Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Ekonometri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ekonometri Anabilim Dalında Doktora Programı 1983 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyete geçmiştir.
2
Verilen Derece
Ekonometri Anabilim dalında Doktora 180-240 AKTS kredilik üçüncü aşama sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ekonometri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kayıt Koşulları 1-Yüksek Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel-Eşit Ağırlıklı [Yüksek Lisans açıklamasına bakınız] (55) puan olmalıdır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup puan şartı aranmamaktadır. 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS için -İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça- en az 55, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dillerinden yabancı dil sınav sonucu en az 55 olmalı ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi -Türkiye`de eğitim görenler hariç- gerekmektedir. Kabul Koşulları - ALES%50 + LİSANS NOTU %10 + YÜKSEK LİSANS NOTU %10 + YAZILI/MÜLAKAT%30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için - YÜKSEK LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 24 en fazla 30 kredi ders alan ve tümünü 100 üzerinden en az 75 puanla başarı ile tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Ekonometri alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
İstatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde alınan temel bilginin daha ileri düzeye getirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece ileri düzeydeki teknikleri kullanabilen Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirilmektedir. Bölümün ders planında ekonometri, istatistik ve yöneylem bilim dallarında ileri düzeyde dersler bulunmaktadır. Lisans ya da Yüksek Lisans mezuniyeti ekonometri olmayan öğrenciler önce Bilimsel Hazırlık Programına alınmakta ve böylece gerekli temel bilgiler verilmektedir. Öğrencilere bilimsel makale ve doktora tezi yazabilme becerisi kazandırılmaktadır. Ayrıca, kamu ve özel sektör sorunlarının çözümü için projeler üretebilecek bilgiler öğrencilere sunulmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; istatistik, ekonometri, yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçları değerlendirebilme.
4. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
5. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uygulamalarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme.
10. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
11. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarındaki ilgili modellerin sonuçlarını yorumlayabilme.
12. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin uygulama yapma bilgi ve becerisine sahip olma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçları değerlendirebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; istatistik, ekonometri, yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin uygulama yapma bilgi ve becerisine sahip olma.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarındaki ilgili modellerin sonuçlarını yorumlayabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uygulamalarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uygulamalarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçları değerlendirebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçları değerlendirebilme. 1,2,3 1,5,7
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; istatistik, ekonometri, yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2 1,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2 2,4,6
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarına ilişkin uygulama yapma bilgi ve becerisine sahip olma. 1 1,2,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,3 1,4,6
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uygulamalarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2 5,6,7
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarındaki ilgili modellerin sonuçlarını yorumlayabilme. 1 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanları ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2 1,2,3,6
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki uygulamalarda, yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,3 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme. 3 7
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1 1,2,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 4 8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçları değerlendirebilme. 1 1,2,3
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hem kamu hem de özel sektörde iş imkânı bulunmaktadır. Kamu sektöründe; Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kurumlarda ve özel sektörde ise; araştırma şirketleri finans, bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olabilmek için yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı), yeterlilik sınavını, mesleki eğitim derslerini başarı ile geçmek, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pk. 16059 , Nilüfer/BURSA.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI
Tel: 0 224 294 1126
Faks: 0 224 294 11 99
E-posta: nuranb@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK
E-posta: selimtuzunturk@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL
E-posta: sdalgic@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim dili Türkçedir. Dersler projeksiyonlu veya akıllı tahtanın bulunduğu sınavlarda yapılmaktadır.
Bölümüde 8 Profesör, 5 Doçent ve 1 Dr Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5101 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
EKO5103 EKONOMETRİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
EKO5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
EKO5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5102 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 6
EKO5104 DENEY TASARIMI Zorunlu 3 0 0 6
EKO5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
EKO5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
EKO5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
EKO5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3101 BH EKONOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3102 BH EKONOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 5
EKO3201 BH MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
EKO3301 BH YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3302 BH YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Zorunlu 3 0 0 5
EKO4206 BH ÖRNEKLEME Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5105 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5107 SOSYAL AĞ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5111 ÖNRAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5113 YÖNEYLEM PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
EKO5115 EKONOMETRİK PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 0 4
EKO5117 KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5119 VERİ GÖRSELLEŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
EKO5121 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 2 0 0 4
EKO5123 FİNANS İSTATİSTİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5125 ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5106 EKONOMETRİK ÇÖZÜMLEME Seçmeli 2 0 0 4
EKO5108 EKONOMETRİK ZAMAN SERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5110 NİTEL SEÇİM MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5112 İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5114 BENZETİM MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5116 UYGULAMALI ANKET TASARIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5118 UYGULAMALI SİGORTA İSTATİSTİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5122 KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5124 İSTATİSTİKSEL MODELLEME Seçmeli 2 0 0 4
EKO5126 İLİŞKİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
EKO5128 UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr