Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Endüstri Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. 1994 yılında Yüksek Lisans Programını, 2006 yılında Doktora Programını, 2011 yılında ise Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programını açmıştır.Her yıl Endüstri MühendisliğiDoktora Programına güz ve bahar dönemlerinde öğrenci alımı yapılabilmektedir. Programda toplam 16 öğrenci öğrenim görmektedir.
2
Verilen Derece
Endüstri Mühendisliğinin Doktora programında mevcut olan derslerden en az 185 AKTS karşılığı ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, seminerlerini ve yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi ile mezun olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesi elde edebilmek içinöğrencilerin programda mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (185 AKTS karşılığı) ders almaları ve tümünü başarıyla tamamlamaları, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri, seminerlerini ve yeterlilik sınavını başarı ile tamamlamaları ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmaları gerekmektedir.
7
Program Profili
Endüstri Mühendisliği Doktora Programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır Bu programının ana temasını, endüstriyel kuruluşların etkin kaynak kullanımı ve verimliliklerinin artırılması doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimleri oluşturmaktadır. Bunun yanında bölgesel sanayinin uluslar arası rekabete açılması sürecinde sektörel değişimlerin desteklenmesi, özellikle tasarım ve ARGE odaklı çalışmaların etkinliği açısından bilimsel yaklaşımların çalışılması programın karşılaması gereken olası gereksinimlerdir.
Endüstri Mühendisliği Doktora Programında öğrenciler, toplam 22.5 AKTS karşılığı 3 adet zorunlu ders ve en az 37.5 AKTS karşılığı 5 adet seçmeli ders alırlar. Ayrıca uzanlık alan dersi, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmaları sorumluluklarını yerine getirirler.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak.
2. Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
3. Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
4. Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
5. Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
6. Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
7. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
8. Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
9. Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
10. Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
 • Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
 • Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak.
 • Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak.
 • Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak.
 • Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak.
 • Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak.
 • Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak.
 • Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 5
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,5
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4 1
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3,4 4,5
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,5
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2 2
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2 1,2
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1,2
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1
Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1,2
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3 1
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 1
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1,2,3
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2,3
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,2,3 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3 3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1,2 1,2
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3 1,2
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1,2 3
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1,2,3 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 2
Edinilen bilgileri öğretme yoluyla aktarabilme yeteneği kazandırmak. 1,2,3 2
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 1
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Araştırma sonuçlarının yazılı ve sözlü ortamlarda sunabilme yeteneği kazandırmak. 1 4
Araştırmada çağdaş gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme yeteneği kazandırmak. 1 1,4
Dünyada kabul gören bir entelektüel ortamda, üstün başarılı öğrencilerin tercih ettiği eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak ve korumak. 1,2,4
Evrensel ölçütleri koruyarak endüstri mühendisliği alanlarında ulusal gereksinimleri insancıl ve ekonomik olarak karşılayan eğitim ve araştırma olanaklarını sağlamak. 1,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip endüstri mühendisleri olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1
Öğrencilere endüstri mühendisliği çalışmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincini kazandırmak. 1,2,3
Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmak. 1 1,2,3,4
Teorik ve uygulamalı alanlarda çeşitli uzmanlık fırsatları sunabilen, özgün olarak ileri seviyede eğitim ve esnek araştırma ortamlarını sağlamak. 1,2,3,4
Uygulamaya yönelik araştırmaların değerini algılama yeteneği kazandırmak. 2
Yapılan araştırmaların sözlü, yazılı ve elektronik olarak paylaşıldığı etkileşimli bir ortamın sağlanması. 1 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstri Mühendisliği Doktora mezunları; telekomünikasyon, tarım, taşımacılık, tekstil, bilişim, otomotiv, demir-çelik, makine imalat, hastane, finans, banka, danışmanlık ve turizm sektörlerinde, üretim kontrol, kalite güvence, pazarlama/satış/ lojistik, satın alma, satış sonrası hizmet, ürün tasarımı (AR-GE), süreç / sistem analizi, üretim, proje yönetimi alanlarında çalışabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitim Programı için, her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun en az 75 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten 100 üzerinden kesin karşılıkları bulunan AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Endüstri Mühendisliğinin Doktora programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (185 AKTS karşılığı) ders almak, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerlerini ve yeterlilik sınavını başarı tamamlamak ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Erdal EMEL
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Niliüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 2942081
Bologna Komisyonu:
* Doç. Dr. Nursel ÖZTÜRK, ** Yrd. Doç. Dr. B. Türker ÖZALP, *** Arş. Gör. İlker KÜÇÜKOĞLU
Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Niliüfer / BURSA
* Tel:+90 (224) 2942083 ** Tel:+90 (224) 2942090 *** Tel:+90 (224) 2942091
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda kullanılabilecek olan Bilgisayar, Robotik ve Üretim Otomasyonu, Bilgisayar Destekli Üretim, Ergonomi, Gürültü ve Titreşim Laboratuvarları bulunmaktadır.
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tüm programlarda öğrenciler, Endüstri Mühendisliği Topluluğu,Teknik Geziler, Seminerler,Konferanslar, Eğlenceler, Kariyer Günleri, Türkiye Endüstri Mühendisliği Öğrencileri Buluşması, Geleneksel Endüstri Mühendisliği ve Sanayi Zirvesi , Vaka Analizleri,Yöneylem Araştırması ve Endüstri ,Mühendisliği Öğrenci Projesi Yarışmaları, UÜ Spor Tesisleri, Diğer Öğrenci Toplulukları ,(Fotoğrafçılık, Dağcılık, Dans, Sualtı, Satranç, Robotik...) gibi farklı aktivitelere katılabilirler ve sosyal imkanlardan yararlanabilirler.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Akademik Personeli; 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2Doktoralı Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 6101 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 6102 TAMSAYILI PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 7,5
END 6112 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
FEN 6001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 5
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6172 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
END6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
END6192 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
END6193 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 20
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
END6194 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
END6195 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
END6196 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END 6105 DİNAMİK PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END 6113 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6115 BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6117 ÜRÜN TASARIMI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6121 SİNİRSEL AĞLAR Seçmeli 3 0 0 8
END 6131 FİNANSMAN MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6141 İNSAN-MAKİNE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5101 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END5131 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
END5155 STOKASTİK SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5142 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6104 DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 8
END 6108 KARMAŞIKLIK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6114 BÜTÜNLEŞİK İMALAT SİSTEMLERİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 8
END 6116 KALİTE KONTROLDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 8
END 6142 ERGONOMİDE FİZYOLOJİ VE PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 8
END 6144 ÜRÜN TASARIMINDA ERGONOMİ Seçmeli 3 0 0 8
END3032 SYSTEMS SIMULATION Seçmeli 3 0 1 5
END3034 OPERATIONS RESEARCH II Seçmeli 3 0 1 5
END4072 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL II Seçmeli 3 0 1 5
END6122 YAPAY ZEKA Seçmeli 3 0 0 8
END5110 ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
END5112 İŞ SIRALAMA VE ÇİZELGELEME Seçmeli 3 0 0 8
END5114 ENVANTER SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
END5138 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME Seçmeli 3 0 0 8
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr