Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Ekonometri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ekonometri Anabilim Dalında Doktora Programı 1983 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçmiştir.
2
Verilen Derece
Ekonometri Anabilim dalında Doktora 180-240 AKTS kredilik üçüncü aşama sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ekonometri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kayıt Koşulları 1-Yüksek Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel-Eşit Ağırlıklı [Yüksek Lisans açıklamasına bakınız] (55) puan olmalıdır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS için -İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça- en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi -Türkiye`de eğitim görenler hariç- gerekmektedir. Kabul Koşulları - ALES%50 + LİSANS NOTU %10 + YÜKSEK LİSANS NOTU %10 + YAZILI/MÜLAKAT%30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için - YÜKSEK LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 24 en fazla 30 kredi ders alan ve tümünü 100 üzerinden en az 75 puanla başarı ile tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Ekonometri alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
İstatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde alınan temel bilginin daha ileri düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ileri düzeydeki teknikleri kullanabilen Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirilmektedir. Bölümün ders planında ekonometri, istatistik ve yöneylem bilim dallarında ileri düzeyde dersler bulunmaktadır. Lisans ya da Yüksek Lisans mezuniyeti ekonometri olmayan öğrenciler önce Bilimsel Hazırlık Programına alınmakta ve böylece gerekli temel bilgiler verilmektedir. Öğrencilere bilimsel makale ve doktora tezi yazabilme becerisi kazandırılmaktadır. Ayrıca, kamu ve özel sektör sorunlarının çözümü için projeler üretebilecek bilgiler öğrencilere sunulmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme.
3. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme.
4. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
5. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
6. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında eksikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünceler ve yöntemler geliştirebilme.
7. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve literatürden yararlanabilme.
8. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
9. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
10. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
11. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarında ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olabilme.
12. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin özgün bir araştırma ile alana katkıda bulunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin özgün bir araştırma ile alana katkıda bulunabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarında ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve literatürden yararlanabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında eksikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünceler ve yöntemler geliştirebilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,3,4 1,3,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme. 2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirebilme. 1,2 1,2,5,7
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin özgün bir araştırma ile alana katkıda bulunabilme. 1 1,2,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak. 1,2 1,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarında ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olabilme. 1 3,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 2,3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 1,3 1,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 2 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve literatürden yararlanabilme. 3 1,6
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 1,2 1,2,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirme. 1 4,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında eksikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünceler ve yöntemler geliştirebilme. 1 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hem kamu hem de özel sektörde iş imkânı bulunmaktadır. Kamu sektöründe; Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlarda ve özel sektörde ise; araştırma şirketleri finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı), yeterlilik sınavını, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pk. 16059 , Nilüfer/BURSA.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI
Tel: 0 224 294 1126
Faks: 0 224 294 11 99
E-posta: nuranb@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK
E-posta: selimtuzunturk@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL
E-posta: sdalgic@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim dili Türkçedir. Dersler projeksiyonlu veya akıllı tahtanın bulunduğu sınavlarda yapılmaktadır.
Bölümüde 8 Profesör, 5 Doçent ve 1 Dr Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6103 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
EKO6105 MİKRO EKONOMETRİ Zorunlu 3 0 0 7
EKO6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6104 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 6
EKO6140 MAKRO EKONOMETRİ Zorunlu 3 0 0 6
EKO6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
EKO6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
EKO6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
EKO6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
EKO6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
EKO6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
EKO6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
EKO6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3101 BH EKONOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3102 BH EKONOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 6
EKO3201 BH MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
EKO3301 BH YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3302 BH YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Zorunlu 3 0 0 5
EKO4206 BH ÖRNEKLEME Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 31
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6107 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
EKO6109 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 5
EKO6111 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ Seçmeli 2 0 0 5
EKO6113 BENZETİM VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 5
EKO6115 MEKANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 2 0 0 5
EKO6117 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 5
EKO6119 ÇOK NİTELİKLİ KARAR VERME Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO6106 MODELLEME STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO6108 İLERİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO6110 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 4
EKO6114 PANEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO6116 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 4
EKO6118 DOĞRUSAL OLMAYAN EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr