Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı´nda 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından bu yana eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Pazarlama Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
2. Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
3. Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
4. Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5. Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
7. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
8. 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
9. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
10. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
11. Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
12. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 • En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • 2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi
 • Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
 • Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi
 • Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
 • Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2 1,2
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2 1
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 1,2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2 1,2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1 1
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2 1,2,3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2 1,2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3 1,2
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2,3 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3,4 1,2
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3,4 3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2,3,4 1,2
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3,4 1,2,3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3,4 1,2
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2,3,4 1,2,3,4
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2,3,4 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2634 ve 1618 Sayılı Meslekle ilgili yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları(GDS ve CRS vb) ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi 1,2,3 1,2,3
Disiplinler arası da dahil olmak üzere takımlarda çalışma becerisi 1,2,3
En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir. 1,2,3
Mesleği ile ilgili etik ve sorumluluk bilinci 1,2,3
Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi 1,2,3 1,2,3
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi 1,2,3 1,2,3
Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi 1,2,3 1,2,3
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 1,2,3
Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler turizm sektöründe;1618 Sayılı Yasa’da belirtilen Seyahat Acentelerinde (A-B ve C Grubu), Fuar –Kongre ve Organizasyon Firmalarında, Ulaştırma işletmelerinin ilgili departmanlarında (biletleme, yer hizmetleri vb.)gibi alanlarda çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
BUÜ ALİ OSMAN SÖNMEZ KAMPÜSÜ
Tlf: (224)262 55 40
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Melih SERENGİL
E-mail:mserengil@uludag.edu.tr
dahili: 60541
Program Başkanı: Öğr.Gör.Celal UZUN
E-posta: celaluzun@uludag.edu.tr
dahili: 60516
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Kayhan AHMETOĞULLARI
e-posta: kayhanahmet@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60508
Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Hasan Bakır
Tel: (224)2615540-41/60535
e-posta:hasanbakir@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Galip Gürsu GÜRSAKAL
e-posta: gursugalip@uludag.edu.tr
Tel: (224)2615540-41/60538
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MVUZ101 SEYAHAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
TOTZ129 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ011 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ107 KARŞILAYICI ACENTA Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ109 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TOTZ025 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ008 TURİZM COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ106 REZERVASYON Zorunlu 3 0 0 5
TSEZ108 ÖZEL İLGİ TURİZMİ Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
TOTZ233 TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ209 KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 3
TSEZ211 REHBERLİK HİZMETLERİ VE İLETİŞİM Zorunlu 1 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
STJ2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
TSEZ208 TUR PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 3
TSEZ210 BİLETLEME Zorunlu 3 0 0 4
TSEZ212 SEYAHAT İŞLETMELERİ YÖNETİMİ VE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS016 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TOTS030 TURİZM MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
TSES005 REKREASYON VE ANİMASYON Seçmeli 2 0 0 3
TSES017 KARŞILAYICI ACENTA OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS041 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS025 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS023 TURİZMDE TANITIM Seçmeli 1 2 0 3
TSES008 YATÇILIK VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES019 ALTERNATİF TURİZM Seçmeli 1 2 0 3
TSES020 BİLETLEME OTOMASYONU Seçmeli 1 2 0 3
TSES209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ052 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ054 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ053 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) Seçmeli 3 0 0 4
OSPZ055 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Seçmeli 3 0 0 4
ISYS005 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS014 E-TİCARET Seçmeli 1 2 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS031 SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS034 REKLAM KAMPANYALARI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS027 TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TOTS029 TÜRKİYE'NİN DOĞAL TURİZM KAYNAKLARI Seçmeli 1 2 0 3
TSES003 HOST VE HOSTESLİK Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
TSES210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr