Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Forestery and Forest Products
General Description
1
Brief History
Buyukorhan Vocational High School was founded in 2009. Forestry and Forest Products Program is designed to train needed enforcement personnel in forestry sector. The program received its first students in 2010.
2
Qualification Awarded
This program is subject to short cycle degree system with 120 ECTS credits in Forestry scope of higher education. The students who successfully complete this program will graduate with a degree of competence of Forestry and Forest Products Program.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
To start this program, prospective students must have a high school diploma and must have enough points in the University Student Selection Examination (OSS). The students who deserved being placed at the Department of Forestry in Buyukorhan Vocational School of Uludag University in the centralized exams conducted by the Student Selection and Placement Center (OSYM) in Higer Education Council (YOK) have to make final registration with required documents within the period determined by the Rector. Applications of students who fail to register within the period specified by the Rector will not be considered. University identity cards are given to final registered students.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
In order to graduate of Forestry and Forest Products Program, the students must be successful with a total of 120 ECTS course from the compulsory and elective courses and overall weighted grade point average must be at least 2.00 out of 4.00. The student should have served a compulsory internship.
7
Profile of The Programme
The purpose of this program is to train technical personal that acquired basic knowledge of the forestry sector, acts in the field of legislation, taking responsibility for solving problems as a team member, equipped with technical matters, knowledge and skills at the ecological, economic and social protection of forest resources and in the sustainable management of forest resources.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Ability to understand the basic principles of ecological units in a forest and relations and interactions between these units.
2. Ability to apply some scientific techniques for the management, planning, the protection and balanced use of the forest resources in the sustainability approach.
3. Ability to make the ecosystem-based interventions for the maintenance and improvement of existing forests, the creation of new forest areas.
4. Ability to apply techniques to protect the existence and nature of the forest ecosystem against biotic and abiotic threats.
5. Knowledge on how to use the new technologies and methods in forestry science.
6. Knowledge on national and international forestry policies, laws and obligations.
7. Knowledge on the general principles of ethics in forestry profession and sensitivity to environmental issues, occupational health and safety issues.
8. Skilled at using of the knowledge and skills to manage staff, to identify, analyze encountered problems and develop solution proposals as a team member taking responsibility in applications related to the field.
9. Ability on how to detect new solutions to the local or global-scale problems, and become competitor at the environmental and forestry issues in national and international stage.
10. Ability on how to use the gained knowledge for the benefit of the national forestry and follow current developments at ecological, economic and social dimension in forestry field with the principle of lifelong learning.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Ability to apply techniques to protect the existence and nature of the forest ecosystem against biotic and abiotic threats.
 • Skilled at using of the knowledge and skills to manage staff, to identify, analyze encountered problems and develop solution proposals as a team member taking responsibility in applications related to the field.
 • Ability to make the ecosystem-based interventions for the maintenance and improvement of existing forests, the creation of new forest areas.
 • Ability to apply some scientific techniques for the management, planning, the protection and balanced use of the forest resources in the sustainability approach.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Ability to apply techniques to protect the existence and nature of the forest ecosystem against biotic and abiotic threats.
 • Knowledge on how to use the new technologies and methods in forestry science.
 • Ability to apply some scientific techniques for the management, planning, the protection and balanced use of the forest resources in the sustainability approach.
 • Ability on how to detect new solutions to the local or global-scale problems, and become competitor at the environmental and forestry issues in national and international stage.
 • Ability to make the ecosystem-based interventions for the maintenance and improvement of existing forests, the creation of new forest areas.
 • Ability to understand the basic principles of ecological units in a forest and relations and interactions between these units.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Ability on how to use the gained knowledge for the benefit of the national forestry and follow current developments at ecological, economic and social dimension in forestry field with the principle of lifelong learning.
 • Ability to make the ecosystem-based interventions for the maintenance and improvement of existing forests, the creation of new forest areas.
 • Ability to apply techniques to protect the existence and nature of the forest ecosystem against biotic and abiotic threats.
 • Knowledge on national and international forestry policies, laws and obligations.
 • Knowledge on the general principles of ethics in forestry profession and sensitivity to environmental issues, occupational health and safety issues.
 • Ability on how to detect new solutions to the local or global-scale problems, and become competitor at the environmental and forestry issues in national and international stage.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Ability on how to detect new solutions to the local or global-scale problems, and become competitor at the environmental and forestry issues in national and international stage.
 • Skilled at using of the knowledge and skills to manage staff, to identify, analyze encountered problems and develop solution proposals as a team member taking responsibility in applications related to the field.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Ability on how to detect new solutions to the local or global-scale problems, and become competitor at the environmental and forestry issues in national and international stage.
 • Knowledge on how to use the new technologies and methods in forestry science.
 • Ability on how to use the gained knowledge for the benefit of the national forestry and follow current developments at ecological, economic and social dimension in forestry field with the principle of lifelong learning.
COMPETENCES Learning Competence
 • Knowledge on how to use the new technologies and methods in forestry science.
 • Ability on how to use the gained knowledge for the benefit of the national forestry and follow current developments at ecological, economic and social dimension in forestry field with the principle of lifelong learning.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1,2 1
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1,2 1
Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme 1
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1 1
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 2
Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme 1 1
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1 1
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme. 1,2 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2
Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme. 1,2
Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme. 1,2 2,3,4
Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme 1,2 1
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2 4
Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme. 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1,2,3 1,2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2,3,4 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanabilme 1
Ulusal ve uluslararası alanda çevre ve ormancılık konularında rekabet edebilme, ortak çalışmalar yapabilme, yerel veya küresel ölçekli sorunlara yeni çözüm önerileri getirebilme 1,2,3,4 1,2
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1,2,3,4 4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme. 1,2,3 1,2
Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.. 1,2,3 1,2
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of this program are employable as Forest Rangers in the Ministry of Forestry and Water Affairs and its General Directorates or as Forestry Technician in the private sector.
10
Access to Further Studies
The students who are successful in the vertical transfer examination(DGS) conducted by ÖSYM after short cycle graduation can become undergraduate students at the department of Forest Engineering and Forest Industry Engineering in the Faculties of Forestry.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students register for classes at the begining of each semester, and for entry to final exams must be continued to be at least 70% for theoretical courses and at least 80% for practical courses). Students are subjected at least one midterm and final exam for each course. At the end of a semester, the final grade of a course consist of 40% of midterm exam grade and 60% of final exam grade. In the scores obtained from homework, laboratory exam and quiz etc can be included to the midterm exam grade. All examinations are assessed by 100-point scale. A student´s final examination point must be at least 50 of the scale. AA, BA, BB, CB and CC are passing grade levels. DC or DD are conditional passing levels. Should a student´s weighted grade point average is 2, she or he deserves being taken into account as successful for courses at DC or DD levels too.
12
Graduation Requirements
To successfully complete the program, the students must be successful a total of 120 ECTS course from the compulsory and elective courses and overall weighted grade point average must be at least 2.00 out of 4.00 and must successfully complete the internship.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bologna Koordinatörü: Öğr.Gör. Dr. Emre YILMAZ
yilmazemre@uludag.edu.tr
Dahili : 62503
Program Başkanı: Öğr.Gör. Ömer GÜNTAN
omerguntan@uludag.edu.tr
Dahili : 62506
Öğr.Gör. Sinan BABAYİĞİT
sbabayigit@uludag.edu.tr
Dahili : 62502
Öğr.Gör. İsmet Ceyhun YILDIRIM
icy@uludag.edu.tr
Dahili : 62521
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Orhan Mah., Dr. İbrahim Öktem Cad., No: 28, 16990 Büyükorhan/Bursa. Telefon : +90 (224) 8412439, 2941793, Faks: +90 (224) 8412440,
Buyukorhan myo mail : buyukorhanmyo@uludag.edu.tr
15
Facilities
Buyukorhan Vocational High School was founded at Büyükorhan County which is located at a distance of 86 km at north-west of Bursa City, in 2009. Buyukorhan Vocational Higer Schools continues education activities at 3-storey building with 1595 m2 closed area. There are two permanent Lecturers, 8 classrooms (each one a capacity of 30 students), 2 computer labs, and an application lab.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
GESZ101 BASIC MATHEMATICS Compulsory 2 0 0 3
ORMZ103 GENERAL BOTANY Compulsory 2 0 0 3
ORMZ105 GENERAL GEOLOGY Compulsory 2 0 1 4
ORMZ107 TOPOGRAPHY Compulsory 2 0 2 4
ORMZ109 ECOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ORMZ111 FORESTRY BUSINESS INFORMATION Compulsory 1 2 0 4
ORMZ113 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
OTPZ007 PROFESSIONAL ETHICS Compulsory 2 0 0 3
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 31
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ORMZ102 STATISTIC ON FORESTRY Compulsory 2 0 0 4
ORMZ104 DENDROMETRI Compulsory 2 2 0 4
ORMZ106 FOREST BOTANY Compulsory 1 0 2 4
ORMZ110 PRODIUCTION OPERATIONS IN FORESTRY Compulsory 2 0 0 3
OTPZ010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Compulsory 1 0 2 3
OTPZ102 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 0 0 3
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Click to choose optional courses. 3
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BMYO001 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
ORMZ201 SAPLING TECHNIQUE Compulsory 2 2 0 4
ORMZ203 KNOWLEDGE OF FORESTRY MANAGEMENT Compulsory 2 0 0 3
ORMZ205 MEADOW AND FOREST MANAGEMENT Compulsory 2 0 0 3
ORMZ207 INTERNSHIP I Compulsory 2 2 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BMYO002 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
ORMZ202 AFFORESTATION Compulsory 2 2 0 4
ORMZ204 INTERNSHIP II Compulsory 2 2 0 4
ORMZ206 FOREST ENTOMOLOGY Compulsory 2 0 0 3
ORMZ208 NON-WOOD FOREST PRODUCTS Compulsory 2 0 0 3
Click to choose optional courses. 12
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ORMS108 FOREST PROTECTION Optional 1 2 0 3
ORMS114 ENTREPRENEURSHIP Optional 2 0 0 3
ORMS114 FOREST PROTECTION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ORMS108 FOREST PROTECTION Optional 1 2 0 3
ORMS114 ENTREPRENEURSHIP Optional 2 0 0 3
ORMS114 FOREST PROTECTION Optional 2 0 0 3
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ORMS205 ENVIRONMENTAL POLLUTION Optional 2 0 0 3
ORMS207 POPLAR AND FAST GROWING SPECIES Optional 2 0 0 3
ORMS211 FOREST CRIMES Optional 1 2 0 3
ORMS213 PLANT GEOGRAPHY Optional 2 0 0 3
ORMS213 FORESTRY WILDLIFE Optional 2 0 0 3
ORMS215 GEOGRAPHICAL INFORMATOIN SYSTEM Optional 1 0 2 3
ORMS217 MUSEUM TECHNIQUES ON FORESTRY Optional 1 2 0 3
ORMS235 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ORMS204 ORNAMENTAL PLANT BREEDING Optional 1 2 0 3
ORMS206 PARKS, GARDENS AND LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 2 0 0 3
ORMS208 FORESTRY LAW Optional 1 2 0 3
ORMS214 PUBLIC RELATIONS Optional 2 0 0 3
ORMS216 USE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT IN FORESTRY Optional 1 2 0 3
ORMS234 DENDROLOGY Optional 1 2 0 3
ORMS236 LANDSCAPE RESTORATION TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
ORMS238 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr