Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Business Management
General Description
1
Brief History
Business Management Program exists Social Science, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Keles Meslek Vocational Schools in Uludağ University.
2
Qualification Awarded
When 120 ETCS credit program is completed and program adequacy is achieved, Business Management Associate Degree is gained.
3
Level of Qualification
Short Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates should have higher education and equal degree and perform conditions determined by the Student Selection and Placement Center according to the Council of Higher Education legislation.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Student should achieve all compulsory and elective courses (total 120 ETCS) that must taken by them and is required to have Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.00/4.00.
7
Profile of The Programme
The aim of the Business Management Program is to educate qualified graduates who have basic business administration knowledge and adequacy, can work in private and public business as intermediate staff, submanager and middle manger, can follow and apply tecnological and scientific innovation, have enough adequacy for market and succesful in social relationship.
Business Management Program educate students after high school during two years. Students have to accomplish 30 working days vocational traning in business. Student should take and achieve all compulsory and elective courses. Together with compulsory courses, student have to take elective courses in III. and IV. semester. To graduate, students is required to have Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.00/4.00.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Have proficiency in appliying theoretical business management knowledge on business life
2. Have proficiency in using business management function and applying and following new management technics.
3. Have proficiency for performing legal responsibilities of business, following and appliying legislation.
4. Can use information and comminication tecnologies that necessary for their area, follow technological change and apply new technologies to business system.
5. Determine, analyse and solve problems that appear in vocational applications.
6. Manage business finance, analyse business financial situation, and solve financial problems.
7. Gain management skill by managing and enhanging human resource effectively in accordance with business aims
8. Understand production and marketing functions as a whole, have proficieny in applying new production and marketing techniques.
9. Have proficiency in calculating cost, making entry, preparing and interpreting financial statements
10. Have vocational ethical value that market needs in qualified staff, can use Turkish effectively in writing and speaking comminication; have proficiency in foreign language knowledge to making international correspond.
11. Have proficiency in analysing, interpretting, evaluating and solving their area´ information analytically.
12. Have proficieny in following and applying vocational current and economic developments in national and international area.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Can use information and comminication tecnologies that necessary for their area, follow technological change and apply new technologies to business system.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Have proficiency in using business management function and applying and following new management technics.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Gain management skill by managing and enhanging human resource effectively in accordance with business aims
 • Have proficiency in calculating cost, making entry, preparing and interpreting financial statements
 • Determine, analyse and solve problems that appear in vocational applications.
 • Manage business finance, analyse business financial situation, and solve financial problems.
 • Have proficiency in analysing, interpretting, evaluating and solving their area´ information analytically.
 • Understand production and marketing functions as a whole, have proficieny in applying new production and marketing techniques.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Have proficiency in appliying theoretical business management knowledge on business life
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Have vocational ethical value that market needs in qualified staff, can use Turkish effectively in writing and speaking comminication; have proficiency in foreign language knowledge to making international correspond.
 • Have proficiency for performing legal responsibilities of business, following and appliying legislation.
 • Have proficieny in following and applying vocational current and economic developments in national and international area.
COMPETENCES Learning Competence
 • Gain management skill by managing and enhanging human resource effectively in accordance with business aims
 • Have proficiency in analysing, interpretting, evaluating and solving their area´ information analytically.
 • Have proficiency in calculating cost, making entry, preparing and interpreting financial statements
 • Manage business finance, analyse business financial situation, and solve financial problems.
 • Understand production and marketing functions as a whole, have proficieny in applying new production and marketing techniques.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, teknolojik değişiklikleri takip ederek yeni teknolojileri işletme sistemlerine uyarlayabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
İşletmenin yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini takip ederek uygulayabilmek 1 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Alanına ilişkin bilgileri analitik olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm becerisine sahip olmak 1,2 1,2
İşletme finansmanını yönetmek; işletmenin finansal analizini yaparak finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek 1,2 1,2
İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapabilecek, muhasebe kayıtlarını tutabilecek, mali tabloları hazırlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterliliğe sahip olmak 1,2 1,2
İşletmenin insan kaynaklarını işletme amaçları doğrultusunda verimli biçimde çalışmasını ve gelişmesini sağlayarak yönetme becerisi kazanmak 1,2 1,2
Mesleki uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek 1,2 1,2
Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrayabilme, yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme yönetimi alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilme becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına ilişkin bilgileri analitik olarak analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
İşletme finansmanını yönetmek; işletmenin finansal analizini yaparak finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek 1,2,3 1,2,3
İşletmelerde maliyet hesaplamalarını yapabilecek, muhasebe kayıtlarını tutabilecek, mali tabloları hazırlayabilecek ve yorumlayabilecek yeterliliğe sahip olmak 1,2,3 1,2,3
İşletmenin insan kaynaklarını işletme amaçları doğrultusunda verimli biçimde çalışmasını ve gelişmesini sağlayarak yönetme becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
Üretim ve pazarlamanın temel işlevlerini bir bütün olarak kavrayabilme, yeni üretim ve pazarlama tekniklerini uygulayabilme becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Business Management Program graduates can be employed industry, commerce and service businesses- management, accounting, finance, human resource, production, marketing and public relations departments. Moreover, they can find job in public and private sector banks, investment and finance institutions, certified public accountants and chartered accountants offices.
10
Access to Further Studies
Graduates of Associate Degree can apply license program if they can be successfull in the exam that is made by Student Selection and Placement Center.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students have to register courses in the beginning of the semesters and attend 70% of courses and 80% of practice courses to go in final examinations. Students go in at least one midterm examination and final examination for every course. 40% of midterm examination and 60% of final examination contribute to successfull note. Every examinations evaluate 100 point basis. It is compulsory to get at least 50 point in final examinations. Students who get letter note as AA, BA, BB, CB, CC is successfull. DC and DD notes are conditional successfull notes. Students who get letter note as DC and DD, have to at least 1,80 CGPA for being successfull from the courses.
12
Graduation Requirements
To accomplish the program successfully, student should achieve all courses (total 120 ETCS) that must taken by them and is required to have Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 2.00/4.00, must successfully accomplish compulsory vocational training.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Öğr. Gör. Neslihan Kızıler
Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO
neslihankiziler@uludag.edu.tr
02242942662-61661
15
Facilities
Training keeps on conference hall, library, computer laboratory with internet connection, technological supplies classes (projection, interactive board, internet connection) in vocational school. Moreover, seminars and technical tours are organized to benefit specialists and managers opinion.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
HRTZ115 CAREER PLANNING Compulsory 1 0 0 1
ISYZ003 INTRODUCTION TO BUSINESS I Compulsory 3 0 0 5
MVUZ019 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 0 0 6
OSPZ022 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 3 0 0 4
OSPZ048 BASIC MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 4
OSPZ050 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Total 31
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ECS227 STATISTICS Compulsory 3 0 0 4
ISYZ116 BUSINESS II Compulsory 3 0 0 4
ISYZ120 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 2 0 0 2
MVUZ108 ACCOUNTING TRANSACTIONS OF END OF TERM Compulsory 3 0 0 4
OSPZ051 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 0 0 4
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 6
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ033 FINANCIAL MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 3
ISYZ235 MANAGEMENT AND ORGANIZATION Compulsory 3 0 0 4
KMYO01 SUMMER PRACTICE-I Compulsory 0 0 0 4
OSPZ056 OFFICE PROGRAMMES Compulsory 3 0 0 4
PZRZ002 MARKETING Compulsory 3 0 0 3
Click to choose optional courses. 12
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYZ034 LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 3 0 0 3
ISYZ036 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Compulsory 3 0 0 3
ISYZ204 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 4
ISYZ206 PRODUCTION MANAGEMENT Compulsory 3 0 0 4
KMYO02 SUMMER PRACTICE-II Compulsory 0 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISYS015 COMMUNICATION Optional 2 0 0 3
ISYS031 PUBLIC RELATIONS Optional 2 0 0 3
ISYS043 ENTERPRENEURSHIP Optional 3 0 0 3
ISYZ118 INNOVATION MANAGEMENT Optional 3 0 0 3
LJTS001 SECTORAL LOGISTICS APPLICATIONS Optional 2 0 0 3
MVUS005 PUBLIC FINANCE Optional 2 0 0 3
OSPS034 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Optional 2 0 0 3
OTPS010 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Optional 2 0 1 3
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BSGS006 CREDIT TRANSACTIONS Optional 1 2 0 3
DTCS002 FOREIGN TRADE TRANSACTIONS Optional 1 2 0 3
ISYS014 E- COMMERCE Optional 1 2 0 3
ISYS039 PACKAGED SOFTWARE I Optional 1 2 0 3
ISYS045 CRISIS AND STRESS MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
ISYS048 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS Optional 1 2 0 3
ISYS209 WORKPLACE TRAINING I Optional 0 16 0 12
MVUS015 BANKING ACCOUNTING Optional 1 2 0 3
MVUS025 COST ACCOUNTING Optional 1 2 0 3
OSPS002 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE I (ENGLISH) Optional 1 2 0 3
OSPS015 RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
PZRS020 SALES MANAGEMENT Optional 1 2 0 3
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BYAS025 PRESENTATION TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
DTCS001 GOVERNMENT SUPPORTS TO EXPORT Optional 1 2 0 3
ISYS003 INTERNATIONAL FINANCE Optional 1 2 0 3
ISYS011 FINANCIAL INVESTMENT INSTRUMENTS Optional 1 2 0 3
ISYS040 PACKAGED SOFTWARE II Optional 1 2 0 3
ISYS048 CURRENT PROBLEMS OF BUSINESS Optional 1 2 0 3
ISYS210 WORKPLACE TRAINING II Optional 0 16 0 12
MVUS011 FOREIGN TRADE TRANSACTION ACCOUNTING Optional 1 2 0 3
MVUS026 TURKISH TAXATION SYSTEM Optional 1 2 0 3
OSPS003 VOCATIONAL FOREIGN LANGUAGE II Optional 1 2 0 3
OSPS044 DESKTOP PUBLISHING Optional 1 2 0 3
OSPS051 ADVANCED EXCEL APPLICATIONS Optional 1 2 0 3
PZRS027 CONSUMER BEHAVIOR Optional 1 2 0 3
PZRS031 SALES TECHNIQUES Optional 1 2 0 3
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr