Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Veteriner Fakültesi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Veteriner Hekimlik, başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi, biyolojik maddeler üretimi uygulanması gibi konularda bilgi ve beceri kazanılması gereken çok yönlü bir meslektir.
Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Fakültemiz 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılından itibaren bir yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına, 2011-2012 yılından itibaren de %30 zorunlu İngilizce Eğitim Öğretim uygulamasına başlamıştır.
Fakültemizde 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında 1. sınıflardan itibaren kredili eğitim sisteme, 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılından itibaren ise AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredili eğitim sistemine geçilmiştir. Kredili eğitim sistemi ile birlikte öğrencilerin daha çok ders seçmesi sağlanarak, mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli derslere de yer verme olanağı sağlanmış, öğrencilik sonrası yaşama hazırlanmaları da hedeflenmiştir.
Dünya Veteriner Eğitim Kurumlarının kabul ettiği belli konularda daha fazla bilgiye sahip olan ve sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlayabilen, Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler eğitim öğretimin ilk 4 yılında Veteriner Hekimlik mesleğinin zorunlu öğrenilmesi gereken konuları tamamlanarak, beşinci sınıfın Güz yarı yılında ;
Çiftlik Hayvanları Hekimliği,
Küçük Hayvan Hekimliği,
Kanatlı Hayvan Hekimliği,
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Gruplarına ayrılırlar. Bu gruplardan teorik ve uygulamalı eğitimlerini alarak, X. Yarıyılda tamamı uygulama olan eğitimlerini aynı gruplarda tamamlarlar. Ayrıca, X. Yarıyılda bitirme ödevi hazırlayıp, bir de seminer sunarlar.
2
Verilen Derece
Veteriner Hekim
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplamda en az 300 AKTS kredilik ders alması zorunludur. Her yarıyılda 3 AKTS kredilik seçmeli dersle birlikte, denetimli çalışma dersi olmak üzere en az 30 AKTS kredilik ders alması gerekir. IX.Yarıyılda 13 AKTS kredilik zorunlu dersler ile birlikte kendi grubundan en az 9 AKTS ve diğer gruplardan 8 AKTS mesleki zorunlu seçmeli derslerden olmak üzere bu dönemde de en az 30 AKTS kredili ders almak zorundadır. Öğrencinin mezun olabilmesi için kredi derslerini tamamlamasının yanısıra, klinik nöbetleri, kurum içi, kurum dışı stajları, seminerleri ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
7
Program Profili
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan varlığı, sağlığı, hakları ve verimliliği, hayvansal ürünlerin kalite ve güvenliği, insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkinin gelişimi ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever Veteriner Hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
2. Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
3. Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
4. Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
5. Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
6. Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
7. Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
8. Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
9. Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
10. Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
11. Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
12. Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
Öğrenme Yetkinliği
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 1,2 2,3,5
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1,2 2,3
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 1,2 4,5,6
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1,2 5,6
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 2,5,6
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1,2 5,2
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 2,4,5,6
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1,2 1,2,3
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1,2 4,5
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1,2 1,5
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 1,2 5,6
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1,2 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır.
2-Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (
3-Bulaşıcı hastalıkların kontrolü amacıyla biyogüvenlik dâhil gerekli önlemleri alır.
4-İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
5-Veteriner hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
6-İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 1 1,2,3,4
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1 3,4
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 3,4,5,6
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1 2,5,6
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 1,2 5,9
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1 7,9
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 4,7,9
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1 1,2
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1 8
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1 7,8,9
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 4,7
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1 2,3,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Hayvan türleri ve ırklarını, yapısal ve işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb) ve davranış özelliklerini tanır.
2-Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3-Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4-Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri sıralar.
5-Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6-Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7-Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgiyi tanımlar.
8-İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisini tekrarlar.
9-Veteriner hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri tekrarlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 2 4
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1 3
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 1,2 3,7,8
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1,2 1,6
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 1,2 4,5,7,8
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1,2 1,2
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 1,2 1,2,7
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1,2 2,3
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1,2 5,6,7
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1,2 1,2,8
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 1,2 2,6
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1 6,7,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir.
2-Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir, bu değerleri gerektiğinde savunur.
3-Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir.
4-İş yeri ve beraberinde çalışan personel açısından iş güvenliği kavramlarına hâkim olur, uygulama ve savunma yeterliliğine sahip olur.
5-Çevre sağlığı kurallarının bilincindedir ve doğayı korumaya yönelik uygulamaları yapar.
6-Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
7-Çevre, veteriner halk sağlığı ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
8-Veteriner hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 1,2,3 1,4
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1,2,3 1,4
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 1,2,3 3,4
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1,2,3 1
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 1,2,3 2,4
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1 3,4
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 1,2,3 1,3
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1,2,3 1,2
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1,2,3 2,3
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1,2,3 1,2,4
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 1,2,3 1,4
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1,2,3 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur.
2-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
3-Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
4-Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 1,2,3,4,5 1
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1,2,3,4,5 1
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 2,3,4,5 4,5,6
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1,2,3,4,5 1
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 2,4,5 5,6
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1,3 2,3,4
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 1,2,3,4,5 2,3,4
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1,2,3,4,5 1,2,3
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1,2,3,4,5 1,4
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1,2,3,4,5 1,2,3
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 1,2,4 4,5
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1,2,3,4,5 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir.
5-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki uygulamalar ve sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek diğer teknolojik araçları kullanır.
6-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir, 1,2,3 2
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir, 1,2,3 2
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir, 1,2,3 1
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır, 1,2,3 2
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir, 1,2,3 1
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir, 1 2
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir, 1,2,3 2
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir, 1,2,3 1
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır, 1,2,3 2
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir, 1,2,3 2
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır, 1,2,3 1
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir, 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
2-Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
1. Serbest Veteriner Hekimlik, 2. Özel Hayvan Hastaneleri ve Veteriner Poliklinikleri, 3. Veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalar, 4. Veteriner ve beşeri ilaç imalatı ve ithalatı yapan firmalar, 5. Veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalar, 6. Haşere mücadelesi yapan firmalar, 7. Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik aletleri, malzemeleri, imal eden ve pazarlayan şirketler, 8. Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, 9.Damızlık hayvan üreten ve satan şirketler, 10. Gıda üretim yerleri, kırmızı ve kanatlı eti ürünleri üretim tesisleri; kombina, mezbaha, soğuk hava depoları, 11. Özel gıda laboratuarları, 12. Hazır kıyma satış yerleri, 13. Su ürünleri üretim işletmeleri, 14. Su ürünleri toptan ve perakende satış merkezleri, 15. Yem fabrikaları, 16. Embriyo ve sperma üretim merkezleri, 17. Kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmeleri 18. Ham deri toplama merkezleri, 19. Ev ve süs Hayvanları Satış, barınma ve eğitim merkezleri, 20. Arı yetiştiriciliği merkezleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans düzeyde eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler .
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gereklidir. Dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. 2 AKTS kredi ve üstü derslerde ise kısa haberli sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. 1 AKTS kredilik derslerde kısa haberli sınav zorunluluğu bulunmamaktadır. Başarı notuna, ara sınav yada ara sınav ve küçük haberli sınavların katkısı toplam %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 55 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için toplam mezuniyet AKTS kredisinin 300 olması gerekir. GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, staj, intörnlük eğitimi ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Abdulkadir KESKİN
Bursa UÜ Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji AD
Görükle/Bursa
Tel: +90 224.294 0826
e-posta: kadirk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fakültemiz beş bölümden oluşmaktadır:
Temel Bilimler bölümü
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Klinik Bilimler Bölümü
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Bölümler toplam 20 Anabilim dalı, 85 öğretim üyesi, 20 Araştırma görevlisi ve 25 Doktora öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir.
Fakültemiz Fiziki Olanakları:
I. Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık Binası : 5451 m² kapalı alan
Beş adet 120, iki adet 80, iki adet 40 ve bir adet 25 kişilik dershane
50 kişilik beş öğrenci uygulama laboratuarı
106 m² bilgisayar ünitesi 20 adet bilgisayar
142 m² Fakülte Kütüphanesi
II. A Blok: 5000 m² kapalı alan
Bir adet toplantı salonu
Bir adet 35, İki adet 25 kişilik seminer salonu
İki adet 25 kişilik dershane
12 Anabilim Dalına ait anabilim dalı laboratuarları, öğretim üye ve yardımcılarının odaları
III. Anatomi Diseksiyon Salonu: 450 m² kapalı alana sahiptir.
IV. Klinik Bilimleri Eğitim Binası ve Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi
Binanın giriş katında 4800 m² lik alanda hayvan hastanemiz hizmet vermektedir. Hastanemizde :
Küçük hayvan kliniği,
At kliniği,
Çiftlik hayvanları kliniği,
Hospitalizasyon ünitesi,
Otopsi salonu,
Bir adet 120, bir adet 85, bir adet 35 kişilik derslik ve laboratuar bulunmaktadır.
Binanın 1. ve 2. katlarındaki 2700 m²’lik alanda ise altı anabilim dalına ait anabilim dalı laboratuarları, öğretim üye ve elemanlarının odaları ve toplantı salonu mevcuttur.
V. Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi
7400 m² kapalı 12000 m² açık alana, sahiptir, 500 Dekar ekilebilir arazi mevcuttur.

1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY1097 MEDICAL CHEMISTRY Zorunlu 2 0 0 2
TIP1095 BİYOFİZİK Zorunlu 2 0 0 2
VET1001 ANATOMİ I Zorunlu 3 4 0 5
VET1003 HİSTOLOJİ I Zorunlu 2 0 2 3
VET1007 VETERİNER HEKİMLİĞE GİRİŞ VE TARİH Zorunlu 1 0 0 1
VET1011 DENETİMLİ ÇALIŞMA I Zorunlu 0 1 0 1
VET1019 GENETIC Zorunlu 2 0 0 2
VET1021 MEDİKAL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
VET1023 PHYSIOLOGY I Zorunlu 2 0 2 3
VET1025 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET1002 ANATOMİ II Zorunlu 3 4 0 5
VET1008 BİYOKİMYA I Zorunlu 3 2 0 4
VET1010 EMBRİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
VET1014 FİZYOLOJİ II Zorunlu 4 2 0 5
VET1016 HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu 1 0 0 1
VET1018 DENETİMLİ ÇALIŞMA II Zorunlu 0 1 0 1
VET1022 HISTOLOGY II Zorunlu 2 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET2001 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 3
VET2005 GENEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
VET2015 İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ Zorunlu 2 0 2 3
VET2017 ZOOTEKNİ I Zorunlu 3 2 0 5
VET2021 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
VET2023 MOLEKÜLER BİYOLOJİ I Zorunlu 1 0 0 2
VET2025 MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu 0 2 0 2
VET2027 DENETİMLİ ÇALIŞMA III Zorunlu 0 1 0 1
VET2029 BIOCHEMISTRY II Zorunlu 3 0 2 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET2006 ÖZEL FARMAKOLOJİ I Zorunlu 2 1 0 4
VET2016 ZOOTEKNİ II Zorunlu 2 2 0 3
VET2018 HAYVAN REFAHI Zorunlu 1 0 0 1
VET2020 YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME Zorunlu 4 2 0 6
VET2022 GENEL PARAZİTOLOJİ VE HELMİNTOLOJİ Zorunlu 3 2 0 5
VET2024 EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
VET2026 DENETİMLİ ÇALIŞMA IV Zorunlu 0 1 0 1
VET2028 GENERAL PATHOLOGY Zorunlu 2 2 0 4
VET2030 VİROLOJİ I Zorunlu 2 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET3001 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 2 4
VET3003 ARTROPODOLOJİ Zorunlu 1 0 2 2
VET3007 ÖZEL FARMAKOLOJİ II Zorunlu 2 0 1 3
VET3017 HAYVAN ISLAHI Zorunlu 2 0 0 3
VET3019 KLİNİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 3
VET3021 DENETİMLİ ÇALIŞMA V Zorunlu 0 1 0 1
VET3023 SPECIAL PATHOLOGY I Zorunlu 3 0 2 5
VET3025 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 3
VET3027 VİROLOJİ II Zorunlu 2 0 1 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET3006 ÖZEL PATOLOJİ II Zorunlu 4 2 0 5
VET3010 BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
VET3016 KANATLI HAYVAN INFEKSİYÖZ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 3
VET3018 TOPOĞRAFİK ANATOMİ Zorunlu 1 1 0 2
VET3020 GENEL CERRAHİ Zorunlu 3 1 0 3
VET3024 DENETİMLİ ÇALIŞMA VI Zorunlu 0 1 0 1
VET3028 PROTOZOOLOGY Zorunlu 2 2 0 3
VET3042 GÖRÜNTÜLÜ TANI YÖNTEMLERİ Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET4003 TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
VET4005 SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 2 4
VET4007 BÜYÜK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI I Zorunlu 3 0 0 4
VET4013 KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu 0 8 0 4
VET4015 BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ Zorunlu 2 0 0 3
VET4017 ANESTEZİYOLOJİ I Zorunlu 1 2 0 2
VET4019 REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
VET4021 DENETİMLİ ÇALIŞMA VII Zorunlu 0 1 0 1
VET4023 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY I Zorunlu 3 0 0 4
VET4025 RASYON HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET4002 ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 2
VET4006 KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI I Zorunlu 4 0 0 3
VET4008 BÜYÜK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI II Zorunlu 2 0 0 2
VET4012 DOĞUM VE JİNEKOLOJİ II Zorunlu 2 0 0 2
VET4016 KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu 0 8 0 4
VET4018 KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ I Zorunlu 3 0 0 3
VET4020 DENETİMLİ ÇALIŞMA VIII Zorunlu 0 1 0 1
VET4030 ZORUNLU YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 5
VET4032 ANDROLOGY AND ARTIFICIAL INSEMINATION Zorunlu 2 0 0 2
VET4036 HAYVANCILIK EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 2
VET4038 HACCP SİSTEMİ Zorunlu 1 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET5001 VETERİNER HEKİMLİKTE HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
VET5003 MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
VET5005 VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI Zorunlu 1 0 0 1
VET5007 ADLİ TIP Zorunlu 1 0 0 1
VET5009 KLİNİK UYGULAMA III Zorunlu 0 8 0 4
VET5011 DENETİMLİ ÇALIŞMA IX Zorunlu 0 1 0 1
VET5015 ARI HASTALIKLARI Zorunlu 1 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Bitirme Ödevleri için tıklayınız. 4
Seminerler için tıklayınız. 4
İntörn Programı için tıklayınız. 22
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET1501 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
VET1507 KÖK HÜCRE Seçmeli 2 0 0 3
VET1509 DENEY HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET1511 VETERİNER HEKİMLİĞİ TOPLUM İLİŞKİLERİ Seçmeli 1 0 0 3
VET1513 ANATOMİ PREPARATLARI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 0 2 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET1502 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
VET1508 PATOLOJİK DEMASTRASYON Seçmeli 1 2 0 3
VET1510 KANATLI HAYVAN ANATOMİSİ Seçmeli 1 2 0 3
VET1512 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET1514 BİYOTEKNOLOJİDE GENEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET2501 MESLEKİ YABANCI DİL III Seçmeli 2 0 0 3
VET2505 LABORATUVAR HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 0 0 3
VET2507 EGZOTİK HAYVAN BAKIMI Seçmeli 1 0 0 3
VET2509 KÜÇÜK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 0 0 3
VET2511 HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
VET2517 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET2502 MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli 2 0 0 3
VET2504 HAYVAN BARINAKLARI VE HİJYEN Seçmeli 2 0 0 3
VET2508 MOLEKÜLER BİYOLOJİ II Seçmeli 2 0 0 3
VET2510 İKTİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
VET2514 İLERİ HİSTOLOJİ TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
VET2516 PAKET PROGRAMLAR İLE İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 1 1 0 3
VET2518 YABAN VE SÜS HAYVANLARI FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 1 0 3
VET2520 MOLEKÜLER GENETİK YÖNTEMLER Seçmeli 1 1 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIB6001 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
VET3501 MESLEKİ YABANCI DİL V Seçmeli 2 0 0 3
VET3603 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
VET3605 MESLEKİ ALMANCA Seçmeli 2 0 0 3
VET3607 İNSAN HAYVAN ETKİLEŞİMİ VE HAYVAN DESTEKLİ TERAPİLER Seçmeli 1 0 0 3
VET3609 LABORATUAR HAYVANLARI VE EGZOTİK HAYVAN ANATOMİSİ Seçmeli 1 1 0 3
VET3611 VETERİNER HEKİMLİKTE SOSYAL SORUMLULUK VE GİRİMŞİCİLİK Seçmeli 1 1 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET3502 MESLEKİ YABANCI DİL VI Seçmeli 2 0 0 3
VET3508 HAYVANCILIKTA PROJELENDİRME VE FİZİBİLİTE Seçmeli 1 0 0 3
VET3510 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 1 0 0 3
VET3512 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET3514 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 1 0 0 3
VET3516 ANTİMİKROBİYAL TERAPİ Seçmeli 1 2 0 3
VET3044 YAZ DÖNEMİ KLİNİK UYGULAMA Seçmeli 0 40 0 6
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET4507 REPRODUKTİF BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
VET4517 FOOD MICROBIOLOGY Seçmeli 1 2 0 3
VET4521 VİRAL AŞILAR Seçmeli 2 0 0 3
VET4523 KLİNİK PATOLOJİ Seçmeli 2 1 0 3
VET4525 ZOONOTİK HASTALIKLARIN PATOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET4527 VETERİNER KLİNİK BİYOKİMYA Seçmeli 1 1 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET4510 KLİNİK FARMAKOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
VET4512 EGZOTİK HAYVAN PATOLOJİSİ Seçmeli 1 2 0 3
VET4516 KÜÇÜK HAYVANLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
VET4518 EGZOTİK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
VET4522 ANDROLOGY AND ARTIFICIAL INSEMINATION IN SMALL ANIMALS Seçmeli 2 0 0 3
VET4524 ÇİFTLİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
VET4526 SÜRÜLERDE TOPALLIK KONTROLÜ VE AYAK SAĞLIĞI Seçmeli 1 1 0 3
9. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET5103 ÇİFTLİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
VET5107 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli 1 1 0 3
VET5109 RUMİNANTLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
VET5111 ATLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli 1 0 0 3
VET5115 RUMİNANT CERRAHİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET5117 SPOR ATI CERRAHİSİ Seçmeli 2 0 0 3
VET5119 ATLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
VET5121 RUMİNANTLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
VET5125 KLİNİK LABORATUVAR TANI I Seçmeli 1 2 0 3
VET5129 SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
VET5137 ANIMAL NUTRITION AND NUTRITIONAL DISEASES II Seçmeli 2 1 0 3
VET5139 MEME SAĞLIĞI VE MASTITIS KONTROL PROGRAMI Seçmeli 1 1 0 3
VET5141 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA EMBRİYO TRANSFERİ Seçmeli 1 1 0 3
VET5201 KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ II Seçmeli 2 0 0 3
VET5205 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Seçmeli 2 1 0 3
VET5207 GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli 1 0 0 3
VET5209 DİŞ VE AĞIZ CERRAHİSİ Seçmeli 1 0 0 3
VET5211 KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI II Seçmeli 3 0 0 3
VET5215 KÜÇÜK HAYVANLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Seçmeli 1 0 0 3
VET5217 ACİL KLİNİK HEKİMLİĞİ Seçmeli 1 1 0 3
VET5225 KLİNİK LABORATUVAR TANI II Seçmeli 1 2 0 3
VET5229 HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI III Seçmeli 1 1 0 3
VET5235 ANESTEZİYOLOJİ II Seçmeli 1 0 0 3
VET5237 KLİNİK YÖNETİMİ Seçmeli 1 1 0 3
VET5301 KANATLI HAYVAN İNFEKSİYONLARINDA TANI VE KORUNMA Seçmeli 2 2 0 3
VET5303 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 3
VET5305 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 3
VET5307 HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI IV Seçmeli 1 1 0 3
VET5309 KANATLILARDA DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli 2 1 0 3
VET5311 SÜRDÜRÜLEBİLİR TAVUKÇULUK SİSTEMLERİ Seçmeli 1 1 0 3
VET5313 KANATLI HAYVAN BARINAKLARI VE EKİPMANLAR Seçmeli 2 0 0 3
VET5401 ET HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3
VET5403 SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 1 3
VET5407 KANATLI HAYVAN ÜRÜNLERİ HİJYENİ VE TEK. Seçmeli 1 1 0 3
VET5409 SU ÜRÜNLERİ HİJYENİ Seçmeli 1 0 0 3
VET5413 GIDA GÜVENLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 2 0 3
10. Yarıyıl Bitirme Ödevleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
VET5006 BİTİRME ÖDEVİ I Seçmeli 0 8 0 4
VET5008 BİTİRME ÖDEVİ II Seçmeli 0 8 0 4
VET5010 BİTİRME ÖDEVİ III Seçmeli 0 8 0 4
VET5012 BİTİRME ÖDEVİ IV Seçmeli 0 8 0 4
VET5014 SEMİNER I Seçmeli 0 8 0 4
VET5016 SEMİNER II Seçmeli 0 8 0 4
VET5018 SEMİNER III Seçmeli 0 8 0 4
VET5020 SEMİNER IV Seçmeli 0 8 0 4
VET5102 ÇİFTLİK HAYVANLARI HEKİMLİĞİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 0 34 0 22
VET5202 KÜÇÜK HAYVAN HEKİMLİĞİ Seçmeli 0 34 0 22
VET5302 KANATLI HAYVAN HEKİMLİĞİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 0 34 0 22
VET5402 GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 0 34 0 22
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr