Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İşletme
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İşletme Bölümü, 1970 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki İşletme fakültesi, 1974 yılında kurulan Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, 1975 yılında kurulan Balıkesir Turizm ve İşletmecilik Yüksekokulu İşletme Bölümünün Yüksek Öğretim Kanunuyla birleştirilerek 1982 yılında bugünkü yapısına kavuşmuştur. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren İşletme Bölümdeki akademik faaliyetler aşağıdaki 5 anabilim dalı bünyesinde yürütülmektedir.
Yönetim-Organizasyon Anabilim Dalı
Muhasebe- Finansman Anabilim Dalı
Üretim-Pazarlama Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
2
Verilen Derece
İşletme Bölümü, yüksek öğretimde İşletme Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Bölümün temel amacı, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli mezunlar vermektir. Bölüm, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. İşletme Bölümü Lisans Programı; "Muhasebe ve Finansman", "Üretim Yönetimi ve Pazarlama", "Yönetim ve Organizasyon", "Ticaret Hukuku", "Sayısal Yöntemler" ve "Kooperatifçilik" Anabilim dalları dahilinde açılan derslerden oluşmaktadır. Lisans programının ilk senesinde, daha çok genel bilgi içeren ve işletmecilik alanına temel teşkil eden dersler verilmektedir. Öğrenciler programın ikinci yılında başlamak üzere seçimlik dersler ile işletme alanındaki alt branşlar üzerinde derinlemesine bilgi edinmeye, araştırma yapmaya ve pratik düşünmeye yönlendirilmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
2. İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
3. İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
4. İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
5. İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
6. İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
7. İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
8. İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
9. İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
10. Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
11. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetknliği
 • İşletme alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
 • İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • İşletme alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilme Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde işletme, muhasebe, pazarlama, finans, üretim yönetimi bilgilerini değerlendirebilme ve kullanabilme
 • İşletme alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • İşletme alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
 • İşletme alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme
 • Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilme
 • İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacılığı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40,yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu
Mail: umitgucenme@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 47
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yaşar Numan Aksanyar
Mail:yasarnuman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 23
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin Ertan
Mail: yasertan@uludag.edu.tr
Telefon: 0224 294 07 24
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca İşletme Bölümü öğrencileri Üniversitemizin Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu´na bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında yer alabilmektedirler.
Bölümümüzde halen 15 Profesör, 6 Doçent ve 5 doktor öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere toplam 26 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6101 PAZARLAMA STRATEJİLERİ Zorunlu 3 0 0 9
ISL6103 STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 8
ISL6169 ARAŞTIRMA TASARIMI VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ISL6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6102 KARAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
ISL6142 FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVELERİ Zorunlu 3 0 0 6
ISL6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ISL6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ISL6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ISL6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
ISL6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
ISL6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
ISL6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
ISL6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL1201 BH MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 BH MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
ISL2101 BH YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 8
ISL2104 BH ORGANİZASYON TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
ISL3301 BH PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
ISL3304 BH ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 34
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6107 FİNANSAL RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6111 SOSYAL GİRİŞİMLERİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6113 MARKA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6115 VERİ BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6121 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6123 ENTEGRE RAPORLAMA Seçmeli 3 0 0 4
ISL6127 MÜŞTERİ DAVRANIŞ ANALİTİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6129 MUHASEBE ETİĞİ VE HİLE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL6106 PORTFÖY YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6108 ÖRGÜT KURAMI Seçmeli 3 0 0 4
ISL6110 STRATEJİK SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6112 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
ISL6114 İLERİ MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 4
ISL6122 İŞGÜCÜ ÇEŞİTLİLİĞİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ISL6128 BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr