Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarih
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Tarih Doktora programı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 05.05.2006 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Tarih Bilim Alanı Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi, olmak üzere altı Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Tarih doktora bilim alanı üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Öğrencilerin dört yıllık doktora eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 180-240 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler Tarih Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Kabul edilebilir alanlardan Yüksek Lisans Diploması sahibi olma. 2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, E-YDS, YÖKDİL, TOEFL IBT en az 55, TOEFL CBT en az 134, TOEFL PBT en az 453)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih bilim alanı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden 3.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan toplam 180-240 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Doktora Diploması verilir.
7
Program Profili
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bilim Alanı Doktora Programının amacı Yüksek Lisans eğitimiyle belirli düzeyde, tarih metodolojisi, yöntemleri, araştırma ve yazma becerileri edinmiş öğrencileri, Tarih Anabilim dallarında uzmanlaştırmak, Türk ve dünya tarihi ile ilgili ileri derecede bilimsel çalışmalar gerçekleştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İleri derecede tarihsel süreçleri ve bilgileri kavrama becerisine sahip olmak.
2. Uzmanlık alanında araştıma, analiz, kaynak tahlili ve eleştirisi yapabilmek.
3. Doktora tezi yazabilecek teknik bilgi, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek.
4. Tarih alanına katkı sağlayabilecek, özgün, yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek.
5. Disiplinlerarası bir yaklaşımla tarih araştırmalarına yönelik yeni yöntem ve teknikler geliştirip, uygulayabilmek.
6. Genel Türk, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında kapsamlı bilgilere sahip olmak temel arşivler ve kaynak gruplarını tahlil edebilmek.
7. İnsanlık tarihini şekillendiren temel kültürel süreçler ve değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
8. Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak.
9. Farklı tarihi dönemler ve konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmek ve araştırma sürecini düzenleyebilmek.
10. Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek, yerelden-ulusala, ulusaldan-evrensele tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri ve güncel olaylara etkileri çerçevesinde tartışabilmek.
11. Doktora tezi ile ilgili tercihen uluslararası dergilerde yayın yapabilmek
12. Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Genel Türk, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında kapsamlı bilgilere sahip olmak temel arşivler ve kaynak gruplarını tahlil edebilmek.
 • Uzmanlık alanında araştıma, analiz, kaynak tahlili ve eleştirisi yapabilmek.
 • Doktora tezi yazabilecek teknik bilgi, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İleri derecede tarihsel süreçleri ve bilgileri kavrama becerisine sahip olmak.
 • Disiplinlerarası bir yaklaşımla tarih araştırmalarına yönelik yeni yöntem ve teknikler geliştirip, uygulayabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
 • İnsanlık tarihini şekillendiren temel kültürel süreçler ve değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Doktora tezi ile ilgili tercihen uluslararası dergilerde yayın yapabilmek
 • Tarih alanına katkı sağlayabilecek, özgün, yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek, yerelden-ulusala, ulusaldan-evrensele tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri ve güncel olaylara etkileri çerçevesinde tartışabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak.
 • Farklı tarihi dönemler ve konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmek ve araştırma sürecini düzenleyebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora tezi yazabilecek teknik bilgi, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek. 2 3,5
Genel Türk, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında kapsamlı bilgilere sahip olmak temel arşivler ve kaynak gruplarını tahlil edebilmek. 2 1
Uzmanlık alanında araştıma, analiz, kaynak tahlili ve eleştirisi yapabilmek. 1 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinlerarası bir yaklaşımla tarih araştırmalarına yönelik yeni yöntem ve teknikler geliştirip, uygulayabilmek. 2 2
İleri derecede tarihsel süreçleri ve bilgileri kavrama becerisine sahip olmak. 1 1
Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak. 1,3 3
İnsanlık tarihini şekillendiren temel kültürel süreçler ve değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora tezi ile ilgili tercihen uluslararası dergilerde yayın yapabilmek 1,2 3
Tarih alanına katkı sağlayabilecek, özgün, yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek. 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek, yerelden-ulusala, ulusaldan-evrensele tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri ve güncel olaylara etkileri çerçevesinde tartışabilmek. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı tarihi dönemler ve konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmek ve araştırma sürecini düzenleyebilmek. 1 1
Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tarih Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik hayatta Doktor unvanını kullanarak yayın yapabilir, gerekli dil ve yayın kriterlerini sağlayarak üniversitelerin ilgili kadrolarına başvuruda bulunabilirler. Akademisyenlik dışında uzmanlaştıkları alanlarla ilgili kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tarih Doktora Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik hayatta Doktor unvanını kullanarak yayın yapabilir, gerekli dil ve yayın kriterlerini sağlayarak üniversitelerin ilgili kadrolarına başvuruda bulunabilirler. Akademisyenlik dışında uzmanlaştıkları alanlarla ilgili kamu kuruluşları, araştırma enstitüleri ve merkezlerde uzman ve araştırmacı olarak görev yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü doktora ders programı, enstitülerin anabilim dallarında açılan enstitü zorunlu dersleri, anabilim dalı zorunlu ve seçmeli derslerinden oluşur. Doktora programında öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerden sınava girebilmesi için kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Her ders için bir yarıyıl sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Derslerden başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Doktora programında AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79) notlarını alan öğrenciler dersi başarmış sayılırlar. Bu notlar dışında derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) harfi verilir ve not ortalama hesabına FF olarak geçer. Uzmanlık alan dersi ve seminer çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere G (Geçer) notu verilir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tarih Doktora Programı ve ilişkili programların derslerinden 60 AKTS karşılığı ders alan, tam metin özgün bir makaleyi, uluslararası indekslere giren dergiler veya üniversite senatosunca kabul edilen ulusal hakemli dergilerden birinde yayınlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi seçilmiş jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 180-240 AKTS kredisine ve 100 üzerinden en az 75 (4.00 üzerinden en az 3.00) ağırlıklı not ortalamasına sahip öğrencilere Tarih Bilimi Alanında Doktora programı diploması verilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 2941855,
e-mail: tarih@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cafer ÇİFTÇİ, Tel: +90 224 2941861
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Seyyit ŞEN, Tel: 224 294 18 02
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi olmak üzere altı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümde 8 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. Dr. ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 13 oda, bir toplantı odası ve bir de sekreterya ofisi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6101 TÜRKİYE TARİHİNDE KAYNAKLAR, YÖNTEMLER, YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
TAR6103 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
TAR6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6102 TOPLUMSAL TARİH ÇALIŞMALARI Zorunlu 3 0 0 6
TAR6104 DÜNYA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TAR6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TAR6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TAR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TAR6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
TAR6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
TAR6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
TAR6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
TAR6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH1005 BH ESKİÇAĞ TARİHİ(MEZOPOTAMYA,MISIR,ANADOLU) Zorunlu 3 0 0 5
TRH1009 BH TARİH METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH2002 BH OSMANLI SİYASAL TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH2008 BH OSMANLI KURUMLARI(KLASİK DÖNEM) Zorunlu 3 0 0 4
TRH3006 BH MODERN AVRUPA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH3077 BH CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 29
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6105 KÜLTÜR VE UYGARLIK TARİHİ (ESKİ ÇAĞ-ORTA ÇAĞ) Seçmeli 2 0 0 6
TAR6107 OSMANLI SON DÖNEMİ EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 2 0 0 6
TAR6109 SOSYAL TARİH SEMİNERİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR6111 BİLİMSEL DEVRİM VE AVRUPA DÜZENİ 1500-1800 Seçmeli 2 0 0 6
TAR6113 YAKINDOĞU UYGARLIKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR6115 OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR6117 TÜRK ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI Seçmeli 2 0 0 6
TAR6119 TÜRK KÜLTÜR TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR6121 İSLAM MEDENİYETİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 6
TAR6123 ESKİ DOĞU UYGARLIKLARINDA HUKUK (MEZOPOTAMYA, MISIR, ANADOLU) Seçmeli 2 0 0 6
TAR6125 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR6127 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 6
TAR6129 OSMANLI DEFTERHANE TEŞKİLATI VE DEFTERLERİ Seçmeli 2 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAR6106 İLKÇAĞ TARİHİ ÜZERİNE SEÇME KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
TAR6108 CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİHİNDE SEÇME KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
TAR6110 MODERN ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR6112 TARİH İÇİNDE BURSA’DA KENTSEL VE MİMARİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 4
TAR6114 TARİH ARAŞTIRMALARINDA İLERİ DÜZEY OKUMALAR Seçmeli 2 0 0 4
TAR6116 KÜLTÜR VE UYGARLIK TARİHİ (YENİÇAĞ-YAKINÇAĞ-BİLGİ ÇAĞI) Seçmeli 2 0 0 4
TAR6118 TÜRK TARİHİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET TAHLİLLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR6120 ROMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
TAR6124 CUMHURİYET TARİHİNDE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
TAR6126 TÜRK İSLÂM DÜŞÜNCESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TAR6128 TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ TARİHİ (ESKİÇAĞ VE ORTAÇAĞ DÖNEMLERİ) Seçmeli 2 0 0 4
TAR6130 TARİH YAZIMI VE KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
TAR6132 ORTA AVRASYA'NIN KÜLTÜREL TARİHİ (XIII-XV.YY.) Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr