Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Medical Histology and Embryology
General Description
1
Brief History
Post Graduate Program with thesis in the Department of Medicine-Histology and Embryology has been provided by the Graduate School of Health Sciences since 1982.
2
Qualification Awarded
The department offers the second cycles of higher education in terms of ECTS credits (90-120 credits, awarding a Master´s degree). After the successful completion of the program and fulfillment of requirements, a master’s degree in Histology and Embriyology is awarded.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
To apply for a Master´s degree; Candidates must hold a Bachelor´s degree, and possess ALES with the minimum acceptable score on sciences determined by the Senate. Among foreign languages such as English, German, French, Italian, Russian and Arabic, candidates must demonstrate proficiency in a language by satisfying one of the following exams; ÜDS, KPDS, TOEFL or equivalent approved by YÖK, or the proficiency exam carried out by Uludag University School of Foreign Languages, and provide the minimum acceptable score as approved by the Senate. Recognition of any other foreign language qualifications is dependent on the Senate. For foreign nationals, admission requirement shall be any of the following; Turkish Proficiency Exam by TÖMER and corresponding ALES score, or scores in exams such as GRE or GMAT, accepted as internationally equivalent by YÖK. Candidates for Master´s programs must possess a minimum score of 55 points in ALES; 50 language points in ÜDS/KPDS/UÜDS or equivalent. Those who score below 60 points in overall performance are not admitted. In evaluation, the listed exams are responsible for the following percentages: ALES score 50%, Foreign Language 15%, GPA of Bachelor´s degree 15%, interview 20%.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to receive a post graduate degree in Histology and Embryology, students must take minimum 21 and maximum 28 credits (equivalent to 90-120 ECTS credits) from the compulsory and elective courses that the program includes and get a 70 points out of 100 for each course. The students who take at least 7 courses that are available in Post Graduate Programs of the department or other related departments, complete all of them successfully, and defend his/her thesis before a jury are regarded qualified
7
Profile of The Programme
Post Graduate Program with thesis is composed of four semesters. The first half of it includes courses and thesis preparation process and the second half of it involves the stage of writing up and completing the thesis.
The goal of the Program is to train scientists in histology and embryology who internalize the philosophy of Science, has the qualifications to work in the concerning discipline and in a research laboratory, has the necessary knowledge and skills, knows how to reach information, is mindful of ethical and deontological rules in his/her studies, has achieved the level of organizing and conducting a scientific study, can present and publish his/her studies orally and in written, and can assist in applying the Histology and Embryology course and practice curriculum at an expert-level.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Has expert level knowledge in Histology and Embryology sciences,
2. Acts in accordance with the Science, human and animal ethics,
3. Comprehends how to plan and conduct a scientific study,
4. Gains the skill of conducting light microscopy laboratory studies,
5. Gains necessary knowledge and skills to study in the research laboratory,
6. Keeps up with the scientific innovations,
7. Gains the skills of presentation and transferring,
8. Has the skill of working independently and being able to make collaborations,
9. Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
10. Has an analytical point of view to solve the problems encountered.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Has expert level knowledge in Histology and Embryology sciences,
 • Gains necessary knowledge and skills to study in the research laboratory,
 • Has the skill of working independently and being able to make collaborations,
 • Comprehends how to plan and conduct a scientific study,
 • Keeps up with the scientific innovations,
 • Gains the skill of conducting light microscopy laboratory studies,
 • Has an analytical point of view to solve the problems encountered.
 • Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
 • Gains the skills of presentation and transferring,
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Has expert level knowledge in Histology and Embryology sciences,
 • Has the skill of working independently and being able to make collaborations,
 • Keeps up with the scientific innovations,
 • Gains the skill of conducting light microscopy laboratory studies,
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Has the skill of working independently and being able to make collaborations,
 • Acts in accordance with the Science, human and animal ethics,
 • Comprehends how to plan and conduct a scientific study,
 • Has an analytical point of view to solve the problems encountered.
 • Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Has the skill of working independently and being able to make collaborations,
 • Acts in accordance with the Science, human and animal ethics,
 • Comprehends how to plan and conduct a scientific study,
 • Has an analytical point of view to solve the problems encountered.
 • Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Acts in accordance with the Science, human and animal ethics,
 • Keeps up with the scientific innovations,
 • Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
 • Gains the skills of presentation and transferring,
COMPETENCES Learning Competence
 • Acts in accordance with the Science, human and animal ethics,
 • Keeps up with the scientific innovations,
 • Has the qualifications of a questioner, analyzer and observer,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur 1 1
Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır 1,2,3 1,2
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 2 4
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1,2 2,5,6
Bilimsel yenilikleri takip eder 2 4
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır, 1 1
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 3 4
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 3,4
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
2-Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
3-Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
4-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
5-Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
6-Deneysel araştırma planlar, yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur 1,2 1
Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır 3
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 1,2 2
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 2
Bilimsel yenilikleri takip eder 1 1
Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır, 1 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 3 3,6
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1,2 1,2,4,5,6,7
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1,3 2
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 3 3,5
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2,3 1,3,4,5,6
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
3-Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Sağlık alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6-Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur 1 1,2,3
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1 1,5
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 1 1,3,5
Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır. 2,3 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 2,5
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Sağlık alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Sağlık alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
4-Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
5-Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sağlık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 2 2
Bilimsel yenilikleri takip eder 3,4 3
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 2 2
Sunum ve aktarma becerisi kazanır 1 1,3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sağlık alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
2-Sağlık alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
3-İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır 1
Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar, 3
Bilimsel yenilikleri takip eder 1 2
Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur 1 1,3
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
He/she can work in the fields of education, health and R&D laboratories.
10
Graduation Requirements
He/she can be applied to Doctoral Programs as long as the required qualifications are meet.
11
Mode of Study
12
Facilities
Graduate program with thesis is comprised of at least seven courses on condition that they are not less than 21 credits nor more than 28 credit (90-120 ECTS) hours, one seminar for each course and thesis study period, thesis study and thesis exam. Though Scientific Preparatory Program is not needed, to the extend that the advisor finds it necessary, undergraduate level courses may also be assigned to the student on condition that they will be non-credit.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Semiha ERSOY
UÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 16059 Görükle/Bursa
Tel: 224.2954063
e-posta:semihaersoy@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
There is a total of 7 academic members, including 6 professors and 1 associate professors, in the department.
Light, Electron, Immunohistochemistry, Microwave, Cell Culture, Embryo Culture, Image Analysis Laboratories and a Seminar hall are available.
Department of Obstetrics and Gynecology In Vitro Fertilization Centre Embryology and Andrology laboratory facilities are also utilized.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
THE5001 THE CELL Compulsory 1 0 0 3
THE5003 BASIC TISSUE HISTOLOGY Compulsory 2 0 0 4
THE5005 INTRODUCTION TO EMBRYOLOGY Compulsory 1 0 0 3
THE5007 HISTOLOGICAL TECHNIQUES Compulsory 1 2 0 5
THE5007 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPICAL TECHNIQUES IN HISTOLOGY Compulsory 2 2 0 3
THE5009 SCIENTIFIC RESEARCH IN HISTOLOGY AND THE USE OF LABORATORY ANIMALS Compulsory 1 2 0 4
THE5009 SCIENTIFIC RESEARCH AND ETHICS Compulsory 1 0 0 1
THE5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 1
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 5002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
THE5002 SYSTEM HISTOLOGY 1(DIGESTIVEL SYSTEM-LYMPHOID SYSTEM) Compulsory 1 0 0 4
THE5002 SYSTEMS HISTOLOGY-1 (GASTROINTESTINAL SYSTEM-LYMPHOID SYSTEM) Compulsory 1 0 0 3
THE5004 SYSTEM HISTOLOGY 2 Compulsory 1 0 0 4
THE5004 SYSTEMS HISTOLOGY-2 (NERVOUS SYSTEM-ENDOCRINE SYSTEM- UROGENITAL SYSTEM) Compulsory 2 0 0 4
THE5006 SYSTEM HISTOLOGY 3 Compulsory 1 0 0 4
THE5006 SYSTEMS HISTOLOGY-3 (CIRCULATORY AND RESPIRATORY SYSTEMS-INTEGUMENTARY SYSTEM AND SPECIAL SENSES) Compulsory 1 0 0 3
THE5008 MICROSCOPICAL FEATURES OF TISSUES AND ORGANS Compulsory 0 2 0 5
THE5008 MICROSCOPICAL FEATURES OF TISSUES AND ORGANS Compulsory 0 2 0 4
THE5010 SPECIAL EMBRYOLOGY Compulsory 1 0 0 3
THE5072 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
THE5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
THE5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. -20
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
THE5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
THE5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
THE5193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
THE5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
THE5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
THE5011 HISTOLOGICAL IMAGING METHODS Optional 1 2 0 4
THE5011 PLANNING AND DESIGNING SCIENTIFIC RESEARCH IN HISTOLOGY Optional 1 2 0 3
THE5013 BASIC PRINCIPLES OF ASSISTED REPRODUCTION TECHNIQUES Optional 1 2 0 4
THE5015 TERATOLOGY Optional 1 0 0 1
THE5017 TERATOLOGY Optional 1 0 0 2
THE5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
TÜB5005 MALE AND FEMALE REPRODUCTIVE FUNCTIONS AND INFERTILITY Optional 2 0 0 4
TÜB5007 CLINICAL ASPECTS OF ART Optional 1 0 0 4
TÜB5009 CELL DIVISION AND GAMETOGENESIS Optional 2 0 0 3
TÜB5011 EMBRYOGENESIS Optional 1 0 0 2
TÜB5013 HISTOLOGICAL IMAGING METHODS SCIENTIFIC STUDY PLANNING AND GRANT WRITING Optional 1 0 0 1
TÜB5015 PLACENTA AND FETAL MEMBRANES Optional 1 0 0 1
TFZ5001 GENERAL & CELLULAR BASIS OF PHYSIOLOGY Optional 2 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
THE5010 BASIC IMMUNOHISTOCHEMISTRY Optional 1 2 0 4
THE5012 CELL CULTURE TECHNIQUES Optional 1 2 0 4
THE5014 CONGENITAL ANOMALIES Optional 1 0 0 3
THE5014 INTERPRETATION, PRESENTATION AND COMMUNICATION SKILLS IN HISTOLOGY DISCIPLINE Optional 1 0 0 2
THE5016 NEUROHISTOLOGY Optional 1 0 0 2
THE5018 BASIC IMMUNOHISTOCHEMISTRY Optional 1 2 0 3
THE5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr