Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Grafik Tasarımı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümüne bağlı Grafik tasarımı programı, 2002 yılında kurulmuş olup, grafik tasarım meslek alanına tekniker yetiştirmektedir.
2
Verilen Derece
5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak grafik tasarımı programından mezun olur.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
7
Program Profili
Grafik tasarım programı tasarım bilgisi ve uygulamalarıyla teorik ve Pratik eğitim vermektedir. Bilgisayar olanak ve tekniklerine dayalı, tasarım problemlerine yaratıcı, kavramsal, eleştirel çözümler üreten yaklaşımın yanısıra sunum ve anlatım yeteneklerini geliştirme, stratejik düşünme, problem çözme, yaratıcı kavramsal çözümler üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK
2. SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK
3. TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK
4. ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK
5. FOTOĞRAF ÇEKMEK
6. GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.)
7. TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK
8. ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK
9. BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK
10. WEB TASARIMI YAPMAK
11. MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK
12. MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4 yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açıköğretim programlarından da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı toplamda %.50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma, ortalama olarak da 40’ sağlama zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FD ve FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için kayıtlı olduğu programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 30 günlük zorunlu stajını yapmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
- Grafik Tasarım Program Başkanı:
Öğr.Gör.Dr. Erhan MUTLUGÜN
e mail: emutlugun@uludag.edu.tr
- Öğr. Gör.Gültekin ERDAL
e-mail: gultekinerdal@uludag.edu.tr
- Öğr.Gör.Alper ÇETİN
e-mail: alpercetin@uludag.edu.tr
- Öğr.Gör.EvrimSIRMALI
e-mail: evrimsirmali@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tasarım Bölümüne ait Grafik tasarım programında 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere daimi kadro 3 öğretim elemanı ve 1 görevlendirme ile toplamda 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Reklam ve basım yayım sektörünün, yanı sıra görsel iletişim medyasına da hizmet verebilecek grafik meslek alanının ihtiyaçları doğrultusunda teorik bilgi ve bilgisayar uygulamalarına dayalı bir eğitim programına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTZ101 TEMEL TASARIM Zorunlu 4 2 0 7
GRTZ103 DESEN Zorunlu 3 1 0 6
GRTZ105 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
GRTZ107 TEMEL FOTOĞRAF Zorunlu 5 0 1 5
GRTZ109 REKLAM VE METİN YAZARLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTZ102 GRAFİK DESEN Zorunlu 1 0 2 5
GRTZ104 GRAFİK TASARIMI I Zorunlu 6 0 2 8
GRTZ106 GRAFİK SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
GRTZ108 TÜRK SANATI Zorunlu 1 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTZ201 GRAFİK TASARIMI II Zorunlu 4 0 1 4
GRTZ203 BASKIYA HAZIRLIK Zorunlu 2 0 0 2
GRTZ205 İLLUSTRASYON Zorunlu 5 0 1 5
GRTZ207 WEB TASARIMI Zorunlu 3 0 1 3
TBMYO1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTZ202 YAYIN GRAFİĞİ Zorunlu 3 0 1 4
GRTZ204 AMBALAJ TASARIMI Zorunlu 3 0 1 4
GRTZ206 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 2 0 2 6
TBMYO2 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTS102 DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 1 0 2 3
GRTS104 PERSPEKTİF Seçmeli 1 2 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTS201 TİPOGRAFİ Seçmeli 1 0 2 3
GRTS203 ANİMASYON Seçmeli 1 0 2 3
GRTS205 RENK TEORİSİ Seçmeli 1 2 0 3
GRTS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
GRTS211 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GRTS202 WEB TASARIMI II Seçmeli 1 0 2 3
GRTS204 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 1 0 2 3
GRTS206 REKLAM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GRTS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
GRTS212 MESLEKİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006SİL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr