Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İnşaat Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü – İnşaat Teknolojisi programı
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Teknolojileri alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Teknolojileri alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnşaat bölümü – İnşaat Teknolojileri Programı’nda ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak,30 işgünü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-İnşaat Teknolojisi Programının eğitim amacı; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, İnşaat firmalarında, Mimari bürolarda, Şantiyede uygulama yapan firmalarda, Beton santrallerinde, Yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
2. Beton Teknolojisini uygulamak.
3. Yol inşaatı yaptırmak.
4. Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
5. Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
6. Şantiye organizasyonu yapmak.
7. İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak.
8. Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
9. Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
10. Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
11. Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
12. Mesleki uygulamalar yapmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Beton Teknolojisini uygulamak.
 • İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak.
 • Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak.
 • Mesleki uygulamalar yapmak.
 • Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak.
 • Şantiye organizasyonu yapmak.
 • Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak.
 • Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak.
 • Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak.
 • Yol inşaatı yaptırmak.
 • Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1,2 1,2
İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak. 2 2
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 1,2 1,2
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1,2 1,2
Mesleki uygulamalar yapmak. 1,2 1,2
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 1 1
Şantiye organizasyonu yapmak. 1 1
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1,2 1,2
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1,2 1,2
Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak. 1 1
Yol inşaatı yaptırmak. 1,2 1,2
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
2-Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1 1
İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak. 1 1
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 1 1
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1 1
Mesleki uygulamalar yapmak. 1 1
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 1 1
Şantiye organizasyonu yapmak. 1 1
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1 1
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1 1
Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak. 1 1
Yol inşaatı yaptırmak. 1 1
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1 1
İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak. 3 3
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 1,3 1,3
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1,3 1,3
Mesleki uygulamalar yapmak. 1,2,3 1,2,3
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 1,2,3 1,2,3
Şantiye organizasyonu yapmak. 1 1
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1 1
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1,3 1,3
Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak. 1,2 1,2
Yol inşaatı yaptırmak. 1,3 1,3
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
2-Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3-İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1,3,4 1,3,4
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 1,3 1,3
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1,2,4 1,2,4
Mesleki uygulamalar yapmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 2,3,4 2,3,4
Şantiye organizasyonu yapmak. 3,4 3,4
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1,3 1,3
Yol inşaatı yaptırmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
2-Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
3-Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4-Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1,4 1,4
İmalatların kontrolü ve belgelenmesini yapmak. 2 2
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 1,3,4 1,3,4
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleki uygulamalar yapmak. 1,2 1,2
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 1,2 1,2
Şantiye organizasyonu yapmak. 1 1
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1 1
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1 1
Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak. 1 1
Yol inşaatı yaptırmak. 1,4 1,4
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
2-İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Beton Teknolojisini uygulamak. 1,2,3,4 1,2,3,4
İnşaat malzemelerini seçmek kullanmak, yapı tesisatlarını yaptırmak. 2,3,4 2,3,4
Mesleki bilgisayar uygulamaları yapmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleki uygulamalar yapmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Su temin ve iletim çalışmalarını kontrol etmek; Çevreyi kirleten kaynakların arıtma tesislerini yaptırmak. 1,2,3,4 1,2,3,4
Şantiye organizasyonu yapmak. 3,4 3,4
Yapı elemanlarını projelendirmek; Mesleki proje yapmak; Arazi ölçümlerini yapmak. 1,3,4 1,3,4
Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırmak. 1,2 1,2
Yapıda kullanılacak alet ve yapı makinelerini tanımak; Teknik resim yapmak. 2 2
Yol inşaatı yaptırmak. 1,4 1,4
Zemin türlerini tespit etmek ve zemin deneyleri yapmak. 1,2,4 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
2-Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğren
3-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
4-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda ; İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında , Mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
AÇIKLAMA: Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Engin KALAY
enginkalay@uludag.edu.tr
0224-711-27-81 / 61758
Öğr. Gör. Alaettin BAKIR
abakir@uludag.edu.tr
0224-711-27-81 / 61758
Öğr. Gör. Bilal BİNGÖLBALİ
bilalb@uludag.edu.tr
0224-711-27-81 / 61758
Adres: İnegöl Meslek Yüksekokulu Turgutalp Mah. Mahmut Esat Bey Cd. No:208 16400 İnegöl / BURSA
+90 224 294 26 65
Mail : inegolmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sadece, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojisi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INTZ101 MEKANİK VE STATİK Zorunlu 3 0 0 4
INTZ105 YAPI MALZEMELERİ Zorunlu 1 2 0 4
INTZ107 YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ101 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
OTPZ107 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INTZ102 MUKAVEMET Zorunlu 2 0 0 4
INTZ104 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 2 0 4
INTZ106 YAPI STATİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
INTZ108 BETON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
OTPZ001 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
OTPZ102 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EDÖ I STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
INTZ201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 0 2 4
INTZ203 BETONARME Zorunlu 2 0 2 4
INTZ205 ZEMİN MEKANIĞI - I Zorunlu 2 2 0 3
INTZ209 ARAZİ ÖLÇMELERİ Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EDÖ II STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
INTZ202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 2 4
INTZ204 MESLEKİ UYGULAMALAR Zorunlu 2 2 0 3
INTZ206 ZEMİN MEKANİĞİ - II Zorunlu 2 2 0 4
INTZ208 YAPI METRAJI VE MALİYETİ Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS025 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS046 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 2 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 1 0 2 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INTS212 ATIK SULAR Seçmeli 2 0 0 3
INTS214 SU TEMİNİ VE İLETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INTS211 KARAYOLU İNŞAATI Seçmeli 2 0 0 3
INTS213 ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 0 0 3
INTS215 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
INTS217 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
INTS207 ŞANTİYE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
INTS210 YAPI TESİSATLARI Seçmeli 2 0 0 3
INTS216 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
MKNS213 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr