Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sanat Tarihi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, 2016 yılında eğitime başlamıştır. Anabilim dalında Türk ve İslam Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ve Bizans Sanatı dersleri verilmektedir.
2
Verilen Derece
Sanat Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Sanat Tarihi lisans diploması 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma. ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler minimum 90 AKTS kredi almalıdır. Yüksek Lisans İçin mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı Yüksek Lisans Tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Yüksek Lisans Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Anadolu Uygarlıkları ve Avrupa Uygarlıklarına yoğunlaşarak yüzyıllar boyunca üretilmiş olan sanat eserlerinin incelenmesi, tarihlendirilmesi ve değerlendirilmesi konularında eğitim verir. Anadolu´nun maddi kültürünü oluşturan dini ve sosyal işlevli yapıların mimari özellikleri, süslemeleri ve el sanatları incelenirken Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat alanlarında ortaya konan eserler tanıtılır ve yorumlanır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Derste ve ders dışında öğrendiği bilgileri, yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
2. Sanat eserleri hakkında analiz ve yorum yapabilme
3. Her tür sanat eserini tanıma ve tarihlendirebilme
4. Müze, arşiv, kazı gibi yerlerde nasıl çalışılacağına dair bilgi edinme
5. Kütüphane, arşiv, internet gibi kaynaklardan yararlanma biçimini öğrenme
6. Teknik resim, fotoğraf ve dia çekimi, bilgisayar kullanımı ile teknik beceriye sahip olma
7. Sanat eserlerine sosyolojik ve felsefi açılardan bakma ve farklı diğer disiplinler açısından değerlendirme yeteneğini geliştirme
8. Osmanlıca, Farsça, Yunanca, Latince gibi dilleri temel düzeyde bilme
9. Sahne sanatları ve sinema gibi diğer sanat dallarıyla bağlantı kurabilme
10. Çeşitli coğrafyaların uygarlık ve kültürleri arasında paralellik kurma
11. Restorasyon, rölöve, kazı teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
12. Sanat eserlerine dini, mitolojik, ikonografik açıdan bakabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, akademik unvan alarak üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevli kadrolarında çalışabilmektedir. Çeşitli sanat galerilerinde çalışabilir, gerekli sınavları geçen öğrenciler devlet resim-heykel ve arkeoloji müzelerinde uzman olabilir, Kültür ve Turizm Bakanlığında, İl Özel İdaresi’nde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları’nda, Vakıflar Bölge Müdürlükleri’nde görev yapabilirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Derya ŞAHİN
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Görükle-Bursa
Oda tel.: 294 18 92
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Belgin AKSOY
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Görükle-Bursa
Oda tel.: 294 18 80
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü´nde verilen derslerin yanında öğrencilerin teorik bilgilerini hayata geçirecekleri uygulama dersleri bulunmaktadır. Bunun dışında bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmalarına, yerinde inceleme gezilerine, çeşitli proje ve restorasyan çalışmalarına katılabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5101 ESER ANALİZİ I Zorunlu 3 0 0 7
SNT5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
SNT5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5102 ESER ANALİZİ II Zorunlu 3 0 0 6
SNT5104 SANAT TARİHİ KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 6
SNT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
SNT5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
SNT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
SNT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5103 ORTAÇAĞ KENTLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
SNT5105 OSMANLI ŞEHİRLERİNİN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER Seçmeli 3 0 0 6
SNT5107 BİZANS SANATI ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
SNT5109 SANATTA ORYANTALİZM Seçmeli 3 0 0 6
SNT5111 ERKEN HRİSTİYANLIK SANATI KAYNAK VE SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
SNT5113 ESKİÇAĞ ARAŞTIRMALARINDA TARİHÇE VE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
SNT5115 MODERN SANAT Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SNT5106 ORTAÇAĞ KENTLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
SNT5108 OSMANLI ŞEHİRLERİNİN GELİŞİMİNDE HANLAR VE ÇARŞILAR Seçmeli 3 0 0 6
SNT5110 BİZANS'TA TOPLUM SİYASET VE MİMARİ Seçmeli 3 0 0 6
SNT5112 SANATIN KARŞILAŞTIRMALI TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
SNT5114 MİMARİ SÜSLEME Seçmeli 3 0 0 6
SNT5116 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
SNT5118 MEZAR ANITLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr