Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Zootekni
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1981 yılında kurulmuştur. 1982 yılında lisans, 1984 yılında ise lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimine başlamıştır. Bölüm kendi içinde Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik olmak üzere üç Anabilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Zootekni bölümü, yükseköğretimde zootekni bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Zootekni bölümü´nün dört yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler zootekni alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olma ve Lisans Yerleştirme Sınavı´ndan yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Lisans tamamlama programlarından sınavsız giriş yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans derecesine sahip olmak için Zootekni alanında lisans derecesine sahip olmak için program öğrencilerinin tüm zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Yüksek lisans derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi verilir. Doktora derecesine sahip olmak için Bölümün veya bölümle ilişkili olan lisansüstü derecesine sahip olmak, doktora programı derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak, ayrıca konusu ile ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Zootekni Anabilim Dalında doktora derecesi verilir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü´nün hedefi tarım ve hayvancılık alanındaki durum ve sorunları kavrayan, mesleki etik çerçevesinde sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde projeler planlayıp, yürütebilecek zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca lisans ve lisansüstü eğitim verme, konu ile ilgili araştırma projeleri planlama ve yürütme, kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgi desteği sağlama programın öncelikli hedefleri arasındadır.
Zootekni Bölümü´nün ana çalışma alanları arasına ekonomik öneme sahip çiftlik hayvanlarının üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi, genetik ve hayvan ıslahı konuları girmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi
2. Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme,
3. Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
4. Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
5. Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
6. Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
7. Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
8. Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma.
9. Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma.
10. Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma.
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
 • Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme,
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma.
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
 • Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma.
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma.
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma,
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme,
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme,
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma.
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma,
 • Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma,
 • Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma
 • Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma,
 • Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi
 • Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma.
 • Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2,3,4 1,2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 3,4
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1,2,3,4 1,2,3,4
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1,2,3,4 1,2,3,4
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1,2,3,4 1,2,3,4
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1,2,3,4 1,2,3,4
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 1,2,3,4 1,2,3,4
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1,2,3,4 1,2,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 1,2,3,4 1,2,3,4
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 1,2
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1,2 1,2
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1,2 1,2
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 1,2 1,2
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1,2 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 1,2 1,2
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2,3 2,3,4
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 1,2,3 2,3,4
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1,2,3 2
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1,2,3 2,3,4
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1,2,3 2,3,4
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 1,2,3,4
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1,2,3 2,3,4
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 1,2,3 2
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 2
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1,2,3 1,3
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 1,2,3 1,2
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1,2,3 1,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 1,2
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2,3 1,2,3
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 1,2,3 1,2
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1,2,3 3
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1,2,3 1,2,3
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1,2,3 2,3
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 1,2,3 1,2,3
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1,2,3 1,2,3
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 3
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma ve teknoloji transferi yoluyla elde edilen bilgileri eğitime ve topluma kazandırma. 1,2
Bilim ve meslek etiğine uygun davranma, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde mesleğini icra etme bilincine sahip olma, 1 2
Hayvancılığın sorunlarının çözümü için gerekli alt yapı ve laboratuarlar olanaklarını çağın gereklerine uygun hale getirme ve kullanma, 1 2
Hayvansal üretim alanında Problemlerin farkına varma çözümlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunma becerisini kazanma 1 1,2
Multidisipliner alanlarda çalışma ve projelerde görev alma, 1 1,2
Ulusal ve uluslararası bilimsel makale hazırlama ve sunma becerisini kazanma 1 1
Ulusal ve uluslararası projelerde görev alma ve projeden elde edilen sonuçları sunabilme, 2
Zootekni alanında yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirip, mevcut sorunların çözümüne yönelik projeler ve çözümler üretme, 1 1,2
Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi kazanma. 1 2
Zootekni ana bilim dalını oluşturan hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde edinilen bilgilerin derinleştirilmesi 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, tarımsal araştırma kurumları, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, yem sektörü, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, çeşitli finans kuruluşları, belediyeler, tarımsal üretim, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca özel çiftlik kurma ve yönetme yanı sıra akademik çalışmalar yapmak için üniversitelerde görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve yabancı dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80`ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav ve diğer değerlendirme araçlarının (ödev, proje, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçları da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı da %50 şeklinde alınır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Ayrıca ham başarı notunun en az 50 olması gereklidir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının mezuniyet aşamasında en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İbrahim AK (ZOOTEKNİ BÖLÜM BAŞKANI)
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 16059, Görükle BURSA, TÜRKİYE
e-mail: selena@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
HAYVAN YETİŞTİRME A.B.D
Prof. Dr. Aydın İPEK aipek@uludag.edu.tr
(224) 2941557
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU koyuncu@uludag.edu.tr
(224) 2941556
Prof. Dr. İbrahim ÇAKMAK
e-mail: icakmak@uludag.edu.tr (0224 294 15 65)
Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ DİKMEN
Bilgehan@uludag.edu.tr
(224) 2941569
Doç. Dr. Serdar DURU
sduru@uludag.edu.tr
(224)2941551
Doç. Dr. Şeniz ÖZİŞ ALTINÇEKİÇ ozıs@gmail.com
(224) 2941561
Dr. Öğr. Üyesi. Nurcan KARSLIOĞLU KARA nkara@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Araş. Gör. Dr. Süleyman Can BAYCAN scbaycan@uludag.edu.tr
(224) 2941561
Araş. Gör. Merve GÜNDÜZ
e-mail: mervegündüz@uludag.edu.tr
YEMLER ve HAYVAN BESLEME A.B.D
Prof. Dr. İbrahim AK
selena@uludag.edu.tr
(224) 2941522
Prof. Dr. İsmail FİLYA
ifilya@uludag.edu.tr
(224) 2941555
Prof. Dr. Önder CANBOLAT
e-mail: onder@uludag.edu.tr
(224) 2941558
Dr. Ekin SUCU
ekins@uludag.edu.tr
(0224 2941560)
Doç. Dr. Arda SÖZCÜ
ardasozcu@uludag.edu.tr
(224) 2941560
Araş. Gör. Dr. Ömer ŞENGÜL
osengul@uludag.edu.tr
(224) 2941560
(224) 2941561
BİYOMETRİ ve GENETİK A.B.D.
Prof. Dr. Cengiz ELMACI
elmaci@uludag.edu.tr
(224) 2941554
Prof. Dr. Yasemin ÖNER onery@uludag.edu.tr
(224) 2941561
BÖLÜM SEKRETERİ
Suzan ÇERİ
zootekni@uludag.edu.tr
(224) 2941550
Zootekni Bölümü´nün Eğitim ve Uygulama Birimleri
Araştırma ve Uygulama Birimleri
Koyunculuk Ünitesi
Süt Sığırcılığı Ünitesi
Süt Keçisi Ünitesi
Yumurta Tavukçuluğu Kümesi
Etlik Piliç Kümesi
Free-Range (Serbest Dolaşımlı) Kümesi
Bıldırcın Yetiştirme Birimi
Alternatif kanatlılar Ünitesi (Sülün, Keklik)
Damızlık Devekuşu Yetiştirme Ünitesi ve Kuluçka
Arıcılık Üretim Birimi
Araştırma ve Uygulama Laboratuarları
Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuarı
Yem Mikrobiyolojisi Laboratuarı
Genetik Varyasyon Laboratuarı
Hayvan Yetiştirme Laboratuarı
Arıcılık ve Kanatlı Laboratuarı
Et ve Karkas Değerlendirme Laboratuarı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
ZTK6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
ZTK6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
ZTK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
ZTK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6101 ET ÜRETİMİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6105 BROİLER VE HİNDİ ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6107 KOYUN VE KEÇİLERDE DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6109 KANATLI FİZYOLOJİSİNİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6111 ARI ÜRÜNLERİ VE KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6113 SÜRDÜRÜLEBİLİR TAVUKÇULUK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6201 YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6203 RUMİNANTLARIN BESLENME EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6205 RUMİNANTLARIN SİNDİRİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6207 KABA YEM BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6301 MOLEKÜLER GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6303 MOLEKÜLER EVRİMSEL GENETİK Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6305 ARI SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ZTK6102 ÇİFTLİK HAYVANLARINDA REFAH Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6110 KANATLI HAYVAN ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6112 BAL ARILARINDA KOLONİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6114 İPEKBÖCEĞİ GENETİĞİ VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6116 KANATLI YETİŞTİRMEDE İKLİMSEL ÇEVRE VE MANEJMAN Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6202 RUMİNANTLARDA BESİN MADDELERİ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6204 SİLAJ BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6206 KÜMES HAYVANLARI BESLEMENİN BİLİMSEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
ZTK6302 HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr