Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
General Description
1
Brief History
Nursing Second Cycle(Master Degree) program has started in 2015 as a part of the Institute of Health Sciences. Our program aims at helping its students, who wants to be academic researchers, or develop themselves to gain a scientific understanding, occupational knowledge, skills, and qualifications.
2
Qualification Awarded
Master of Science degree in Nursing ( M.Sc.)
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Students who have a bachelor degree on nursing and other admission requirements of Health Sciences Institution Nursing Master Program are accepted to this program
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to receive a Master of Science degree in Nursing, students have to successfully complete compulsory and elective courses, and present and defend an original research thesis
7
Profile of The Programme
To train nurses and reseachers who based his/her patient interventions to researches and the scientific infrastructure of nursing for protection, improving and caring in case of disease.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Has knowledge and skills at the level of expertise that forms the basis of professional practice related to the field of nursing.
2. Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
3. It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
4. Know and apply lifelong learning, problem solving and critical thinking principles
5. It fulfills all professional practices in line with ethical principles and rules and knows the related legislation.
6. It follows up-to-date developments in its field and can transfer them to colleagues and other groups systematically in written, oral and visual form.
7. Attitudes and behaviors in individual and professional life can be a role model for colleagues
8. It follows the technological developments as required by its field and uses communication technologies.
9. He may continue his professional practices in cooperation.
10. Researches to produce solutions to problems experienced in different application fields of nursing.
SKILLS Cognitive - Practical
 • It follows up-to-date developments in its field and can transfer them to colleagues and other groups systematically in written, oral and visual form.
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • Researches to produce solutions to problems experienced in different application fields of nursing.
 • Has knowledge and skills at the level of expertise that forms the basis of professional practice related to the field of nursing.
 • It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
 • It fulfills all professional practices in line with ethical principles and rules and knows the related legislation.
 • Know and apply lifelong learning, problem solving and critical thinking principles
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • It follows up-to-date developments in its field and can transfer them to colleagues and other groups systematically in written, oral and visual form.
 • It follows the technological developments as required by its field and uses communication technologies.
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • Researches to produce solutions to problems experienced in different application fields of nursing.
 • Has knowledge and skills at the level of expertise that forms the basis of professional practice related to the field of nursing.
 • It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
 • He may continue his professional practices in cooperation.
 • Know and apply lifelong learning, problem solving and critical thinking principles
COMPETENCES Field Specific Competence
 • It follows up-to-date developments in its field and can transfer them to colleagues and other groups systematically in written, oral and visual form.
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • Attitudes and behaviors in individual and professional life can be a role model for colleagues
 • Researches to produce solutions to problems experienced in different application fields of nursing.
 • It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
 • He may continue his professional practices in cooperation.
 • It fulfills all professional practices in line with ethical principles and rules and knows the related legislation.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • It follows the technological developments as required by its field and uses communication technologies.
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • Attitudes and behaviors in individual and professional life can be a role model for colleagues
 • Has knowledge and skills at the level of expertise that forms the basis of professional practice related to the field of nursing.
 • It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • It follows up-to-date developments in its field and can transfer them to colleagues and other groups systematically in written, oral and visual form.
 • It follows the technological developments as required by its field and uses communication technologies.
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • Researches to produce solutions to problems experienced in different application fields of nursing.
 • He may continue his professional practices in cooperation.
 • Know and apply lifelong learning, problem solving and critical thinking principles
COMPETENCES Learning Competence
 • Identify the health needs / problems of the individual, the community and the community, apply evidence-based nursing interventions to solve problems and assess their outcomes
 • It can integrate information from the field of nursing into information from different disciplines and create new information.
 • Know and apply lifelong learning, problem solving and critical thinking principles
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2,3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3 2,5,6
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2 2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 3,4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 1 4
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1,2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1,2 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 2 4,5
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1,4 4
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 3 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3 3
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 1,2 1,2,7
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 3,4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 4,5
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 2,3 2,3
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 5
Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki uygulamalara temel oluşturan uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilere sahiptir. 1 1
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 2 2
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 3
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,2
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 4 2
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Mesleki uygulamalarını ekiple işbirliği içinde sürdürebilir. 1 1,2
Tüm mesleki uygulamalarını etik ilke ve kurallar doğrultusunda yerine getirir, konu ile ilgili mevzuatları bilir. 2
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1,2 2
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, meslektaşlarına ve diğer gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde bunları aktarabilir. 1,3
Alanının gerektirdiği şekilde teknolojik gelişmeleri takip eder ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3
Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimlerini/sorunlarını belirleyebilir, sorunların çözümünde kanıt temelli hemşirelik girişimlerini uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir 1 1,2
Bireysel ve mesleki yaşamında sorumluluk alarak çözüm üretir, tutum ve davranışları ile meslektaşlarına rol modeli olabilir 1
Hemşireliğin farklı uygulama alanlarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek üzere araştırmalar yapar, istatistik hakkında bilgi sahibidir. 3
Hemşirelik alanındaki bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir. 1
Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme ilkelerini bilir ve uygulayabilir 1 1,2
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The nurses who have done their master degrees in nursing can work as manager or clinical nurse, , school nurse, academic staff and project leader in nursing
10
Graduation Requirements
The students who have done their master degrees in Nursing can do Ph.D. in Nursing Doctorate Program
11
Mode of Study
The exams of the courses can be done written, written-oral or applied. To be successful, at master programs, it is required to get at least 70 points out of 100 points.
12
Facilities
Successfully completing the thesis study in a specific subject after finishing the credit and ECTS course load determined by the Institute of Health Sciences and passing the required courses.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı.
tel:2942470
e-posta:nurcanoz@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
There are 7 academic members, including 1 professor, 2 assoc. Prof., 4 assist. Prof. in the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
SHE5001 PATHOPHYSIOLOGY Compulsory 2 0 0 4
SHE5003 BASIC CONCEPTS IN NURSING Compulsory 2 0 0 4
SHE5175 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 16
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SHE 5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
SHE5002 RESEARCH IN NURSING Compulsory 2 0 0 4
SHE5004 ETHICS IN NURSING Compulsory 2 0 0 4
SHE5030 COMMUNICATION IN NURSING Compulsory 2 0 0 5
SHE5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 11
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SHE 5193 MA THESIS III Compulsory 0 1 0 25
SHE5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SHE5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
SHE6192 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SHE5005 PEDIATRICS NURSING I Optional 2 2 0 7
SHE5007 INTERNAL MEDICINE NURSING I Optional 2 2 0 7
SHE5009 SURGICAL NURSING I Optional 2 2 0 7
SHE5011 PSYCHATRIC NURSING I Optional 2 2 0 7
SHE5013 CURRENT APPROACHES IN PEDIATRIC NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5015 EMERGENCY CARE NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5017 OPERATING ROOM NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5019 CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5021 PEDIATRIC Optional 2 2 0 4
SHE5023 ONCOLOGY NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5025 CURRENT APPROACHES IN SURGERY Optional 2 2 0 4
SHE5027 COMMUNITY AND SOCIAL MENTAL HEALTH NURSING Optional 2 2 0 4
SHE5029 PUBLIC HEALTH NURSING I Optional 2 2 0 7
SHE5031 PRINCIPLES AND METHODS OF EPIDEMIOLOGY Optional 2 2 0 4
SHE5037 CARE OF CRITIC SURGICAL PATIENT Optional 2 2 0 4
SHE5040 CARDIOVASCULAR NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SHE5006 PEDIATRICS NURSING II Optional 2 2 0 3
SHE5008 INTERNAL MEDICINE NURSING II Optional 2 2 0 3
SHE5010 SURGICAL NURSING II Optional 2 2 0 3
SHE5012 PSYCHIATRIC NURSING II Optional 2 2 0 3
SHE5014 GROWTH AND DEVELOPMENT IN CHILDREN Optional 2 2 0 3
SHE5016 REHABILITATION NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5018 PATIENT SAFETY IN SURGICAL Optional 2 2 0 3
SHE5020 CONSULTATION LIAISON PSYCHIATRIC NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5022 NEONATAL NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5024 GERIATRIC NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5026 ONCOLOGIC SURGICAL NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5028 HEALTH POLICIES IN PSYCHIATRIC NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5032 PUBLIC HEALTH NURSING II Optional 2 2 0 3
SHE5034 SCHOOL HEALTH NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5036 CHILD AND WOMEN HEALTH IN PUBLIC HEALTH Optional 2 2 0 3
SHE5038 WOUND CARE NURSING Optional 2 2 0 3
SHE5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr