Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektronik Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 1985 yılından beri Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Elektronik Mühendisliği Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektronik Mühendisliği dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektronik Mühendisliği Programı Kabul ve Kayıt Koşulları, Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES ve yabancı dil taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Elektronik Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Bir öğretim üyesi ve araştırmacı olma yeterliliğini sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, özgün bilimsel yöntemler geliştirerek literatüre katkıda bulunabilen Elektronik Mühendisliği Doktorları yetiştirmek,
2-) Doktor adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak yeni teknikler geliştirebilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Mühendislik Matematiğinde ileri konular II ve Araştırma teknikleri ve yayın etiği dersleri zorunlu dersler statüsündedir. Diğer dersler Elektronik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli derslerdir. Detaylı eğitim planına ee.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
  • Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
  • Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
Öğrenme Yetkinliği
  • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Çankaya Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, EMKO Elektronik, TUSAŞ.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Program Koordinatörü)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 05
Faks : 0224 294 20 16
e-posta : gunesy@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ersen YILMAZ (Bologna Koordinatörü)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 32
e-posta : ersen@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Esin KARPAT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 33
e-posta : esinoz@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sibel YENİKAYA
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 31
e-posta : sguler@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - I,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - II,
PCB Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı,
Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
İmge İşleme Laboratuvarı,
Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
PLC ve Otomasyon Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
ELN6501 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ III Zorunlu 3 0 0 5
FEN6001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 4
ELN6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
ELN6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6174 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
ELN6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
ELN6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
ELN6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
ELN6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
ELN6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
ELN6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6101 DALGACIK DÖNÜŞÜMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6201 İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6203 KIRINIM KURAMINDA WİENER-HOPF TEKNİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6205 RADAR KESİTİ ALANI KESTİRME VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6207 ELEKTROMANYETİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ELN6209 İLERİ ELEKTROMANYETİK SAÇILMA Seçmeli 3 0 0 5
ELN6301 OPTOELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ELN6401 KESTİRİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6403 HABERLEŞME KURAMI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6405 OPTİK FİBERLERDE DOĞRUSAL OLMAYAN OLAYLAR Seçmeli 3 0 0 5
ELN6407 SES SİNYALLERİNİN SENTEZ VE ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6409 İLERİ ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6413 KAOS KURAMI VE NONLİNEER İŞARET İZLEME Seçmeli 3 0 0 5
ELN6415 İSTATİSTİKSEL NESNE ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA Seçmeli 3 0 0 5
ELN6417 İMGE İŞLEMEDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
ELN5203 RF DEVRE VE SİSTEMLERİN ANALİZ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
ELN5401 İLERİ SAYISAL SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
ELN5403 MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ELN6102 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 5
ELN6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
ELN6202 İLERİ RADAR TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6204 ELEKTROMANYETİZMADA INTEGRAL DENKLEM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6206 YERYÜZÜ ÜZERİNDE RADYO DALGASI YAYILIMI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6208 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ELN6302 LAZER TABANLI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ELN6402 SPEKTRUM KESTİRİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6404 SAYISAL MODÜLASYON VE KODLAMA Seçmeli 3 0 0 5
ELN6406 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİĞİN HABERLEŞMEDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6408 TELETRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ELN6410 SEZİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 5
ELN6412 OPTİK ANAHTARLAMALI AĞLAR Seçmeli 3 0 0 5
ELN6414 BİLGİSAYARLA GÖRÜDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
MAK6214 AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr