Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Maliye
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Maliye anabilim dalının temelleri 1970 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesindeki İş İdaresi ve Ekonometri Enstitülerine dayanmaktadır. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte 1982 yılında kurulan Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Maliye Anabilim Dalı, 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Maliye doktora programındaki çalışmalar, maliye teorisi, bütçe ve mali planlama, mali hukuk ve mali iktisat bilim dalları tarafından yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Maliye Anabilim Dalında Doktorada en az 240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Yüksek Lisans diplomasına ve en az 2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmalıdır. 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel-Eşit Ağırlıklı [Yüksek Lisans açıklamasına bakınız] (55) puan olmalıdır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS için -İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça- en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi -Türkiye`de eğitim görenler hariç- gerekmektedir. Kabul Koşulları - ALES%50 + LİSANS NOTU %10 + YÜKSEK LİSANS NOTU %10 + YAZILI/MÜLAKAT%30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için - YÜKSEK LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktorada en az 240 AKTS karşılığı en az 24 en fazla 30 (tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan, aldığı dersleri 100 üzerinden 75 puan alarak başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavını başarı ile veren ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Maliye Alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Maliye doktora programı, maliye alanında modern ve kapsamlı eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak akademisyenler ve kamu-özel sektörün ihtiyaç duyacağı araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda programda maliye anabilim dalının bilim dallarını kapsayan zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Maliye alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
3. Maliye alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
4. Maliye alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
5. Maliye alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
6. Maliye alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7. Maliye alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
8. Maliye alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
9. Maliye alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
10. Maliye alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Maliye alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Maliye alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Maliye alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
 • Maliye alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Maliye alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
 • Maliye alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Maliye alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • Maliye alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme.
 • Maliye alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Maliye alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
 • Maliye alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme.
 • Maliye alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,3,4 1,3,5
Maliye alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1,2 1,2,5,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme. 1,2 1,5
Maliye alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 2,3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme. 1,3 1,4
Maliye alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme. 2 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme. 1,2 1,2,5
Maliye alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme. 3 1,6
Maliye alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme. 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme ve yabancı literatürden yararlanabilme. 1 6
Maliye alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1 4,5
Maliye alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 1 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye doktora mezunları üniversitelerin özellikle maliye bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına da sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Maliye doktora mezunları gerekli koşulları sağlamaları halinde yurt dışı doktora sonrası programlara kabul alabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavını başarı ile geçmek, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Maliye Anabilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampüsü, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Telefon (224) 294 24 27 Faks (224) 294 24 34
Program Başkanı: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Adnan GERÇEK
e-posta: agercek@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Feride BAKAR TÜREGÜN
e-posta: feridebakar@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Maliye anabilim dalında 7 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere kadrolu 11 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ve 4 proje asistanı olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi yardımcısı görev yapmaktadır.
Doktora programında eğitim dili Türkçe`dir. Öğrencilerin kullanımına açık bir merkezi kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Kütüphane 180 binden fazla basılı kitap ve 330 binden fazla e-kitap, 57 süreli yayın ve 33 veri tabanı ile hizmet vermektedir. Öğrencilerin kampüs içerisinde öğle yemeklerini yiyebilecekleri öğrenci yemekhanesi, kültür merkezi ve spor salonları da yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6101 VERGİLEMENİN HUKUKİ TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 7
MLY6103 BÜTÇE YÖNETİMİ VE MALİ PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 7
MLY6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6102 MALİYE POLİTİKASI ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
MLY6104 VERGİ TEORİSİ VE ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
MLY6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
MLY6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
MLY6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
MLY6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
MLY6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
MLY6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
MLY6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
MLY6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6105 MALİ DÜŞÜNCE VE EVRİMİ Seçmeli 2 0 0 5
MLY6107 VERGİ SORUNLARI VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 5
MLY6109 VERGİ PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 5
MLY6111 İDARELER ARASI MALİ İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 5
MLY6113 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 5
MLY6115 KAMU BORÇLARININ EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 5
MLY6117 KARŞILAŞTIRMALI KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY6106 KARŞILAŞTIRMALI VERGİ SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MLY6108 VERGİLEMEDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 4
MLY6110 KAMUSAL MALLAR TEORİSİ VE ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
MLY6112 EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Seçmeli 2 0 0 4
MLY6114 VERGİLEME VE REFAH Seçmeli 2 0 0 4
MLY6116 KAMU KESİMİNDE MALİ SAYDAMLIK Seçmeli 2 0 0 4
MLY6118 KAMU HARCAMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr