Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Mechanics
General Description
1
Brief History
Machinery Program has started education in 2012 academic years and continues both primary and secondary program with 165 students in 2021
2
Qualification Awarded
Machine Technician (Associate Degree)
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
These requirements are determined by the regulations of The Council of Higher Education (YÖK) in accordiance with ÖSYM which is the student selection and placement center in TURKEY
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
National qualifications frameworks may contain levels (or intermediate qualifications) within the three Bologna cycles (e.g. a short cycle within the first cycle). These levels allow institutions to structure a particular qualification and regulate progression through the qualification. Qualification Requirements and Regulations are enacted by YÖK (The Council Of Higher Education) in Turkey
7
Profile of The Programme
Efficient and right application of equipment and machinery in industrial actions are quite important. The lack of work force equipped and skilled in engineering sciences, production, mechanical design and mechanics fields with computer, analysis and design skills is high. Graduated students who have a mechanical technician title earn general knowledge and ability in the subjects such as traditional manufacturing methods, design techniques, material choice, computer-aided design and manufacturing methods. This programme intends to include all kinds of practical and theoretical aspects of the field of study and it aims to furnish students with fundamental knowledge about mechanical design, mechanical science and mechanical components to equip students with the skills required in conventional manufacturing methods, design techniques, material choice, computer-aided design and manufacturing methods.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
2. To show that he/she can present quality service the sector needs using the knowledge and skills accurately he acquired
3. He/she has to have general knowledge related to marking and processing of the metals, and can solve the problems which will occur during the manufacturing
4. To learn the using of basic computer beside CAD programs such as 2D and 3D software packages
5. Being able to use the universal machine tools
6. Being able to write computer programmes for CNC machine tools and use them
7. Being able to design and manufacture with computer.(CAD-CAM)
8. Learning to be able to weld of metals
9. Power transmission, pneumatic and hydraulic fluid to have knowledge and skills
10. Having necessary technical English knowledge
11. Being able to do a team work having a healthy communication with staff under his / her responsibilities
12. To know the rules of work healthy and safety and apply them
SKILLS Cognitive - Practical
  • To show that he/she can present quality service the sector needs using the knowledge and skills accurately he acquired
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
  • To show that he/she can present quality service the sector needs using the knowledge and skills accurately he acquired
COMPETENCES Field Specific Competence
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
COMPETENCES Communication and Social Competence
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
Learning Competence
  • To indicate thats he/he has knowledge and skills about metals taught in the lessons and implementations during secondary education
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 1,2
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabildiğini göstermek 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1,2,4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulamalarla öğretilen, metal alanındaki bilgi ve becerilere sahip olduğunu göstermek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Gradutuated students can be employed in a wide range of industries such as automotive and machine industry
10
Access to Further Studies
May apply to bachelor´s programs in related fields of study provided that the student obtains sufficient score in the Vertical Transfer Examination (DGS) administered by the Student Selection Centre or may apply to bachelor´s degree completion programs in related fields of study in Distance Education System
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the program. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the program, cumulative academic degree (GANO) must be minimum 2.00. All students must be success at least a midterm and a final exam for all courses. All exams are assessed over 100 points. Students must succeed at least 50 points in final exam and the mean value of all exams for one course must be at least 50 points to achieve this course. Theoretical and the Practical courses required to attained 80 and 70, respectively in one semester time. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. Letter grades and their associated coefficients are as follows; Grade Factor AA 4 BA 3,5 BB 3 CB 2,5 CC 2 DC 1,5 DD 1 FD 0,5 FF 0
12
Graduation Requirements
Students which have a minimum cumulative academic degree 2.0 can be graduated if they success the 120 ECTS credit of learning programme in total and complete their practical training (internship)
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı : Öğr. Gör. Murat Arslan
E-Posta : arslanm@uludag.edu.tr
Adres : Gemlik Asım KOCABIYIK Meslek
Yüksek Okulu, Gemlik / BURSA,
Telefon : +90 (224) 512 34 91–92–93
Öğr. Gör. Faruk Kaynaklı
E-Posta:fkaynakli@uludag.edu.tr
Adres: Gemlik Asım KOCABIYIK Meslek
Yüksek Okulu, Gemlik / BURSA,
Telefon : +90 (224) 512 34 91–92–93
Öğr .Gör. Dr. Burak TÜRKAN
E-Posta : burakt@uludag.edu.tr
Adres: Gemlik Asım KOCABIYIK Meslek
Yüksek Okulu, Gemlik / BURSA,
Telefon : +90 (224) 512 34 91–92–93
15
Facilities
There is one instructor working in this program. Students can develop their knowledge and skills in Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing area in two CAD/CAM laboratory and they can also learn the basic skills of computer science in Computer laboratory as well as manufacturing laboratory they follow
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKNZ101 BASIC MANUFACTURING PROCESSES Compulsory 3 1 0 5
OTPZ001 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 0 0 3
OTPZ010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Compulsory 2 0 1 3
OTPZ101 MATHEMATICS FOR TECHNICIANS I Compulsory 3 0 0 4
OTPZ103 PHYSICS Compulsory 3 0 0 4
OTPZ107 TECHNICAL DRAWING Compulsory 3 1 0 5
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKNZ102 MACHINE DRAWING Compulsory 2 0 0 3
MKNZ104 MANUFACTURING PROCESSES I Compulsory 3 1 0 7
MKNZ106 MATERIAL TECHNOLOGY Compulsory 3 0 1 5
MKNZ108 COMPUTER AIDED DRAWING I Compulsory 3 0 1 4
OTPZ102 MATHEMATICS FOR TECHNICIANS II Compulsory 2 0 0 2
ATA102 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 3
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
MKNZ201 MANUFACTURING PROCESSES II Compulsory 3 1 0 4
MKNZ203 COMPUTER AIDED MANUFACTURING I Compulsory 3 0 1 4
MKNZ205 MACHINE ELEMENTS Compulsory 3 0 0 3
MKNZ207 COMPUTER AIDET DESING II Compulsory 2 0 2 3
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
MKNZ202 COMPUTER AIDED MANUFACTURING-II Compulsory 2 0 2 3
MKNZ206 HYDRAULIC PNEUMATIC Compulsory 3 0 1 4
MKNZ208 CNC MILLING MACHINE TECHNOLOGY Compulsory 3 0 1 4
Click to choose optional courses. 15
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKNS110 MEASUREMENT AND CONTROL Optional 2 0 0 3
OTPS009 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
OTPS013 ENGINEERING SCIENCE Optional 2 0 0 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKNS209 STRENGTH OF MATERIALS Optional 2 0 0 3
MKNS211 CNC TURNING MACHINE TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MKNS213 WELDING TECHNOLOGY Optional 2 0 0 3
MKNS215 THERMODYNAMICS Optional 2 0 0 3
MKNS217 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 3
MKNS219 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
MKNS221 COMPUTER AIDED ANALYSIS Optional 2 0 0 3
OTPS004 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Optional 2 0 0 3
OTPS005 QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS Optional 2 0 0 3
OTPS011 BUSINES MANAGEMENT I Optional 2 0 0 3
OTPS013 ENTER PRISTING Optional 2 0 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MKNS210 ANUSUAL PRODUCTION METHODS Optional 2 0 0 3
MKNS212 REVERSE ENGINEERING AND QUALITY CONTROL Optional 2 0 0 3
MKNS214 WORK DIES Optional 2 0 0 3
MKNS216 CUTTING TOOLS TECNOLOGY Optional 2 0 0 3
MKNS218 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 3
MKNS220 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
MKNZ204 SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN Optional 2 0 0 3
OTPS006 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 2 0 0 3
OTPS007 PROFESSIONAL ETHICS Optional 2 0 0 3
OTPS012 BUSINES MANAGEMENT II Optional 2 0 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr