Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Pazarlama
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı 2001-2002 eğitim-öğretim yılından beri eğitim vermektedir.
2
Verilen Derece
120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Pazarlama Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekte, diğer kabul ve kayıt koşulları ise YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Pazarlama alanında Ön Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Pazarlama programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla pazarlama mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
Pazarlama Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermektedir. Programın I. öğretimine yaklaşık 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek
2. Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
3. Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek
4. Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
5. Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek
6. Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
7. Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
8. İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak
9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
10. Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak
11. Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak
12. Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
 • Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
 • Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilmek
 • Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
 • Mesleki etik ilkelere uygun davranma bilincine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
 • Pazarlama elemanlarında aranan; satış, reklam, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün yönetimi, marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olmak ve bunları uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek ve takım çalışması yeteneğine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
 • Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek
 • Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak, analiz etmek ve çözüm önerileri getirmek
 • Pazarlama alanı ile ilgili uluslararası literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Pazarlama stratejilerini; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
 • Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme ve uygulayabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların pazarlama departmanı, satış departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında ve diğer pazarlama alanlarında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman sıfatlarıyla çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Mustafakemalpaşa MYO-Pazarlama Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Hande ARIKAN KILIÇ
arikanh@uludag.edu.tr
Dahili:61559
Öğr. Gör. Dr. Fatih BİLİCİ
bilici@uludag.edu.tr
Dahili:61533
Adres: Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Atariye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:4/1 PK 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
Tel: +90 224 294 26 59, +90 224 613 31 02
Fax: +90 224 613 96 66
Mustafakemalpaşa MYO Maili:mkpasa@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulda kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflar mevcuttur. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYZ001 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
MVUZ019 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ048 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ050 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
PZRZ107 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
OSPZ047 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
PZRZ106 SATIŞ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
PZRZ108 REKLAMCILIK Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MKPSI STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
PZRZ201 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 3
PZRZ207 PAZARLAMA İLETİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 4
PZRZ211 REKABET STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 3
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYZ038 İNOVASYON YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
MKPS II STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
PZRZ003 ULUSLARARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 4
PZRZ210 MARKA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISYS031 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
ISYS043 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMI Seçmeli 2 0 0 3
OTPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
PZRS022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
PZRS023 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
PZRS024 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
PZRZ110 E-PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCS011 LOJİSTİK Seçmeli 1 2 0 3
ISYS045 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS046 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS025 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS026 MEDYA PLANLAMA Seçmeli 1 2 0 3
PZRS027 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS028 REKLAM YAZARLIĞI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS029 SATIŞ SAHA PLANLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS030 SOSYAL PAZARLAMA Seçmeli 1 2 0 3
PZRS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS025 SUNU TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS001 ERGONOMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS005 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS044 MASA ÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 1 2 0 3
PZRS006 PERAKENDE YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS012 SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS031 SATIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS032 DOĞRUDAN PAZARLAMA Seçmeli 1 2 0 3
PZRS033 FİZİKSEL DAĞITIM YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS034 REKLAM KAMPANYALARI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr