Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Psikoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1994 yılında kurulmuş olan Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ilk öğrencilerini aldığı 2000 yılına dek Fen-Edebiyat Fakültesi´ne bağlı diğer bölümlerin ders programlarına katkı sağlamıştır. İlk lisans mezunlarını 2004 yılında veren Bölümün yüksek lisans programı 2001 yılında Gelişim Psikolojisi dalında açılmıştır. Sonraki yıllarda Sosyal, Deneysel ve Uygulamalı Psikoloji alanlarında da yüksek lisans eğitimi verilmiştir.Bölüm şu anda sadece Deneysel ve Sosyal Psikoloji alanlarında Yüksek lisans eğitimi vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji Anabilim dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Psikoloji Lisans diplomasına sahip olmak, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olmak (Geçerlilik süresi 3 yıl olup, Eşit Ağırlık puanı en az 55 olmalı) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda tanınan diğer belgeler (GRE,GMAT vb.) geçerli olup, bir puan şartı bulunmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (BUÜDS, YDS, YÖKDİL için en az 50; TOEFL-IBT için en az 50; TOEFL-CBT için en az 130; TOEFL-PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi). -ALES % 50+ GNO %15+ YAB.DİL %15 + MÜLAKAT % 20= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ GNO %25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı), en fazla da 28 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Psikoloji Anabilim Dalında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Psikoloji Yüksek Lisans programı, psikolojinin farklı alanlarında ileri düzey bilgilerin sağlandığı, kuram ve uygulama arasındaki bağlantılara odaklanılan, yerli ve yabancı literatürdeki gelişmelerin yakından izlenildiği, yaratıcı bir öğrenme ortamı oluşturulmasını amaçlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek.
2. Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak.
3. Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek.
4. Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek.
5. Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek.
6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
7. Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak.
8. Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek ve yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek.
9. Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek.
10. Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek.
 • Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek.
 • Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek.
 • Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek.
 • Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek.
 • Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak.
 • Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek.
 • Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek ve yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
 • Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek.
 • Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek.
 • Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3,4,5,6,7
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 2,4,6
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 1,2,3 1,3,5,7
Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek. 1,2,5,7
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 1,2,3 1,3,5
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 1,2,3
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3,6,7
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 2,4,5,6,7
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 1,2,4,5,6,7
Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6,7
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 1,2,3,4,5,6,7
Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek. 1,2 4,5
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 6,7
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,2
Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek. 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 1,2,3 1
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 1,2,5,6,7
Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek ve yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek. 5
Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek. 1,2,5,6
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 1,2,3,4,5,6,7
Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 1,5,6
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,7
Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek. 1,2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3,4,5,6
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 6
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 1,2,3 1,2,3,4,6
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 1,2,3
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 1,6
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,2,3 1,6
Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek. 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3,4 1,2,3,4,7,8
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 3,4,5,6,7,8
Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek ve yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek. 1,2,3,4 1,2,7
Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek. 3,7
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 3,4,5,6
Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek. 1,2,3,4 8
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 1,2,3,4 2,8
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,7,8
Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek. 2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makale ya da bildiriyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması yoluyla hazırlayıp yayınlayarak/sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek. 1,2,3,4,5,6,7
Alanına ilişkin bilgileri, ilgili kişilere kuram ve uygulama esasları üzerinden sunma becerisine sahip olmak. 1,3
Alanındaki bilgi ve uygulama eksikliklerini saptamak ve bunları giderme yönünde bilimsel ölçütlere uygun çalışmalar tasarlayabilmek. 1,2,3,4,5
Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek ve yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmek. 3,4,5,6,7
Alanındaki yerleşik kuram ve yaklaşımların yanı sıra güncel kuramsal gelişmeleri de bilmek. 1,2,4,5,7
Alanıyla ilgili kuramsal bilgileri derinlemesine irdeleme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahip olmak. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili olarak Türkiye'de yürütülen çalışmaları bilmek ve bunları yorumlayarak yeni görüşler geliştirebilmek. 2,3,5,7
Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey istatiksel teknikleri kullanabilmek. 4,6,7
Alanıyla ilgili yerli ve yabancı bilgi/veri kaynaklarını etkin biçimde kullanarak ayrıntılı literatür taramaları gerçekleştirebilmek. 1,2,3,4,5,6,7,
Psikoloji disipliniyle ilgili yerleşik etik ilke ve değerleri ülkemiz toplumsal yaşamındaki yansımaları üzerinden yorumlayabilmek; olası çelişkilere yönelik çözüm önerileri getirerek bunları uygulamaya dökebilmek. 2,3,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Psikoloji Yüksek Lisans programı mezunları, "Psikoloji Yüksek Lisans" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar serbest çalışma olanaklarının yanı sıra, resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri), psikoteknik laboratuarlarında "uzman psikolog" unvanıyla görev yapabilmektedir. Yüksek lisans derecesine sahip olan mezunlar için yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer olanakları da bulunmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
TTezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetmeliği´nce belirlenmiş olup, yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü (60 AKTS karşılığı) başarmak ve tez savunmasında başarılı bulunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Leman Pınar TOSUN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2941874
Fax: +90 224 2941897
E-mail: pinart@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Fatih ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2955072
Fax: +90 224 2941897
E-mail: fatihozdemir@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere dört Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Psikoloji Bölümü´nün kadrosu tam-zamanlı olarak görev yapan 3 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor ve 11 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5101 İLİŞKİSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 15
PSI5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
PSI5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5102 DENEYSEL ARAŞTIRMADA YÖNTEM VE İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 9
PSI5104 PSİKOLOJİDE ALAN OKUMALARI Zorunlu 3 0 0 5
PSI5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
PSI5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PSI5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
PSI5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5103 DAVRANIŞIN FİZYOLOJİK VE BİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5105 SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI5107 BELLEK SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5109 DİKKAT SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5111 ALGI SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5113 GRUP İÇİ SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 5
PSI5115 SOSYAL PSİKOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5117 EBEVEYNLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5106 KÜLTÜREL BAĞLAMDA SOSYAL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5108 DİL VE DÜŞÜNME SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5110 NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5112 SOSYAL PSİKOLOJİDE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI5114 GRUPLAR ARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
PSI5116 ÖĞRENMENİN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI5118 AKRAN İLİŞKİLERİ VE ARKADAŞLIK Seçmeli 3 0 0 5
PSI5120 BİLİŞ BECERİ VE UZMANLIK Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr