Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bitki Koruma
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Programı 1981 yılında kurulmuş olup, bölüm (program) düzeyinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla yürütmektedir. Program, Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı´ndan oluşmaktadır. Entomoloji Anabilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını, Fitopatoloji Anabilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, virüsler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanaklarını araştırmakta ve bu konularda çalışmalar yürütmektedir. Bitki Koruma Programı, 4 profesör, 3 Doçent, 1 Yrd. Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bitki Koruma Programı yükseköğretimde 120 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bitki Koruma anabilim dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bitki Koruma Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) taban puanına sahip olması şartı aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bitki Koruma Anabilim dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Bitki Koruma Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının amacı, yeterli teorik ve uygulama altyapı kazanmış adayların, önemli bitki zararlı ve hastalıkları kaynaklı problemlerin çözümüne yönelik araştırmaları yürütme, değerlendirme ve kullanıma aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans öğrencileri, bitkisel üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar üzerinde edindiği bilgileri tarımsal savaşımda kullanır.
2. Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalıklar ve zararlılar hakkında öğrendiği temel bilgileri hastalık ve zararlı mücadelesinde etkin bir şekilde kullanır.
3. Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır.
4. Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
5. Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
6. Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular.
7. Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir.
8. Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
9. Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
 • Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular.
 • Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalıklar ve zararlılar hakkında öğrendiği temel bilgileri hastalık ve zararlı mücadelesinde etkin bir şekilde kullanır.
 • Yüksek lisans öğrencileri, bitkisel üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar üzerinde edindiği bilgileri tarımsal savaşımda kullanır.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir.
 • Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
 • Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
 • Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır.
 • Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
 • Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular.
 • Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
 • Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır.
 • Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir.
 • Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır. 1,3 1,2
Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular. 1,2 1
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalıklar ve zararlılar hakkında öğrendiği temel bilgileri hastalık ve zararlı mücadelesinde etkin bir şekilde kullanır. 2
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 1,3 1
Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir. 1,2 1
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular. 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir. 1,3 1,2
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır. 1,2 1
Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar. 1,3 1,2
Yüksek lisans öğrencileri, bitkisel üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar üzerinde edindiği bilgileri tarımsal savaşımda kullanır. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular. 2 2
Depolanmış ürünlerde ekonomik kayba neden olan hastalıklar ve zararlılar hakkında öğrendiği temel bilgileri hastalık ve zararlı mücadelesinde etkin bir şekilde kullanır. 1,2 1,2
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 1 1
Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir. 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 2 2
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır. 1,2 1,2
Yüksek lisans öğrencileri, bitkisel üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar üzerinde edindiği bilgileri tarımsal savaşımda kullanır. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır. 1,2,3 1,2,3
Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular. 3 3
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 3 3
Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir. 3 3
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular. 1,2 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1,3 1,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir. 3 3
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır. 2 3
Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar. 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır. 2 2
Bitkisel üretimde entegre mücadeleyi gerçekleştirmek için entegre mücadele yöntemini uygular. 3 2
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 1,2 1,2
Hastalık ve zararlılara karşı antagonistik mikroorganizmaları ve doğal düşmanları kullanarak ve doğada bulunan biyolojik mücadele etmenlerini koruyarak biyolojik mücadeleyi gerçekleştirir. 2 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip Bitki korumacılar olarak takım çalışması içerisinde yer alır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir. 1,2,3 1,2,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir. 2 2
Tarımsal savaşımda kullanılan pestisitlerin etki mekanizmalarını, toksikolojilerini ve pestisitlere alternatif olan kullanımı güvenli kimyasalları bilir ve etkili bir şekilde kullanır. 2 2
Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır. 4 4
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 1,2,3,4 1,2,3,4
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular. 4 4
Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar. 4 4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir. 1,2,3,4 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bitki Koruma alanındaki sorunlarla ilgili bilgiye ulaşır, analiz eder, yorumlar ve bu birikimini sorunların çözümünde kullanır. 1 1,2
Elde ettiği araştırma ve proje sonuçlarını tez haline dönüştürebilme ve bunlardan bilimsel yayınlar üreterek sunar. 1 1,2,3
Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular. 1 1,2,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirir ve soruna özgü çözümler üretir. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu Kuruluşları; İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri vb. Özel Tarımsal İlaç Firmaları; Bayer CropScience, Hektaş, Sygenta, Basf, Sumitomo Chemical, DuPont, Koruma Şirketler Grubu, AgroBest Grup Tarım İlaçları, Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar, Safa Tarım, Doğa Tarım, Agro Kimya vb. Çevre Sağlığı Hizmetleri; Sistem İlaçlama, National Britannia Çevre Sağlığı Hizmetleri, Uzman İlaçlama, Kutlu İlaçlama ve Peyzaj, Prestij Mühendislik İlaçlama, Garanti İlaçlama, Çağdaş İlaçlama, Gezer Şirketler Grubu İlaçlama, Zafer Mühendislik İlaçlama vb. Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar; Agromet Organik Mikrobiyal Gübre ve Endüstriyel İlaç, Kimagro Kimyevi Maddeler ve Tarım İlaçları, GürAgro Bioglobal Tarımsal Danışmanlık, SMC İlaç vb. Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar; MayAgro Tohumculuk, Grow Fide, Agromar, Alara Fidan, Masterplant Fide, Monsanto Gıda, Agro-Tan Tohumculuk, Smyrna Tohumculuk, Ocak Fidancılık, Can Fidancılık, Akkuş Fidancılık, Gözde Fidancılık, Fides İç ve Dış Ticaret vb. Kalıntı Analiz Laboratuvarları; İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Kent Hali, Kalite Sistem Muğla Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi vb. Organik Tarım İşletmeleri; Kapar Organik Tarım, Alyattes Organik Tarım, Ziya Organik Tarım, Elta-Ada Gökçeada Tarım İşletmesi, Işık Tarım Ürünleri, Cıngıllı Organik Tarım, Çukurova Organik Tarım, Ares Organik Tarım vb. Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalar; Koppert Türkiye, Boyut Dış Ticaret, Verim Grup, Agrikem Ziraat İlaçları vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. İsmail Alper SUSURLUK
Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
susurluk@uludag.edu.tr
Tel: 0 224 294 1579
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bitki Koruma Programı, 5 Profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bir adet Toksikoloji ve Akaroloji Laboratuvarı, bir adet Nematoloji Laboratuvarı, bir Fitopatoloji Laboratuvarı, bir adet Entomoloji Laboratuvarı, bir adet Moleküler Bitki Patolojisi Laboratuvarı, bir adet Mikoloji Laboratuvarı, bir adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, beş adet İklimlendirme Odası, iki adet Prefabrik Soğuk hava Deposu, bir adet Kütüphane, bir adet Böcek müzesi ve bir adet Depoya sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5001 KONUKÇU BİTKİ-PATOJEN İLİŞKİLERİ (FİTOPATOLOJİ BİLİM DALI ) Zorunlu 3 0 0 6
BIT5003 BİYOLOJİK MÜCADELE Zorunlu 3 0 0 6
BIT5005 BÖCEK FİZYOLOJİSİ (ENTOMOLOJİ BİLİM DALI ) Zorunlu 3 0 0 6
BIT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BIT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5002 ENTEGRE ZARARLI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
BIT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BIT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BIT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BIT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BIT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5007 FİTOPATOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5009 İLERİ FİTOPATOLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT5011 UYGULAMALI TARIMSAL AKAROLOJİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT5013 HERBİVORLARA KARŞI BİTKİ SAVUNMA DİNAMİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5015 TARIMSAL NEMATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5017 BİTKİ PATOJEN İLİŞKİLERİNİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT5019 FUNGUS FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5021 ENTOMOLOJİDE ZARARLI SİMPTOMLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIT5023 BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARINI NAKLEDEN OMURGASIZLAR Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIT5004 HASAT SONU HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 6
BIT5006 BÖCEK TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 2 0 6
BIT5008 BÖCEK POPULASYONLARININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN EKOLOJİK YÖNTEM Seçmeli 3 0 0 6
BIT5010 FİTOPATOLOJİDE KLİNİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BIT5012 ÇİM BİTKİLERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 2 0 6
BIT5014 ENTOMOLOJİDE POPÜLASYON TAKİBİ VE DENEME METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
BIT5016 FİTOPATOJEN FUNGUSLARIN TAKSONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5018 BİTKİ KORUMADA LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BIT5020 ZİRAİ KARANTİNA ZARARLILARI Seçmeli 3 0 0 6
BIT5022 ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr