Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Grafik Tasarımı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümüne bağlı Grafik tasarımı programı, 2002 yılında kurulmuş olup, grafik tasarım meslek alanına tekniker yetiştirmektedir.
2
Verilen Derece
5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak grafik tasarımı programından mezun olur.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
7
Program Profili
Grafik tasarım programı tasarım bilgisi ve uygulamalarıyla teorik ve Pratik eğitim vermektedir. Bilgisayar olanak ve tekniklerine dayalı, tasarım problemlerine yaratıcı, kavramsal, eleştirel çözümler üreten yaklaşımın yanısıra sunum ve anlatım yeteneklerini geliştirme, stratejik düşünme, problem çözme, yaratıcı kavramsal çözümler üretme gibi becerileri kazandırmayı amaçlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK
2. SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK
3. TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK
4. ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK
5. FOTOĞRAF ÇEKMEK
6. GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.)
7. TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK
8. ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK
9. BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK
10. WEB TASARIMI YAPMAK
11. MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK
12. MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1,2
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1,2
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1,2
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1,2
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1,2
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1,2
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1,2
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 1,2
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 1,2
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1,2
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 2
WEB TASARIMI YAPMAK 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Tanımlanan bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgular ve temel çözüm önerilerini uygular.
2-Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
3-Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 1
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 1
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 1
WEB TASARIMI YAPMAK 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1,2,3
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1,2,3
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1,2,3
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1,2,3
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1,2,3
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1,2,3
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1,2,3
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 2
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 1,2
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1,2
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 1
WEB TASARIMI YAPMAK 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır, bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1,2,3
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1,2,3
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1,2,3
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1,2,3
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1,2,3
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1,2,3
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1,2,3
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 1,2,3
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 1,2,3
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1,2,3
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 1,3
WEB TASARIMI YAPMAK 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1,2,4
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1,2
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1,2
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1,2,4
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1,2,4
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1,2
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1,2,3,4
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 2
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 2
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1,2,4
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 1,2,3
WEB TASARIMI YAPMAK 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
BİLGİSAYAR ORTAMINDA GÜNCEL GRAFİK YAZILIMLARI KULLANMAK 1,2,3
ÇALIŞMALARI BASKIYA HAZIR HALE GETİRMEK 1,2,3
ELLE ÇİZİM-BOYAMA YAPMAK 1,2,3
FOTOĞRAF ÇEKMEK 1,2,3
GÖRSEL/ GRAFİK TASARIM YAPMAK (reklam ve tanıtım ürünleri tasarımı, ambalaj tasarımı, portfolio tasarımı v.b.) 1,2,3
MESLEĞİN PSİKOLOJİK, SOSYOLOJİK, ETİK VE EKONOMİK SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAK 1,2,3
MESLEKI PERFORMANCE VE ILIŞKILER BAĞLAMINDA TÜM SÜREÇLERE (tasarım-basım-sunum) ILIŞKIN BIREYSEL VE PROFOSYONEL STRATEJILER VE PLANLAR GELIŞTIRMEK 1,2,3
SANATSAL, KÜLTÜREL, ESTETİK GELİŞİM VE ETKİLERİNİ TARİHSEL VE ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK 1
TASARIM KAVRAM, İLKE VE TEORİLERİNİ TANIMAK 1,2,3
TİPOGRAFİYİ GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK ETKİN KULLANMAK 1,2,3
TÜRKÇE VE YABANCI DILI KULLANARAK SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIMA DAYALI ILETIŞIM KURMAK 2
WEB TASARIMI YAPMAK 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölüm mezunları grafik, basım, yayım, web ve multimedya uygulamalarıyla, görsel iletişim medyasında, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde çalışan, uygulama becerisi yüksek, yaratıcı ekip içinde de yer alabilen elemanlar oldukları gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4 yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açıköğretim programlarından da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, proje, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı toplamda %.50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma, ortalama olarak da 40’ sağlama zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. FD ve FF harf notu alınan ve başarısız sayılan dersler ilk açıldığı dönemde tekrar edilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için kayıtlı olduğu programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 30 günlük zorunlu stajını yapmak, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
- Grafik Tasarım Program Başkanı:
Öğr.Gör.Dr. Erhan MUTLUGÜN
e mail: emutlugun@uludag.edu.tr
- Öğr. Gör.Gültekin ERDAL
e-mail: gultekinerdal@uludag.edu.tr
- Öğr.Gör.Alper ÇETİN
e-mail: alpercetin@uludag.edu.tr
- Öğr.Gör.EvrimSIRMALI
e-mail: evrimsirmali@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tasarım Bölümüne ait Grafik tasarım programında 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere daimi kadro 3 öğretim elemanı ve 1 görevlendirme ile toplamda 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Reklam ve basım yayım sektörünün, yanı sıra görsel iletişim medyasına da hizmet verebilecek grafik meslek alanının ihtiyaçları doğrultusunda teorik bilgi ve bilgisayar uygulamalarına dayalı bir eğitim programına sahiptir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr