Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Tourism and Hotel Management
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University Harmancik Vocational School Travel-Tourism & Tourism and Hotel Management Program was established in 2009.
2
Qualification Awarded
When 120 ETCS credit program is completed and program adequacy is achieved, Real Estate and Real Estate Management Associate Degree is gained.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates should have higher education and equal degree and perform conditions determined by the Student Selection and Placement Center according to the Council of Higher Education legislation.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Student should achieve all compulsory and elective courses (total 120 ETCS) that must taken by them and is required to have Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.00/4.00.
7
Profile of The Programme
This programme depends on the Project IKMP(developing human resources in vocational education)-vocation standards of fifth degree-İt aims to provide the students the essential skills and abilities on their way to successfull careers to the expectations and real needs of the sector.
After finishing the high school, students attend the vocational school for an education of two years.During this period students are provided with theoretical and practical knowledge.Both programmes have 30 students each every year.In the second year of the programme students have alongside the obligatory subjects industrial training with 8 hours credit or selected subjects to expand their professional skills .
Students have to finish a 30 day of industrial training.
Students must have an grade point average of 2.00 while graduating
Tourism and Hotel Management Program provides a two-year training following high school education. The students are also required to complete a 30-work day internship program. Thestudents are required to take and successfully complete all the compulsory courses in the program. They are also required to take and successfully complete elective courses in II., III., and IV. Semesters as well as compulsory courses.
The students are required to have a grade point average of at least 2.00 over 4.00 GPA for graduation.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To gain general knowledge of tourism and to use it in their professional career,
2. To gain the ability of leading a process covering the requirements of the sector,
3. To provide the opportunity to master a foreign language enough for the requırements of the sector,
4. To provide both the theoretical and practical knowledge of computering and to be able to use the software and hardware necessary in hotel and travel management,
5. To master both oral and written correspondence and have the ability to persuade people,
6. To be aware of highest social and professional ethical values,
7. To work in harmony with disciplinaire and interdisciplinaire teams,
8. To have the knowledge and ability of the major hotel management subjects,
9. To have the organisatorial knowledge in marketing, travel agencies and tour operating,
10. To understand the main streamline of tourist guiding,
11. To be able to understand and apply the legal regulations of the branche,
12. To have the professional self confidence.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To gain the ability of leading a process covering the requirements of the sector,
 • To have the knowledge and ability of the major hotel management subjects,
 • To gain general knowledge of tourism and to use it in their professional career,
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to understand and apply the legal regulations of the branche,
 • To have the knowledge and ability of the major hotel management subjects,
 • To understand the main streamline of tourist guiding,
 • To gain general knowledge of tourism and to use it in their professional career,
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To work in harmony with disciplinaire and interdisciplinaire teams,
 • To have the professional self confidence.
 • To be aware of highest social and professional ethical values,
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To work in harmony with disciplinaire and interdisciplinaire teams,
 • To gain the ability of leading a process covering the requirements of the sector,
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To gain the ability of leading a process covering the requirements of the sector,
 • To have the professional self confidence.
 • To provide both the theoretical and practical knowledge of computering and to be able to use the software and hardware necessary in hotel and travel management,
 • To provide the opportunity to master a foreign language enough for the requırements of the sector,
 • To master both oral and written correspondence and have the ability to persuade people,
COMPETENCES Learning Competence
 • To have the professional self confidence.
 • To have the organisatorial knowledge in marketing, travel agencies and tour operating,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 4
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 6
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1 1,2
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 5
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 2 2
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 4
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3
Mesleki yasal mevzuatı anlama ve uygulama becerisine sahip olabilmek. 1 2
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 1 1,3,4
Turizm rehberliği mesleğininin temel esaslarını kavrayabilmek. 1 1
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1 1,4
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2 7
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 2
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 2 7
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 1
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 2
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 3
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 1
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 2
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disipliniçi ve disiplinlerarası takımlarda uyum ve çalışma becerisi sahibi olabilmek. 1
Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisine sahip olabilmek. 2 2
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3,4
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 4 3
Toplumsal ve mesleki etik değerlerin farkında olabilmek. 1
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 4
Turizm sektöründe yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek. 3 4
Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine ve yüksek ikna gücüne sahip olabilmek. 1 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki özgüven becerisine sahip olabilmek. 3
Otel işletmelerinin temel faaliyet konularıyla ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilmek. 2
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel ve seyahat işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek. 2
Turizm pazarlaması, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü konusunda organizasyon bilgisine sahip olabilmek. 2
Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibi olabilmek ve bu temel bilgileri çalışma hayatında kullanma becerisine sahip olabilmek. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Individuals who have gained the required professional proficiencies can work in Tourism sector in the jobs below: In Travel Agencies stated in Lawnumbered 1618 (A-B and C Groups), In Fair-Congress Organisation Firms, Related departments (ticketing, service points, etc.)of Transportation Companies.
10
Access to Further Studies
The graduates who successfully complete their associate training have the opportunity to apply to related under graduate programs on condition that they acquire a sufficient mark from External Transfer Exam executed by OSYM (Student Selection and Placement Center)
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
A student has to register at the beginning of the semester and has to attend at least 70% of the theoretical lessons and 80% of the practices in order to be able to enter the final exam of that particular course. The students are given at least one mid-term exam and one final exam. Mid-term exam (the grades given by assignments, lab exams and quizzes may also be added to mid-term grade) consists 40% of the pass mark and final exam consists the other 60%. All the exams are evaluated out of 100. The students have to acquire at least 50 points from the final exam. A student who has acquired AA, BA, BB, CB or CC as the pass mark from any course is considered as successful for that particular lesson. DC and DD are conditional successful grades. A student has to obtain 2.0 GPA (General Point Average) in order to be considered as successful for a course which they have received DC or DD as pass mark.
12
Graduation Requirements
To accomplish the program successfully, student should achieve all courses (total 120 ETCS) that must taken by them and is required to have Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.00/4.00, must successfully accomplish compulsory vocational training.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu / Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm ve Otel İşletmeciliği Program Başkanı
Öğr. Gör. Onur ÇELEN
E-mail:onurcelen@uludag.edu.tr
Telefon:0224 881 32 11 Dahili: 63115
Öğr. Gör. Gülşah KOÇ
E-mail: gulsahkoc@uludag.edu.tr
Telefon:0224 881 32 11 Dahili: 63111
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu
Merkez Mah. Zekai Gümüşdiş Cad. No:1 PK: 16770, Harmancık/BURSA
Telefon:0224 881 32 11
Fax:0224 881 32 18
Harmancık Meslek Yüksekokulu e-mail: harmancik@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are three teachers working at the tourism and hotel accommodation programme of University of Uludag.
Education is given in conference halls, libraries, computer labs and classrooms with highest technological equipments .
Also seminars are conducted with the representatives of the tourism companies.
Students participate technical visits to companies in order to practice their theoretical knowledge in the real work environment.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TOTZ129 TOURISM ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
TOTZ131 HOUSE KEEPING SERVICES Compulsory 3 0 0 5
TOTZ133 HOTEL MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 5
TSEZ008 TOURISM GEOGRAPHY Compulsory 3 0 0 5
TSEZ105 GENERAL TOURISM Compulsory 3 0 0 4
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MVUZ019 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 0 0 4
TOTZ120 FRONT OFFICE SERVICES AND MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 5
TOTZ122 FOOD TECHNOLOGY Compulsory 3 0 0 4
TSEZ011 TOUR OPERATORS AND TRAVEL AGENCIES Compulsory 3 0 0 5
STJ1006 Compulsory 0 0 0 4
ATA102 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ1001 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
TOTZ231 FOOD AND PERSONNAL HJGENE Compulsory 3 0 0 3
TOTZ233 COST ANALYSIS IN TOURISM BUSINESS Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 19
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
STJ1002 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
TOTZ025 TOURISM MARKETING Compulsory 3 0 0 4
TOTZ232 TOURISM LEGISLATION Compulsory 3 0 0 3
TOTZ234 FOOD AND BEVERAGE SERVICES MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 3
Click to choose optional courses. 16
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TOTS017 TOURISTIC PRODUCTS Optional 2 0 0 3
TOTS018 COUNTRIES AND CULTURES Optional 2 0 0 3
TOTS019 HOTELS AUTOMATION SYSTEMS Optional 2 0 0 3
TOTS020 ROOMS DIVISION MANAGEMENT Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ASLS011 PRINCIPLES OF NUTRITION Optional 1 2 0 3
ISYS015 COMMUNICATION Optional 1 2 0 3
ISYS239 PUBLIC RELATIONS AND PUBLICITY Optional 1 2 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Optional 2 0 1 3
TOTS021 KITCHEN FACILITIES MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TOTS022 FRONT OFFICE ROOM TRANSACTIONS Optional 1 2 0 3
TOTS023 TOURISM INTRODUCTION Optional 1 2 0 3
TOTS024 TURKISH AND WORLD CUISINE CULTURE Optional 1 2 0 3
TOTS209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
TSES019 ALTERNATIVE TOURISM Optional 1 2 0 3
OSPZ003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ052 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ054 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 3 0 0 4
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TOTS025 MENU MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TOTS026 FRONT OFFICE REPORTING PROCEDURES Optional 1 2 0 3
TOTS027 PRODUCT DEVELOPMENT IN TOURISM Optional 1 2 0 3
TOTS028 BANQUET SERVICE MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
TOTS029 TURKEY'S NATURAL TOURISM RESOURCES Optional 1 2 0 3
TOTS210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
TRBS002 THE EUROPEAN UNION AND TOURISM Optional 1 2 0 3
TRBS003 MOVEMENTS IN INTERNATIONAL TOURISM Optional 1 2 0 3
TSES003 HOST AND HOSTESS PROFESSION Optional 1 2 0 3
TSES006 CURRENT TOURISM ISSUES Optional 1 2 0 3
OSPZ002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (ENGLISH) Optional 3 0 0 4
OSPZ053 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 3 0 0 4
OSPZ055 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 3 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr