 0 3
IIB4003 MANAGEMENT OF HUMANS RESOURCES Optional 2 0 0 3
IIB4004 BASIC MARKETING Optional 2 0 0 3
IIB4005 ENTER PRISTING Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM208 MOBILE PROGRAMMING TECHNIQUES Optional 3 0 0 5
BM210 LOGIC PROGRAMMING Optional 3 0 0 5
BMB2014 INTRODUCTION TO PYTHON PROGRAMMING Optional 3 0 0 5
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM207 NUMERICAL METHODS Optional 3 0 0 6
BM309 ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS Optional 3 0 0 5
BM311 OPERATIONS RESEARCH Optional 3 0 0 5
BM313 COMPUTER GRAPHICS Optional 3 0 0 5
MAT3044 NUMERICAL ANALYSIS Optional 3 0 0 5
IIB4006 PUBLIC RELATIONS Optional 2 0 0 3
IIB4008 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
IIB4009 GENERAL ACCOUNTING Optional 2 0 0 3
IIB5004 PUBLIC ADMINISTRATION Optional 2 0 0 3
IIB5005 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEMS ISO 14000 Optional 2 0 0 3
IIB6001 EUROPEAN UNION REGULATIONS Optional 2 0 0 3
ISL4105 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
MAK2027 ENGINEERING ETHICS Optional 2 0 0 3
MAK3022 WORK SAFETY Optional 2 0 0 3
MAK3028 PATENT AND INDUSTRIAL DESIGN Optional 2 0 0 3
TEK3304 TOTAL QUALITY MANAGAMENT AND APPLICATIONS IN TEXTILE INDUSTRY Optional 2 0 0 3
TEK4302 PERFORMANCE ASSESMENT SYSTEM Optional 2 0 0 3
TEK4304 R&D SUPPORTS IN TURKEY Optional 2 0 0 3
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM312 SIGNALS AND SYSTEMS Optional 3 0 0 5
BM314 COMPUTER GAMES AND SIMULATION Optional 3 0 0 5
BM316 VISUAL PROGRAMMING Optional 3 0 0 5
EEM3702 VOCATIONAL LANGUAGE Optional 2 0 0 3
IIB1003 TURKISH ECONOMY Optional 2 0 0 4
IIB3002 BUSINESS LAW Optional 2 0 0 3
IIB6002 INTERNATIONAL RELATIONS Optional 2 0 0 3
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM405 ARTIFICIAL INTELLIGENCE Optional 3 0 0 5
BM407 DISTRIBUTED SYSTEMS AND PARALLEL COMPUTING Optional 3 0 0 5
BM411 MULTIMEDIA COMPUTING Optional 3 0 0 5
BM413 DIGITAL IMAGE PROCESSING Optional 3 0 0 5
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BM212 NEURAL NETWORKS AND APPLICATIONS Optional 3 0 0 5
BM408 ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
BM410 SYSTEM PROGRAMMING Optional 1 2 0 5
BM412 COMPILERS Optional 3 0 0 5
BM414 EMBEDDED SYSTEMS Optional 3 0 0 5
BM418 PATTERN RECOGNITION Optional 3 0 0 5
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr