Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarla Bitkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tarla Bitkileri Bölümü, 1981 yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesi’nde kurulmuş ve ilk öğrencilerini 1982 yılında almaya başlamıştır. Kurulduğu yıl 6 olan öğretim üyesi sayısı 2020 yılında 13’e yükselmiştir. Bölümümüz eğitim ve öğretimine 1985-95 yılları arasında Tezok Kampüsü’nde devam etmiş, 1996 yılından itibaren de Görükle Kampüsü’ne taşınmıştır.
Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye’de bitkisel üretimi en geniş bir şekilde temsil eden bölümdür. Tahıllar, baklagiller, endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler, yem bitkileri ve çayır-mer’a konularında yetiştiricilik, çeşit geliştirme ile biyoteknoloji ve doku kültürü alanlarında teorik ve uygulamalı dersler veren bu bölüm, “Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı” ile “Yem Bitkileri ve Çayır-Mer’a” bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Tarla Bitkileri Doktora programı 24 kredi (180 AKTS) saatten az ve 30 kredi (240 AKTS) saatten fazla olmamak koşulu ile en az sekiz adet ders, ders aşamasında bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve uluslararası indekslere giren dergilerden birinde basılan tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili SCI-exp. basılmış tam metin özgün bir makaleden oluşur. Programlar başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarla Bitkileri alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça dillerinin birinden; yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi elde edebilmek için 24 kredi (180 AKTS) saatten az ve 30 kredi (240 AKTS) saatten fazla olmamak koşulu ile en az yedi adet dersi, ders aşamasında bir adet semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasını başarmış olması, SCI yada SCI-exp indekslere giren dergilerden birinde tez konusu veya anabilim/bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makale yayınlamış olması, aldığı tüm derslerden en az CB ya da bunun üzerinde harf notu alması ve öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,5 olması gerekmektedir.
7
Program Profili
Lisans döneminde edinilen bilgileri geliştirmek, tarımsal problemlere çözüm bulabilmek, teknolojiden en iyi şekilde faydalanılmasını sağlamak, çağdaş bilgileri ve teknolojik imkanları da kullanarak öğrencilere sunmak, öncelikle kendi yöresi ile ilgili problemleri çözmek, problemleri çözerken teknolojik imkanlardan mümkün olduğunca faydalanmak, yeni konularla ilgilenmek, elde edilen bilgi ve tecrübeleri pratiğe aktarmak, özellikle kendi uzmanlık alanı ile ilgili problemlerin farkına varan elemanlar yetiştirmek, problemlerin çözümü için istekli ve becerikli insanlar yetiştirmek, çözüm için gerekli verileri toplama yöntemlerini öğretmek, yaptığı araştırmanın yorumunu yapabilecek bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda araştırma yapabilecek öğrenciler yetiştirmek, bilimsel ve mesleki ahlaka bağlı bireyler yetiştirmek, kendine güvenen, girişimci, akılcı kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen bireyler yetiştirmek, yapılacak tezler ile öncelikle yöresel problemlerin giderilmesi sağlanmak, üreticilerin sorularına cevap verecek tezler hazırlamak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
2. Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
3. Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
4. Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
5. Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
6. Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
7. Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
8. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
9. Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
10. Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek
 • Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek
 • Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek
 • Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek
 • Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek
 • Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek
 • Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek
 • Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek
 • Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3,4 2
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3,4 1,2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3,4 2,4
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3,4 2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3,4 2,3,4
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3,4 2,2,4
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3,4 2,3,4
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3,4 1,2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3,4 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki güncel bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve farklı düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2 1,2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2 1,2
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2 1,2
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2 2
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2 1,2
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2 2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2 1,2
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2 1,2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2 1
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara
2-Uzmanlaştığı alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 1,4
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3 1,4
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3 1,2,3
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3 1,2,3,4
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3 1,2,3
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3 1
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanında özel konularda uzmanlaşır.
2-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
4-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3 1,2,3
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3 2,3
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 1,3
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3 1,2,3
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3 1
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3 1,3
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3 1,2,3
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve /veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye k
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1,2,3 2,3
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1,2,3 1,2,3
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1,2,3
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1,2,3 2,3
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1,2,3 1,2,3
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1,2,3
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1,2,3 1,2,3
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1,2,3
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1,2,3 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Problemlerin çözümüne yönelik fikirlere sahip olabilmek 1 1,2
Uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kendi alanındaki problemleri tanımlayabilmek 1 1,2
Ziraat mühendisliğinin temel bilgilerini öğrenmek 1 2
Çözüm fikirlerini anlaşılır ve kabul edilir biçimde sunabilmek 1 1,2
Edindiği bilgi ve tecrübeyi çevreye zarar vermeden hayata geçirebilmek 1 2
Kendine güvenen, sorumluluğunu bilen, iş takibinin ne demek olduğunun farkına varan bireyler yetiştirilmek 1 1,2
Edindiği bilgileri pratiğe aktarabilmek 1 2
Edindiği bilgi ve tecrübeleri üreticilerle ve ihtiyacı olanlarla paylaşabilmek 1 2
Kendi uzmanlık alanında teknolojiden mümkün olduğunca faydalanabilmek 1 2
Kendi uzmanlık alanı ile ilgili olarak farklı birimlerle iletişime geçebilmek 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora ünvanı ile mezun olan ziraat mühendisleri; Tarım Bakanlığı´na Bağlı Tarım il Müdürlükleri´nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri´nde, ayrıca şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimlerinde, DSİ genel müdürlüklerinde, meslekle ilgili Araştırma Enstitüleri gibi Kamu Kuruluşların Planlama, Tasarım, Doğa Koruma, Çevre Yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirilmesinde, Stratejik çevresel değerlendirme konularındaki etkinliklerinde yoğun ve etkili görev alabilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarında özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde, seralarda çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora derslerinden sınava girebilmek için teorik derslerin %70, uygulamalı derlerin %80’ine devam etmiş olmak gereklidir. Sınavlardan başarılı olmak için bölümün veya bölümle ilişkili diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders saati ve yedi ders almak ve bu dersleri 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması ile başarmak gereklidir. Bu puanların harf notu olarak değerlendirilmesinde AA, BA, BB, CB, notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ‘Yeterlilik Koşulları ve Kuralları’ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail: agoksoy@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941515
Bologna Koordinatörü
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
Adres : Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Görükle/BURSA
e-mail: esra@uludag.edu.tr
Telefon : 0 224 2941526
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
Bölüm Başkan Yardımcıları :
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
Doç. Dr. Oya KAÇAR
Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY
e-mail: agoksoy@uludag.edu.tr
2941515
Prof. Dr. İlhan TURGUT
e-mail:iturgut@uludag.edu.tr
2941516
Prof. Dr. Köksal YAĞDI
e-mail:kyagdi@uludag.edu.tr
2941517
Prof. Dr. Nazan DAĞÜSTÜ
e-mail:ndagustu@uludag.edu.tr
2941518
Prof. Dr. Uğur BİLGİLİ
e-mail:ubilgili@uludag.edu.tr
2941519
Prof. Dr. Ayşen UZUN
e-mail:uzunay@uludag.edu.tr
2941520
Prof. Dr. Mehmet SİNCİK
e-mail:sincik@uludag.edu.tr
2941522
Prof. Dr. Abdullah KARASU
e-mail:akarasu@uludag.edu.tr
2941514
Prof. Dr. Birol TAŞ
e-mail:biroltas@uludag.edu.tr
2941513
Prof. Dr. Emine BUDAKLI ÇARPICI
e-mail:ebudakli@uludag.edu.tr
2941524
Prof. Dr. Murat ERMAN
e-mail: muraterman@uludag.edu.tr
2941468
Doç. Dr. Oya KAÇAR
e-mail:okacar@uludag.edu.tr
2941523
Doç. Dr. Esra AYDOĞAN ÇİFCİ
e-mail:esra@uludag.edu.tr
2941526
Araş. Gör. P. Ceren Özer
e-mail:cerenbastas@uludag.edu.tr
2941467
BÖLÜM SEKRETERİ
Gülşah KILIÇ
e-mail:tarlabitkileri@uludag.edu.tr
2941510
Öğretim: Dört yıl devam eden lisans eğitiminde, öğrenciler aldıkları dersler ve özellikle kendi başlarına yaptıkları bitirme çalışmaları ile bilgilerini arttırmaktadırlar. Ayrıca bu süre zarfında üzerinde çalıştığı konuya ait iş sorumluluğuna sahip olmaktadırlar.
Araştırma: Merkezi ve bölüm kütüphanesi ve internet sayesinde, eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü araştırmalar için gerekli olan yayınlara kolaylıkla erişme imkanı bulunmaktadır. Aynı zamanda bölümde gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile lisans öğrencilerinin bitkileri yakından tanımaları ve yetiştiriciliğinin tüm aşamalarını yakından görmeleri sağlanmaktadır.
İnsan Kaynakları: Bölümümüz lisans eğitimi yaptırabilecek yeterlilikte öğretim üyesine sahiptir. Fiziki Alanlar: Lisans eğitimi sırasında arazi uygulamaları yapabilmek için gerekli olan fiziki alan imkanları yeterlidir. Belirli analizlerin yapılabilmesi için laboratuvar imkanları da mevcuttur.
Uluslar Arası İlişkiler: Ziraat Fakültesi, İsrail, Almanya ve Bulgaristan ile işbirliği içindedir. Toplumla İletişim: Bölümümüzde öğretim üyelerimizin özel gayretleri sonucu çiftçilere değişik konularda bilgiler verilmekte; bu amaçla köylere gidilerek toplantılar yapılmakta, medya aracılığı ile farklı konularda toplum aydınlatılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
TAB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
TAB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
TAB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
TAB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TAB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TAB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TAB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TAB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TAB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TAB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6003 İLERİ ÜRÜN YETİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
TAB6005 TARLA BITKILERİNDE DAY. ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6007 ÇİM BİTKİLERİ FİZYOLOJISI Seçmeli 2 2 0 6
TAB6009 BİTKİ ISLAHINDA DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6011 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE ETKİLİ MAD. VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB6013 TARLA BİTKİLERİNDE ÜRETİM SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6015 ENDUSTRİ BİTKİLERİ İLERİ ÜRET. TEK. Seçmeli 3 0 0 6
TAB6017 TAHIL ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB6019 ÇAYIR-MERALARDA BULUNAN ZEHİRLİ BİTKİLER VE ZEHİRLEME MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6021 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TAB6002 YEM BİTKİLERİ TOHUMCULUĞUNUN ESASLARI Seçmeli 2 2 0 6
TAB6004 YABANCI DÖLLENEN BIT. MELEZ TOH. ÜRET. Seçmeli 3 0 0 6
TAB6006 MUTASYON ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6008 REGRESYON ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB6012 BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6014 ENERJİ BITKILERİ ILERİ YETİŞTIRME VE ISLAHI Seçmeli 3 0 0 6
TAB6016 AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TAB6018 TOHUMCULUK MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr