Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mimarlık (Tezsiz Yüksek Lisans)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1976 yılında kurulan Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi, 1982 yılındaki yeni yapılanmayla Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almış, 1993 yılında Mimarlık Bölümü’nün açılması kararı ile Fakültenin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Mimarlık Bölümü’nde, 1994-95 akademik yılında lisans, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans, 2005-2006 akademik yılında ise doktora eğitimine başlanmıştır. 2013 yılından itibaren "Mimarlık Fakültesi" bünyesinde bulunan Mimarlık Bölümü 2019-2020 akademik yılı itibariyle, 10 profesör, 7 doçent, 2 dr öğretim üyesi, 2 doktoralı öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisinden oluşan genç bir kadroya sahiptir.
2
Verilen Derece
Mimarlık Yüksek Lisans Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimarlık dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans düzeyi kayıt koşulları: -Mimarlıkla ilgili bir alanda lisans diplomasına sahip olması, -Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olması, -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan Senatonun belirleyeceği taban puanını almış olması, -Mimarlık alanıyla ilgili yazılı, uygulama ve/veya mülakat sınavında başarılı olması,
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, sonrasında ise bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Mimarlık dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Mimarlık ve mimari tasarım alanında disiplinlerarası yaklaşım çerçevesinde farklı alanlardan gelen bilgileri nesnel sorgulama ve eleştirel yaklaşım ilkeleri çerçevesinde ilişkilendirerek / değerlendirerek / sentez oluşturarak, bağlam içinde yorumlama ve karar üretme konularında bilgi ve beceri sahibi olmak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
3. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
4. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
5. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
6. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
7. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
8. Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
9. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma
10. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
11. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
12. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 • Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
 • Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 • Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
 • Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
 • Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 • Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
Öğrenme Yetkinliği
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2,3
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3 4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3 3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3 2
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi 1,2
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2 2
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2,3 4
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2,3 5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2,3
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma 1,2,3 1-3
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 1,2,3
Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi 1,2,3
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2,3
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2,3 1-2
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi 1,2,3 3-4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi 1,2,3,4 5
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma 2
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 1,2,3,4 1
Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi 1,2,3,4 3-4
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi 1,2,3,4
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mimarlık Yüksek Lisans mezunları genel olarak aşağıdaki sektörlerde çalışmaktadır: Belediyeler ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı kamu kurumlarında, Özel mimari, şehir planlama, mühendislik, yapı- denetim bürolarında, Yukarıda belirtilen bürolara ait şantiyelerde, Mobilya, iç dekorasyon ve yapı malzemesi firmalarında, Üniversitelerde akademisyen olarak, Mesleki odalarda, Büyük fabrikaların yapı birimlerinde vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal veya uluslararası mimarlık/mimarlıkla ilgili doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, sunum, kısa sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) ve yarıyıl sonu sınavları etki eder.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin yüksek lisans programını başarıyla tamamlaması için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selen Durak
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Zuhal ŞİMŞEK
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi,Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 16059
Görükle Kampüsü, Bursa
E-posta: mimar@uludag.edu.tr
Tel: 0-224-2942130
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mimarlık Bölümü 2020-2021 akademik yılı itibariyle, 10 profesör, 7 doçent, 2 dr. öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi dr. ve 11 araştırma görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.
1994-95 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Mimarlık Bölümü, Ocak 1998 yılına kadar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi merkez binası ve Çevre Mühendisliği Bölümü binasında hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra ise 1 Ekim 1998´de resmi açılışı yapılan Mimarlık Bölümü Binası´na taşınmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan, Mimarlık Bölümü Binası 3568 m2 kapalı alan (alt kat: 1428 m2, üst kat: 1200 m2; çatı katı: 940 m2) ve 359 m2 açık iç avlu alanından oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Binası içinde 4 stüdyo birimi; 1 seminer, workshop, sergi aktiviteleri için çatı katında yer alan çok amaçlı alan; 1 bilgisayar laboratuarı; 1 malzeme laboratuarı; 1 konservasyon laboratuarı; 1 seminer salonu; 2 derslik; 1 arşiv odası; 1 sosyal oda;bir öğrenci kantini ile akademik ve idari personelin odaları bulunmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr