Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Örgün Öğretim Programı 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında, Gıda Teknolojisi İkinci Öğretim Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılına kadar “Süt ve Ürünleri Teknolojisi” opsiyonu altında eğitim verilmiş, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında opsiyonlar kaldırılmıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında İKMEP’e uyumlu ders planları uygulanmaya başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, Gıda Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK´ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda üretim ve işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında mesleki bilgi, beceri ve donanımlara sahip,
Mesleki gelişmeleri bir yabancı dili de kullanarak takip eden, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilen, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen,
Mesleği ile ilgili etik değerlere bağlı, iş sağlığı ve güvenliği bilincinde, çözüm odaklı ve inisiyatif alabilen,
Bu yetkinlikleri ile kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip, gıda sanayinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında tercih edilen, yazılı ve sözlü iletişimi etkin kullanabilen, takım çalışmasına yatkın “Gıda Teknikeri” unvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmek.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2. İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
3. Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak.
4. Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak.
5. Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak.
6. Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
7. Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
8. Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
9. Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
10. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
11. Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
12. Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
13. Gıda endüstrisinde kalite yönetim sistemlerini ve kalite güvence protokollerini uygulamak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
 • Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
 • Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak.
 • Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
 • Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
 • Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
 • Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
 • Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak.
 • Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.
 • Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak.
 • Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1,2 1
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 1 1,2,5
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1,2 1,2,4,5
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 1 1,2,3
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1,2 1,2
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 1,2 1
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 1,2 1,2,5
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1,2 1,2,5
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1,2 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar.
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1,2
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 1 1,2
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1 1,2
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 1 1,2
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1 1,2
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 2
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1 1,2
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1,2
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 1 1,2
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1,2
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 1,2 1
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1 1
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 1,2 1
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1 1
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 1,2 1
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1
Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak. 2 1
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 1,2 1
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 1,2 1
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1 1
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 1 1
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1,3 1
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 1,2 1
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1
Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak. 2,3 1
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 1,2 1
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1,2
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 2 1,2
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1,2,4 1,2
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 4 1,2,3
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1,3,4 1,3
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 2 1,2
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1,2
Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak. 1,3,4 1
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 3,4 1,2
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1,2
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanmak, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak. 1,2
Bilgi ve beceriler düzeyinde Türk Dilini kullanarak düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunmak, anlaşılır biçimde ifade etmek. 1,2
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurmak. 1,3 2
Bireysel olarak alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için çok disiplinli takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk almak. 1,2 1,2
Gıda işleme ilkeleri ve gıda sektöründe kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj materyalleri, makineleri, hijyen ve sanitasyon konularını açıklamak. 1,2,3 1,2
Gıda Teknolojisi alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 1,3 1
Gıda Teknolojisi ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 1,2
Gıda üretim ve işleme teknolojilerini açıklamak ve uygulamak. 2 1,2
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1,2
Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahip olmak. 1,2,3 1,2
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek ve etkin bir şekilde kullanmak. 1,2
Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yorumlayabilme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahip olmak. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda Teknolojisi Programı mezunları, gıda sanayi ile ilgili kamu (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında (meyve ve sebze ürünleri, et ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve tahıl ürünleri ve fermente ürünlerin üretildiği işletmeler, hazır yemek sanayi ve özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları) “Gıda Teknikeri” olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Bitki Koruma” , “Tarımsal Biyoteknoloji” , "Bitkisel üretim ve Teknolojiler", "Gıda Teknolojisi" ve "Tarımsal Genetik Mühendisliği" Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Arasınav ve yarıyıl sonu sınavları ağırlıklı ortalaması da ders geçebilmek için en az 50 olmalı. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
MKP MYO Gıda Teknolojisi Program Başkanı
Öğr.Gör. Dr. Neşe ÖZMEN
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Mustafakemalpaşa/Bursa
Tel:02246133102/61554
e-mail:nozmen@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Pınar AYDINOL SÖNMEZ
Tel:02246133102/61511
e-mail:paydinol@uludag.edu.tr
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Mustafakemalpaşa/Bursa
Öğr.Gör. Saadet Dilek YILDIZ
Tel:02246133102/61534
e-mail:sdilekyildiz@uludag.edu.tr
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
Mustafakemalpaşa/Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programında iki Doktara, biri Yüksek Lisansını tamamlamış üç Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Programa ait, kimyasal ve fiziksel analiz laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı ve üretim laboratuvarı olmak üzere 3 adet laboratuvar vardır. Bu laboratuvarlar da temel cam malzemeler ve cihazlarla birçok gıda analizleri ve gıda üretim proses uygulamaları yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuzda bir kütüphane, bir kantin mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
GESZ103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
GESZ105 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 3
GIDZ101 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I Zorunlu 2 0 0 4
GIDZ103 GIDA KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
GIDZ105 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
GIDZ107 LABORATUVAR TEKNİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ012 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
GIDZ102 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II Zorunlu 2 2 0 4
GIDZ104 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
GIDZ110 LABORATUVAR TEKNİĞİ II Zorunlu 1 2 0 4
GIDZ112 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GIDZ201 TAHIL TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 4
GIDZ203 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 3
GIDZ205 MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-1 Zorunlu 2 2 0 3
GIDZ207 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 2 0 4
MKPO01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GIDZ204 SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 4
GIDZ206 MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 4
GIDZ208 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 2 0 3
GIDZ212 TAHIL TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 1 2 0 3
MKPO02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GIDS112 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS114 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS116 ORGANİK GIDALAR Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS010 GIDA KATKI MADDELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS011 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS209 GIDA ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS213 KANATLI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS215 GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS227 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
GIDS231 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS233 SU ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS235 GIDA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
GIDS237 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
GIDS239 UNLU MAMÜLLER VE TATLILAR Seçmeli 1 2 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS005 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS216 FERMENTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
GIDS228 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
GIDS232 YÖRESEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS232 FONKSİYONEL GIDALAR Seçmeli 2 0 0 3
GIDS234 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS234 KURUYEMİŞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS236 GIDA KODEKSİ VE YASAL MEVZUAT Seçmeli 2 0 0 3
GIDS238 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
GIDS240 PASTACILIK ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS244 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr