Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çocuk Gelişimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2005 – 2006 Eğitim – Öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 06.05.2005 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu’nda “Çocuk Gelişimi Programı”nın( II. Öğretim – METEB ) açılmasına ve 2005 – 2006 Eğitim – Öğretim yılında 30 öğrenci alınmasına karar verilmiştir. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde “Çocuk Gelişimi (Örgün Öğretim ) Programı açılarak, 30’ar öğrenci alımı ile 2010 - 2011 Eğitim – Öğretim yılı itibariyle faaliyete geçmiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Çocuk Gelişimi alanında 120 ECTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
2. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
3. Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
4. Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
5. Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
6. Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
7. Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
8. Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
9. Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
10. Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
11. Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
12. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 2 1,3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 1
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 2
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1,3
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2 1
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1 1
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili temel bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili temel olay ve olguları, alanıyla ilgili temel kavramlarla açıklar.
3-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir.
4-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 3
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1 1,3
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1,2
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1 1,2
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1 1
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1 1,2,3
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1 1,2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1 1
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Öğretim programları ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
4-Öğrencilerin temel gelişim ve öğrenme özellikleri bilgisine sahiptir.
5-Ulusal ve uluslararası farklı kültürler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,3,4,7
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1 1,7
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1,3,4,5,6,7
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,3,6,7
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 3,6,7
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1,2 4,5
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1,2 1,7
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,3,4,6,7
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1,3,4,5,6,7
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2 1,3,4,5,6,7
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2 1,4,5,6,7
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 1,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
6-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 2 1
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1,2,3
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 2 1,2,3
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 2 1,2,3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 3 1,2,3
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 2 3
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 3 1,2
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 3 1,2
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2,3 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,3 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2,3 1,3
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.
3-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır, zayıf yönlerini geliştirir.
4-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,2,3,6
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1,5,6
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1,2,3,6
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,2,3,6
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 1,2,6
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1,2 3
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1,2,4 5
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,2,3,6
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1,2,3,6
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,4 1,2,3,6
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2 1,2,3,6
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/ gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir .
3-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini bilimsel bilgilerle destekleyerek kişilerle paylaşır.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının temel düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar .
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1,3 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2,3 1,2,3
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1,2,3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 3
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1 2
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1,2
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 3 1,2,3
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,3 2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,3 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2,3 1,3
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
4-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Anaokulları, İlköğretime bağlı Anasınıfları, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Özel Eğitim Kurumları, Sağlık Bakanlığına Bağlı Devlet ve Özel Hastaneler, Tüm Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Çocuk Kulüpleri, Tatil Köyleri ve Oteller.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğrenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD notları başarısız sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Doç. Dr.Elif SEZGİN
Email Adres: elifyalcintas@uludag.edu.tr
Tel No:+90 224 294 2665 / 61734
Öğr. Gör. Emre BOZDEMİR
bozdemre@uludag.edu.tr
Dahili: 61734
Öğr. Gör. Elif Satı ÇALIŞ
elifsaticalis@uludag.edu.tr
Dahili:61721
Öğr. Gör. Ahmet KARACA
ahmetkaraca@uludag.edu.tr
Adres: İnegöl Meslek Yüksekokulu Turgutalp Mah. Mahmut Esat Bey Cd. No:208 16400 İnegöl / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yenişehir İbrahim Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında ve İnegöl Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında ikişer öğretim görevlisi bulunmaktadır. İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapılabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için materyal hazırlama ve oyun atölyeleri mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin istihdam edilebileceği her türlü kurum ve kuruluşta teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi için işyeri eğitimi dersleri ve stajlar yaptırılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ105 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ105 TEMEL TASARIM I Zorunlu 1 2 0 3
ÇCKZ109 EĞİTİCİ ARAÇ VE GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ111 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ113 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ115 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 3 0 0 4
GESZ101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
HRTZ115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 33
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ106 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ108 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 4
ÇCKZ114 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ116 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 2 0 4
ÇCKZ118 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 2
ÇCKZ122 TEMEL TASARIM II Zorunlu 1 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 1
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ201 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ203 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 1 2 0 3
ÇCKZ205 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
ÇCKZ213 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 3
MIM3032 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ208 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ214 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ220 ÇOCUK VE REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 4
ÇCKZ224 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
MIM4035 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ110 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ110 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ÇCKS215 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
ISYS239 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OSPS001 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OSPS021 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OSPS023 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS131 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS019 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS020 DRAMATİZASYON VE TİYATRO Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ÇCKS216 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS220 DAVRANIŞ YÖNETİMİ VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS222 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS224 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
ISYS240 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
ISYS250 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
OSPS040 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr