Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Aşçılık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi’nde Aşçılık Programı, Harmancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında bulunmaktadır. Aşçılık Programı’na, 2008 yılında 30 kontenjanla öğrenci alımına başlanmış ve 2010 Haziran ayında ise ilk mezunlar verilmiştir.
2
Verilen Derece
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı yüksek öğretimde ön lisans alanında 120 AKTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Bunun yanı sıra Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız yerleşebileceği alanlar içinde yer almaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Aşçılık Programı’ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu programda 30 işgünü süreli staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
7
Program Profili
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak
2. Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
3. Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
4. Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak
5. Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
6. Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
7. Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
8. Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
9. Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek
10. Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
11. İyi iletişim kurabilmek
12. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak
 • Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • İyi iletişim kurabilmek
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek
 • İyi iletişim kurabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 1,2 1,5
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2 1,3,6
Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2 1,3,5,6
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2 3
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 3,4,6
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1,2 1,3
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1,2 1,3
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 1
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 1 1,4
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1 1,4
Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1 1,4
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1 1
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1 1,4
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 1 1,4
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 3,6
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2 3
Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2 7
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2 7
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2 3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2 5
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 2
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 4
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 3,4
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1,2,3 4
İyi iletişim kurabilmek 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,2,3 1,2,5
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3 3
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 4
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1,2,3
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 4
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2,3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 2
Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 2
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek 1
İyi iletişim kurabilmek 1,2,3,4 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3,4 2
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek 1
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 1,2,3,4 4
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 2
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak 2
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak 1,2,3 3
Bilgi ve iletişim teknoloji ile menü planlama, pişirme yöntemleri ve ekipman kullanımı, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar, iş sağlığı ve güvenliği ve ilk yardım gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek 1,2,3 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere, gıda güvenliği ve kalite standartlarına ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek, kriz sürecini yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek 1,2,3
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek 1
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek 2
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr.Gör. Erdoğan BOZAN
UÜ. Harmancık Meslek Yüksekokulu
Adres:Merkez Mah. zekai Gümüşdiş caddesi No:1 Harmancık/Bursa 16770
Tel: 0 (224) 294 26 92 (Dahili: 63117)
Fax: 0 224 881 32 18
e-mail:ebozan@uludag.edu.tr
Öğr. Gör Pınar AYDIN
paydin@uludag.edu.tr
Dahili:63125
Öğr. Gör. Fatih YILDIRIM
yildirimfatih@uludag.edu.tr
DAhili:63103
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Aşçılık Programı kadrosunda üç öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri 94 m2’lik aşçılık atölyesi, servis salonu, sebze-meyve bahçesi, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır.
Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir.
Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLZ101 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
ASLZ103 MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 4
ASLZ105 PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 4 0 6
ASLZ109 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
ASLZ111 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
OSPZ048 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 0 2 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLZ104 PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 4 0 6
ASLZ106 TÜRK MUTFAĞI Zorunlu 2 2 0 4
ASLZ112 MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 0 0 3
ASLZ114 MUTFAK PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 2
GESZ105 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
36ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
36TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLZ203 ZİYAFET MUTFAĞI Zorunlu 2 2 0 5
ASLZ205 SOĞUK MUTFAĞI Zorunlu 2 2 0 4
ASLZ207 YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu 2 2 0 5
STJ1001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLZ202 PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ASLZ204 OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu 2 2 0 5
ASLZ206 DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu 2 2 0 4
STJ1002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS114 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 2 0 0 3
ASLZ102 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS034 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS114 GÖRGÜ KURALLARI Seçmeli 2 0 0 3
ASLZ102 MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS034 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS002 ŞARAP SERVİSİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS003 GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS004 YEMEK STİLİSTLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS005 İŞLEVSEL BESİNLER Seçmeli 2 0 0 3
ASLS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ASLS211 YİYECEK VE İÇECEK MALİYET KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
ASLS213 GIDA SAKLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS215 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ISYS015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
OSPS003 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
OSPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
PZRS025 HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli 1 2 0 3
PZRS027 TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 1 2 0 3
TOTS021 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ASLS007 KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ASLS008 YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS009 MUTFAK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
ASLS010 EKMEK YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ASLS212 TARİF GELİŞTİRME VE SUNUM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
ASLS214 VEJETERYAN MUTFAĞI Seçmeli 1 2 0 3
ISYS005 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS037 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS047 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS001 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OSPS003 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
TOTS025 MENÜ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TOTS027 TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli 1 2 0 3
TOTS028 ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
TSES006 GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr