Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tekstil programı; sanayinin büyümesine ve artan yetişmiş eleman talebine bağlı olarak İnegöl Meslek Yüksekokulunda 1996 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Tekstil Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Teknolojileri alanında Tekstil Teknikeri unvanına sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tekstil Teknolojisi Programından mezun olup Tekstil Teknikeri unvanı alıp ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü Endüstri Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Tekstil Teknolojisi Programının eğitim amacı : Dünyada tekstil sektöründe rekabet, maliyetlerden kalite alanına doğru yönelmiştir. Ülkemizdeki firmalar ayakta kalabilmek için üretim kalite seviyesini yükseltmek zorundadır. Tekstil sektöründe, ülkemizde gelecek yıllarda normal ürünler yerine yüksek kaliteli ürünlerin üretimi için yatırımlar yapılacaktır. Bu alandaki ihtiyacı karşılamak için Dokuma ve Konfeksiyon alanlarındaki gerekli ara elemanları yetiştirmektir. Sektörde çalışacak elemanlar uygun bilgisayar programlarını kullanabilen, lif ve dokuları tanıyabilen, bunları günümüz teknolojisini kullanarak mamul hale getirebilen. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını çalışma hayatında uygulayan. Mesleği ile ilgili yenilikleri takip edebilen, gerekli donanıma sahip Tekstil Teknikerleridir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
2. İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
3. Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
4. Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
5. Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
6. Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
7. Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
8. Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
9. Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
10. Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
11. İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
12. Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek,
 • İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek
 • İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek,
 • Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek.
 • Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek.
 • Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek.
 • Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek,
 • Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek
 • Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek,
 • Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek.
 • Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek,
 • Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 2,3,5
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1,2 2,3,5
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1,2 2,3,5
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2 2,3,5
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 2,3,5
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 2,3,5
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2 2,3,5
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2 2,3,5
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2 2,3,5
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 2,3,5
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 2,3,5
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 2,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1 2
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1 2
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1 2
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1 2
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1 2
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1 2
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1 2
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1 2
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1 2
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1 2
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1 2
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 1
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1 1
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1,2 1
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2 1
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 1
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 1
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1 1
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2 1
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1 1
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1 1
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 1
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2,3 1
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1,2,3 1
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1,2,3 1
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2,3 1
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2,3 1
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2,3 1
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2,3 1
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,3 1
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,3 1
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2,3 1
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2,3 1
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2,4 1,3
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1,2 1,3
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1,2,4 1,3
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,2,4 1,3
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2,4 1,3
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1,2 1,3
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2 1,3
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,4 1,3
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,4 1,3
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 1,3
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2 1,3
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Giysi tasarlayıp tasarlanan giysiyi kalite standartlarına uygun olarak üretebilmek, 1,2 2
İpliği tanıyıp üretim hesaplamaları yaparak ring, open-end ve diğer sistemlere göre iplik üretebilmek 1,2 2
İşletmenin üretim sürecini maliyetler, kalite ve iş sağlığı açısından yönetebilmek, 1,2,3 2
Kumaş tasarlayıp tasarlanan kumaşı kalite kriterleri doğrultusunda üretebilmek. 1,3 2
Kumaşı nitelik ve nicelik olarak üretim parametreleri doğrultusunda analiz edebilmek. 1,2 2
Lif, iplik ve kumaşa fiziksel ve kimyasal testleri uygulayabilmek. 1 2
Özel, fonksiyonel ve teknik tekstil mamullerini üretebilmek, 1,2,3 2
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek 1,2,3 2
Tekstil faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek, 1,2,3 2
Tekstil liflerini fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre doğal ve sentetik olarak ayırt etmek. 1,2 2
Tekstil makinalarının çalışma prensipleri doğrultusunda üretim hesaplarını yapabilmek, 1,2,3 2
Üretilen ham kumaşı belirlenen standartlarda mamul hale getirebilmek. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Her türlü tekstil işletmelerinde ve model ve desen tasarım bürolarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimin başı ile tamamlayan adaylar DGS (Dikey geçiş sınavı) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri takdirde Lisans Programlarında (Mühendislik ya da Teknik öğretmenlik) öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not “ham not” olarak adlandırılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Mürüvvet MANGUT
mangut@uludag.edu.tr
Dahili: 61731
Öğr.Gör.Neslihan YÜRÜK
nyuruk@uludag.edu.tr
Dahili: 61707
Doç. Dr. Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT
zeynepbasyigit@uludag.edu.tr
Dahili: 61710
Adres: İnegöl Meslek Yüksekokulu Turgutalp Mah. Mahmut Esat Bey Cd. No:208 16400 İnegöl / BURSA
+90 224 294 26 65
Mail : inegolmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 1 akademik personel görev yapmaktadır. Temel ve mesleki bilgilerin gelişmesi için uygulanan zorunlu derslerin yanı sıra, örencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre seçmeli derslerde bulunmaktadır. Programda verilen dersler, lif, iplik, kumaş, boya-baskı ve konfeksiyon disiplinlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Teorik dersler uygulama dersleri ile desteklenerek, öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Program atölyesinde giyim sanayiinde kullanılan değişik dikim çeşitlerini , örnek giysi dikimi ile uygulayabilmekte ve temel giysi üretim teknikleri üzerine pratik uygulamalar da yapılabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ103 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ105 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
TKSZ101 DOĞAL LİFLER Zorunlu 3 0 0 4
TKSZ103 İPLİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 7
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPZ102 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
TKSZ102 YAPAY LİFLER Zorunlu 3 0 0 5
TKSZ104 DOKUMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ106 ÖRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
TKSZ108 TERBİYE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
TKSZ110 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102SİL ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EDÖ I STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TKSZ201 KİMYASAL TESTLER Zorunlu 2 2 0 4
TKSZ215 KUMAŞ YAPISI I Zorunlu 3 0 0 4
TKSZ217 DOKUMA ANALİZİ I Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ219 DOKUMA MAKİNELERİ I Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EDÖ II STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
OTPZ006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
TKSZ216 KUMAŞ YAPISI II Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ220 DOKUMA MAKİNELERİ II Zorunlu 1 2 0 3
TKSZ228 KUMAŞ ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
TEK1005 TEKNİK RESİM Seçmeli 1 2 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
TKSS227 ÜRETİM PLANLAMA Seçmeli 1 2 0 3
TKSS231 PROJE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS233 KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ VE MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
TKSS235 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ I Seçmeli 1 2 0 3
TKSS237 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS239 DOKUSUZ YÜZEYLER Seçmeli 2 0 0 3
TKSS241 KUMAŞ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TKSS243 MODA RESMİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS251 BOYA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS267 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
TKSS202 FİZİKSEL TESTLER Seçmeli 1 2 0 3
TKSS236 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ II Seçmeli 1 2 0 3
TKSS238 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
TKSS240 MODA TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
TKSS242 MODEL UYGULAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS244 HAVLI KUMAŞ ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
TKSS246 BASKI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
TKSS250 TEKNİK TEKSTİLLER Seçmeli 2 0 0 3
TKSS268 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
TKSS270 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr