Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Curriculum and Instruction
General Description
1
Brief History
Curriculum and Instruction Master´s Program is under the Department of Educational Sciences within the Institute of Educational Sciences. In the program, there are compulsory courses that include foundational knowledge about the curriculum and instruction area, and elective courses related to different research topics of this area. In addition, compulsory and elective courses related to scientific research processes are offered to students of the program. Although the courses mainly have theoretical content, an important part of this content consists of practical information and turns into practice with processes such as seminar and thesis. Curriculum and Instruction master´s program started to accept students in the 1999-2000 academic year. Curriculum and Instruction Master´s Program has 2 Professors, 2 Associate Professor and 1 Assistant Professor as faculty members
2
Qualification Awarded
In successful completion of the program requirements, one receives the degree of master in Curriculum and Instruction.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1-Applicants of the Master program must be a graduate of any related field., 2 -must have obtained standard score from Academic Staff and Graduate Education Entrance Exam (ALES). 3- must have the required competence of English
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
One receives Master Degree in GPC upon successful completion of a 28- credit course work of theory, seminar, area specialty and thesis (equal to 120 ECTS in total), with a GPA of 70 over 100, and successfully defending a master´s thesis in front of a jurry
7
Profile of The Programme
The aim of the Curriculum and Instruction Master´s Program is to train specialist personnel who can provide services in the fields of program development and program evaluation in various fields where educational programs and teaching services are needed, equipped with theoretical and applied knowledge and skills, and who will contribute to scientific developments in the field. In this context, the objectives of the master´s program are to carry out applications for program development and program evaluation between courses, and to carry out development and evaluation studies in thesis studies. At the same time, it is aimed to prepare students for doctoral education at the same.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Knows approaches to curriculum development
2. Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
3. Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
4. Use of statistical computer programs effectively.
5. Know access the information on the internet
6. Receive knowledge and ability to interpret data
7. Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
8. Understand and write English texts in field
9. Write to Master's Thesis on a topic to the original
10. Publish an article in the national and international journals
11. Present an article at national and international congresses
12. Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
 • Know access the information on the internet
 • Understand and write English texts in field
 • Present an article at national and international congresses
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Knows approaches to curriculum development
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Publish an article in the national and international journals
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Knows approaches to curriculum development
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Publish an article in the national and international journals
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Know access the information on the internet
 • Understand and write English texts in field
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
 • Present an article at national and international congresses
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Publish an article in the national and international journals
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Know access the information on the internet
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
 • Knows approaches to curriculum development
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
 • Present an article at national and international congresses
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Understand and write English texts in field
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Knows approaches to curriculum development
 • Publish an article in the national and international journals
 • Know access the information on the internet
 • Understand and write English texts in field
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Present an article at national and international congresses
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Knows approaches to curriculum development
 • Publish an article in the national and international journals
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
 • Present an article at national and international congresses
 • Know access the information on the internet
 • Understand and write English texts in field
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
COMPETENCES Learning Competence
 • Knows approaches to curriculum development
 • Present an article at national and international congresses
 • Take in charge and manage knowledge and skills within a task group.
 • Evaluate to curricula are being implemented in Turkey
 • Writing report accordance with the principles of scientific research techniques and spelling
 • Publish an article in the national and international journals
 • Exhibit proper conduct related to scientific and academic ethical values.
 • Use of statistical computer programs effectively.
 • Receive knowledge and ability to interpret data
 • Write to Master's Thesis on a topic to the original
 • Know access the information on the internet
 • Understand and write English texts in field
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 3
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1,2,3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1,2,3
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3 2,3
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3 3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2 2
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2 1
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2 1
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2 2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2 1
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2 1
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3 1,2
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 2,3
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3 2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 2
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1,2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3 1
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3 1
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3 3
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3 1,2
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1,2,3,4 1,4
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1,2,3,4 1,4

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1,2,3,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3,4
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1,2,3,4 5
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1,2,3,4
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3,4
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1,2,3,4 4,5
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1,2,3,4
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1,2,3,4
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1,2,3,4 1,4
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1,2,3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ülkemizde uygulanmakta olan programları değerlendirme bilgi ve becerisi kazanmak 1 1
Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak 1
Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak. 1
Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak 1
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak 1
Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak 1
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1
Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak 1
Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak 1
Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak 1 1,2
Program geliştirme yaklaşımlarını bilmek 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of the Curriculum and Instruction Master´s Program have taken a critical and concrete step forward in their professional development. Since, a significant portion of the incoming students are teachers in the public sector. This concrete step has an more important meaning in the teaching profession law that is coming into force. In addition, obtaining a master´s degree in Curriculum and Instruction in addition to any undergraduate graduate is preferred for private education institutions as it will contribute to the planning of education and training processes both for the classroom and at the school level. Apart from these, graduates - with the title of Curriculum and Instruction - can take part in positions such as consultancy, coordinator, program developer in private education institutions and public and non-governmental organizations related to education.
10
Access to Further Studies
Holders of Curriculum and Instruction Master degrees can apply for PhD programs with relevant score of ALES (Graduate Study Matriculation Exam) and relevant score of English as a foreign language
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students are required to register to courses and attend at least 70 % of theoretical and 80 % of practical courses in order to be eligible for taking the final exams. Students take final exams for each course at the end of the semester. Scores gained via evaluative methods such as projects, laboratory exams, quizzes etc. can count for midterm exam scores. All exams are evaluated over 100 points. A score of 70 is required for the final exams. AA, BA, BB, CB and CC grades are regarded as successful.
12
Graduation Requirements
In order to complete the program, they must take all the courses (120 ECTS credits in total) having 2,00 general average grades out of 4.00 on the core subjects and are to be successful in the Seminar course and Master’s thesis defense.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sedat YÜKSEL
e-mail: sedaty@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Facilities
Students of Curriculum and Instruction Master’s Program have the right to access all campus facilities (library, food court, dormitories, sports facilities, student clubs etc.) besides faculty library and computer laboratories.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ALM5103 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND RESEARCH ETHICS Compulsory 3 0 0 7
EPO5101 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND RESEARCH ETHICS Compulsory 3 0 0 8
EPO5103 CURRICULUM DEVELOPMENT Compulsory 3 0 0 7
EPO5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 7
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EPO5102 CURRICULUM EVALUATION Compulsory 3 0 0 6
EPO5104 CONTEMPORARY CURRICULUM THEORIES Compulsory 3 0 0 6
EPO5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 3
EPO5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 14
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EPO5183 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS III Compulsory 4 0 0 5
EPO5191 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 25
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EPO5184 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
EPO5192 THESIS CONSULTING IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ALM5107 APPLIED LINGUISTIC Optional 2 0 0 3
EPO5105 PERSONAL GROWTH IN EDUCATION ORGANIZATIONS Optional 2 0 0 3
EPO5107 STATISTICAL ANALYSIS IN CURRICULUM AND INSTRUCTION Optional 2 0 0 3
EPO5109 CURRICULUM DEVELOPMENT IN TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM Optional 2 0 0 3
EPO5111 QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN CURRICULUM DEVELOPMENT Optional 2 0 0 3
EPO5113 INTERACTIVE METHODS Optional 2 0 0 3
EPO5115 PROBLEM SOLVING WITH BRAINSTORMING Optional 2 0 0 3
EPO5117 PERFORMANCE EVALUATION IN EDUCATION ORGANIZATIONS Optional 2 0 0 3
EPO5119 INSTRUCTIONAL LEADERSHIP Optional 2 0 0 3
EPO5181 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EPO5106 IN-SERVICE EDUCATION PROGRAMMES Optional 2 0 0 4
EPO5108 EDUCATION END CURRICULUM IN FUTURE Optional 2 0 0 4
EPO5110 THEORIES OF LEARNING AND TEACHING Optional 2 0 0 4
EPO5112 SCALE DEVELOPMENT Optional 2 0 0 4
EPO5114 RESEARCH DESIGN IN CURRICULUMS Optional 2 0 0 4
EPO5116 TEACHER TRAINING CURRICULUM IN TURKEY AND WORLD Optional 2 0 0 4
EPO5118 CHANGE AND INNOVATION IN EDUCATION Optional 2 0 0 4
EPO5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 2
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr