Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mimarlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1976 yılında kurulan Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi, 1982 yılındaki yeni yapılanmayla Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almış, 1993 yılında Mimarlık Bölümü´nün açılması kararı ile Fakültenin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle Mühendislik- Mimarlık Fakültesi kapsamında sekiz bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölüm´leridir.
Mimarlık Bölümü´nde 1994-95 akademik yılında lisans düzeyinde, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans düzeyinde, 2005-2006 akademik yılının ikinci yarısında ise doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmeye başlanmıştır.2013 yılında Mimarlık fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir. 20221-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle Bölümde toplam 706 lisans, 183 yüksek lisans ve 51 doktora öğrencisi öğrenci eğitim görmektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimarlık Bilim alanında yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezli yüksek lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer GANO’ya sahip olmalıdırlar. b) Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına başvurularda lisans diplomasına ve 4 tam puan üzerinden en az 3 veya eşdeğer GANO’ya sahip olmalıdır. c) Lisans veya tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış olan yabancı uyruklu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar YÖK’ten denklik belgesi almış olmalıdır. ALES veya eşdeğeri sınavdan 55 (ellibeş) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 120 AKTS almak koşuluyla, bir semineri, ve tez çalışmalarını başarmak ve Fen bilimleri enstitüsü tarafından belirlenen yayın şartını sağlamak zorundadır. İlgili koşulları yerine getiren öğrencilere Mimarlık dalında Yüksek lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Mimarlık ve mimari tasarım alanında disiplinlerarası yaklaşım çerçevesinde farklı alanlardan gelen bilgileri nesnel sorgulama ve eleştirel yaklaşım ilkeleri çerçevesinde ilişkilendirerek / değerlendirerek / sentez oluşturarak, bağlam içinde yorumlama ve karar üretme konularında bilgi ve beceri sahibi olmak
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
3. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
4. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
5. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
6. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
7. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
8. Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
9. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma
10. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
11. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
12. Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 • Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 • Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi
 • Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 • Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
 • Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi
 • Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi
 • Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2,3
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3 4
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 2
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3 3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3 2
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2 2
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi 1,2
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 2
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 2
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2 2
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme becerisi 1,2,3 4,5
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2,3 5
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2,3 2,1,5
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma 1,2,3 1-3
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3 1,3,4
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 1,2,3 1
Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi 1,2,3
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3 1,2,5
Mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/koruma ve restorasyon alanlarında bilgi, kavrayış ve yorum yapabilme becerisini kazanmak 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretebilme becerisi 1,2,3
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1,2,3 1-2
Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi 1,2,3 3
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 4
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1,2,3 3,4
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi 1,2,3 3-4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme becerisi 1,2,3,4 5
Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma 2
Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgiyi farklı düzeylerdeki gruplarla sistemli bir biçimde paylaşma becerisi 1,2,3,4 1,5
Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanma becerisi 1,2,3,4 3-4
Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren projelerde paydaş olarak yer alma, yönetme ve dönüştürme becerisi 1,2,3,4 1,2
Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini farklı disiplinlerle ilişkili ortamlarda uygulama yetisi 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak yönetebilme becerisi 1
İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek ve sentez yapabilmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mimarlık bölümü mezunları genel olarak aşağıdaki sektörlerde çalışmaktadır: Belediyeler ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı kamu kurumlarında, Özel mimari, şehir planlama, mühendislik, yapı- denetim bürolarında, Yukarıda belirtilen bürolara ait şantiyelerde, Mobilya, iç dekorasyon ve yapı malzemesi firmalarında, Üniversitelerde akademisyen olarak, Mesleki odalarda, Büyük fabrikaların yapı birimlerinde vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem içinde aldıkları derslerde hazırladıkları ödev ve sınav ortalamalarından en az en az 70 puan almak zorundadırlar. Tez aşamasına geçmeden 1 adet seminer dersini başarılı bir şekilde tamlamalıdırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Yüksek lisans programını başarıyla tamamlaması için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı Yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selen Durak
Bologna Koordinatörü: Doç.Dr. Zuhal Şimşek
Adres :Bursa Uludağ Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 16059
Görükle Kampüsü, Bursa
E-posta: mimar@uludag.edu.tr
Tel: 0-224-2942133
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mimarlık Bölümü 2021-2022 akademik yılı itibariyle, 11 profesör, 8 doçent, 1 doktoralı görevlisinden ve 10 araştırma görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.
1994-95 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Mimarlık Bölümü, Ocak 1998 yılına kadar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi merkez binası ve Çevre Mühendisliği Bölümü binasında hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra ise 1 Ekim 1998´de resmi açılışı yapılan Mimarlık Bölümü Binası´na taşınmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan, Mimarlık Bölümü Binası 3568 m2 kapalı alan (alt kat: 1428 m2, üst kat: 1200 m2; çatı katı: 940 m2) ve 359 m2 açık iç avlu alanından oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Binası içinde 4 tanesi zemin katta 2 tanesi ise çatıda olmak üzere toplam 6 stüdyo birimi;1 yüksek lisans dersliği 1 bilgisayar laboratuarı; 1 seminer salonu; 1 arşiv odası;bir öğrenci kantini ile akademik ve idari personelin odaları bulunmaktadır
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM5003 MİMARLIKTA BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 6
MIM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MIM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
MIM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
MIM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
MIM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 9
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MIM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MIM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM5001 MİMARİ TEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5005 ÇEVRE DAVRANIŞ VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM5007 KORUMA PROJESİ I Seçmeli 3 0 0 6
MIM5013 KORUMA KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5015 YAPI ELEMANI TASARIMINDA MALZEME Seçmeli 3 0 0 6
MIM5017 MİMARLIK KENT VE TÜKETİM Seçmeli 3 0 0 6
MIM5019 YAPIDA DEPREM VE YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5021 YAPISAL KONFOR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5023 BETON MALZEMESİ VE YAPIDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5025 YAPILARDA İZOLASYON PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5027 DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5029 KENTSEL DIŞ MEKAN ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
MIM5031 KENT VE KÜLTÜR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5033 TARİHİ YAPILARDA STRÜKTÜREL DEĞ.VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5035 TARİHİ YAPI MALZEMELERİNDE BOZULMA VE KORUMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM5037 DİGİTAL MİMARİ ANLATIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM5039 YAPIM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5041 DEPREM GÜVENLİ BİNA ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5043 BİNA YAPIM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5045 ANADOLU’DA AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5047 YAPISAL DEĞER TABANLI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 6
MIM5049 YAPI MALZEMESİNDE PERFORMANS Seçmeli 3 0 0 6
MIM5051 OSMANLI’NIN İLK BAŞKENTİNDEN, BUGÜNÜN METROPOLÜNE: BURSA Seçmeli 3 0 0 6
MIM5053 MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MALZEME Seçmeli 3 0 0 6
MIM5055 KÜRESELLEŞME VE KENT KİMLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5057 YAPIDA BAKIM VE ONARIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM5059 MİMARLIK TARİHİNDE TEMEL METİNLER (MİMARLIK TARİHİ) Seçmeli 3 0 0 6
MIM5061 ÇAĞDAŞ ÖĞRENME MEKANLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5063 YAPILARDA YANGIN RİSKİ VE PROJE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5065 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN KULLANICI BOYUTU Seçmeli 3 0 0 6
MIM5067 MODERN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5069 MİMARLIKTA DETAY ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5071 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5073 BÜTÜNCÜL TASARIM KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5075 MİMARLIK VE KENTSEL TASARIMDA KATILIMCI UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5077 SOSYAL İNOVASYON İÇİN MİMARLIK Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM5002 PROJE VE YAPIM YÖNETİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5004 MİMARİ MEKAN ELEŞTİRİSİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5006 KORUMA PROJESİ II Seçmeli 3 0 0 6
MIM5012 KORUMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5014 EKOLOJİK YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5016 BİNA BİLGİSİ PROJE ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS Seçmeli 3 0 0 6
MIM5018 YAPI BİLGİSİ PROJE ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS Seçmeli 3 0 0 6
MIM5020 MİMARLIK TARİHİ PROJE ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS Seçmeli 3 0 0 6
MIM5022 YAPI HATALARININ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5024 YAPI KABUĞUNDA ISISAL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5026 YANGIN GÜVENLİKLİ YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5030 AHŞAP YAPILAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5032 MODERN VE POSTMODERN MİMARLIĞIN TARİHSEL ALT YAPISI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5034 MİMARLIKTA GÜNCEL UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5036 TARİHİ YAPI SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5038 TARİHİ YAPILARIN STRÜKTÜREL DAVRANIŞLARI VE ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5040 TARİHİ ÇEVRELERDE PLANLAMA VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
MIM5042 YAPIMDA MALİYET Seçmeli 3 0 0 6
MIM5044 RESTORASYON PROJE ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS Seçmeli 3 0 0 6
MIM5046 MİMARLIK MESLEĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5048 KENTSEL TASARIM TEORİLERİ ÇAĞDAŞ KENTSEL TASARIM İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5050 MİMARİ TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5052 AHŞAP YAPI MALZEMELERİNDE HASAR VE HASAR ÖNLEME GİDERME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5054 TASARIM EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR VE ARAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5056 KENT KÜLTÜRÜ VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 0 6
MIM5058 ÇEVRE-DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 0 6
MIM5060 KÜRESEL VE YEREL İKİLEMİNDE KENT VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 0 6
MIM5062 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE POLİTİKA,MEVZUAT VE UYGULAMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM5064 KENTSEL TASARIM KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5066 ÇOCUK VE MEKAN Seçmeli 3 0 0 6
MIM5068 KENT VE MİMARLIK MİRASI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5070 BETON TEKNOLOJİLERİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5072 SAĞLIKLI YAŞAM VE KONUTTA YAŞANABİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
MIM5074 YAPILARDA YANGIN YALITIMI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5076 YAPIMDA İNOVASYON ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
MIM5078 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Seçmeli 3 0 0 6
MIM5082 BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5084 AFET SONRASI BARINMA Seçmeli 3 0 0 6
MIM5086 BÜTÜNCÜL TASARIM PRATİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MIM5088 BEDEN VE MEKAN Seçmeli 3 0 0 6
MIM5090 EKOLOJİ VE MİMARLIK Seçmeli 3 0 0 6
MIM5092 KENTSEL ARKEOLOJİK ALANLARDA MİMARİ ARAŞTIRMALAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr