Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Felsefe
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde üç program yürütmektedir. Bunlar, Yüksek Lisans Programı, Doktora Programı ve İnsan, Toplum ve Felsefe Tezsiz Yüksek Lisans Programı´dır.
Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programı´nın içeriği, felsefenin tarihsel sürecinin bütününün göz önünde bulundurulmasına karşın, genel olarak -problem odaklı- bir yaklaşım temelinde belirlenmiştir. Öte yandan, hem Yüksek Lisans hem de Doktora Programı, felsefe tarihinin tüm dönemleriyle ilgili kimi derslere yer veriyor olsa da, daha ağırlıklı olarak, Anglo-Sakson/Amerikan coğrafyadaki analitik felsefe geleneğinin yanı sıra Kıta felsefesini de kuşatan modern felsefe ile çağdaş felsefeye ilişkin dersleri içermektedir. Öğrencilerin çeşitlilik gösteren kendi ilgi alanlarında derinleşebilmelerini olanaklı kılmak içinse, her iki programda da seçmeli derslere ağırlık verilmektedir.
Felsefe Anabilim Dalı´nca yürütülmekte olup, sosyoloji, psikoloji ve tarih disiplinlerinin de desteklediği, tezsiz bir yüksek lisans programı olan İnsan, Toplum ve Felsefe Programı, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve tarih alanlarını güncel bir yaklaşımla birbirleriyle de ilişkilendirerek geniş bir yelpazede kuşatan derslerden oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Felsefe Anabilim Dalında 120 AKTSlik Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe Anabilim Dalı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans giriş koşulları 1-Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma,(3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Eşit Ağırlık türünde en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Yabancı Uyruklular için -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%25+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Lisans eğitimini Felsefe bölümünde yapmamış olan öğrencilerin, Yüksek Lisans programına başlamaları için iki yarıyıldan oluşan "Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Programını" başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için 120 AKTSlik programı başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 alan ve Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Felsefe Anabilim Dalı Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı´nın eğitim amacı felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefî bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
2. Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak.
3. Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
4. Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
5. Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak.
6. İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak.
7. Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak.
8. Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
9. Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak.
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 2,3
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 4
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 3 1,2
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1,3 1,2
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 3 1,2
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1,2,3 1,2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 2 2,4
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1,3 2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
4-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 1,2
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1 1,3,4
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1 1,3,4
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1 1,3,4
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1 1,2,3,4
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 2 2
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
3-Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 2,3
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1 1,3
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 1,2 1
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 1,2 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2 1,2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 1,2,3 1,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
2-Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 3,4
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1,2 1,2
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1,3 1,2
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1,2
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 3 3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 3
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
4-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2 2,3
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak. 2 3
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak. 2 3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2 3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 2 1,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
2-Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4-Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak. 1
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2
Felsefe disiplininin temel kavramlarını kullanma becerisini spesifik bir alanda derinleştirmek. 1 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirerek felsefe tarihinde veya belirli bir problem alanında uzmanlaşmak. 1 1
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak spesifik bir alanda felsefi problemleri değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanmak. 1 1
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1 2
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar pedagojik formasyon alarak ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi görerek de akademik kariyer yapabilirler. Kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda aldıkları felsefi bakış açısıyla halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam yazarlığı, yazılı ve görsel medyada editör, eleştirmen, yabancı dil düzeyine göre çevirmenlik gibi diğer mesleklere de yönelebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN
E-posta: kadir@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941826
Bölüm Başkan Yardımcısı / Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Eylem YENİSOY ŞAHİN
Telefon: (0224) 29 42843
E Posta: eylemsahin@uludag.edu.tr
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bölümler Binası
Felsefe Bölümü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 5 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP´li Araştırma Görevlisi ve 7 Proje Asistanı ile (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans, (2004 yılından itibaren) Doktora ve (2020 yılından itibaren) Tezsiz Yüksek Lisans programları sunmakta; bunlara ek olarak (2010-2011 yılından itibaren de) "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamında Araştırma Görevlisi istihdam etmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5103 EPİSTEMOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER Zorunlu 4 0 0 13
FEL5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
FEL5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5104 ÇAĞDAŞ FELSEFE KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 7
FEL5112 ÇAĞIMIZDA VARLIK PROBLEMİ Zorunlu 3 0 0 6
FEL5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
FEL5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
FEL5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
FEL5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1001 BH FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
FLS1002 BH FELSEFE KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 9
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5101 ONTOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 4
FEL5105 PLATON Seçmeli 2 0 0 4
FEL5107 ORTAÇAĞ FELSEFESİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 4
FEL5109 RASYONALİSTLER Seçmeli 2 0 0 4
FEL5111 EMPİRİSTLER Seçmeli 2 0 0 4
FEL5113 ÇAĞIMIZDA İNSAN SORUNU Seçmeli 2 0 0 4
FEL5115 AYDINLANMA FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FEL5117 SPİNOZA VE POLİTİKA Seçmeli 2 0 0 4
FEL5119 PRE-SOKRATİK FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5121 SANAT VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5123 İLERİ MANTIK I Seçmeli 2 0 0 4
FEL5125 İSLAM DÜNYASINDA FELSEFE ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
FEL5127 GENÇLER İÇİN FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5129 FEMİNİST FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 4
FEL5131 DİL FELSEFESİ I Seçmeli 2 0 0 4
FEL5133 ÇAĞDAŞ ZİHİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEL5102 BİLİM FELSEFESİ KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
FEL5106 ARİSTOTELES Seçmeli 2 0 0 4
FEL5108 ALMAN İDEALİZMİ Seçmeli 2 0 0 4
FEL5110 FENOMENOLOJİDE TEMEL PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 4
FEL5114 TARİH FELSEFESİNDE TEMEL PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 4
FEL5116 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİNDE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5118 NİETZSCHE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5120 MODERN FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FEL5122 SİYASET FELSEFESİ KURAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
FEL5124 İLERİ MANTIK II Seçmeli 2 0 0 4
FEL5126 FARABİ Seçmeli 2 0 0 4
FEL5128 YAŞAM VE ÖLÜM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FEL5130 FEMİNİST FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FEL5132 DİL FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 4
FEL5134 MANTIK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FEL5136 UZAK DOĞU FELSEFELERİ Seçmeli 2 0 0 4
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr