Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Dış Ticaret
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Ünversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Bursa´nın İnegöl ilçesinde 1995 yılında kurulmuştur. Yüksekokulda, İktisadi ve İdari Bilimler, Teknik Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 temel bölüm vardır. Dış Ticaret programı İktisadi ve İdari Bilmler Programında yer alan 4 programdan biridir.
2
Verilen Derece
120 ECTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Dış Ticaret Ön Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Dış Ticaret alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
7
Program Profili
Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dış Ticaret Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Programın I. ve II. öğretimin her birine yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Ders planında, I ve II yarıyıllarda İşletme, İktisat, Muhasebe, Ticari Matematik, Hukuk, Dış Ticaret İşlemleri, Kamu Maliyesi, Pazarlama gibi temel dersler verilmektedir. II. Yıl ise Uluslar arası İktisat, Kambiyo işlemleri, Gümrük İşlemleri, Lojistik, Mesleki Yabancı Dil, Uluslar arası Finansman, Uluslar arası Pazarlama gibi meslek derslerine ağırlık verilmektedir. II. Yıl öğrenciler, zorunlu derslerin yanında ayrıca 8 kredilik İşyeri Eğitimi ya da mesleki anlamda bilgilerini arttıracak seçimlilik dersler alabilmektedir. Ayrıca, öğrencilere mesleği ile ilgili alanlarda yaz staj uygulaması yaptırılmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
5. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
6. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
7. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
8. Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
9. Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
10. Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
11. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
12. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
 • Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 • Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 • Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
 • Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 • Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
 • Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
 • Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
 • Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 • Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finansman Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonomi Ekonomi ve Finans İktisat İşletme İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Enformatiği Lojistik Yönetimi Sermaye Piyasası Uluslararası Finans Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslar arası Ticaret ve Lojistik
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İnegöl MYO - Dış Ticaret Program Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet SİNAY
msinay@uludag.edu.tr
Dahili: 61722
Öğr.Gör. Nazire ŞİRİN
naziregolec@uludag.edu.tr
Dahili: 61759
Adres: Turgutalp Mah. Mahmut Esatbey Cad. No:208 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi
Telefon : +90 224 294 2665
Fax : +90 224 715 3361
İnegöl MYO Mail : inegolmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Programlarında 7 öğretim görevlisi görev yapmakta olup, 3 öğretim görevlisi doktora derecesine sahiptir.
Eğitimler, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.
Bununla birlikte, iş dünyasından çeşitli düzeylerde uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler yapılmaktır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCZ101 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I Zorunlu 3 0 0 6
ISYZ001 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
MVUZ019 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ022 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ052 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCZ102 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II Zorunlu 3 0 0 6
OSPZ051 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ053 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102SİL ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSGZ213 BANKACILIK KAMBİYO İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
DTCZ201 ULUSLARARASI İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 3
DTCZ207 DIŞ TİCARET MEVZUATI Zorunlu 3 0 0 4
MIM3032 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
OSPZ052 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ054 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCZ202 ULUSLARARASI İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 3
DTCZ204 GÜMRÜK İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
MIM4035 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
OSPZ053 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ055 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 3 0 0 4
PZRZ003 ULUSLARARASI PAZARLAMA Zorunlu 3 0 0 3
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCS001 İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
DTCS010 DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
DTCS021 DIŞ TİCARETTE VERGİLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
DTCS022 DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
DTCZ001 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İNOVASYON Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCS009 SERBEST BÖLGELER Seçmeli 1 2 0 3
DTCS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ISYS003 ULUSLARARASI FİNANSMAN Seçmeli 1 2 0 3
ISYS015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
LJTS005 ULAŞTIRMA MEVZUATI Seçmeli 1 2 0 3
MVUS011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS046 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 2 0 3
YRLS012 E-DEVLET Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DTCS023 DIŞ TİCARETTE SİGORTA Seçmeli 1 2 0 3
DTCS024 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR VE TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 1 2 0 3
DTCS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ISYS005 GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS011 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 1 2 0 3
ISYS014 E-TİCARET Seçmeli 1 2 0 3
ISYS037 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
LJTCS010 LİMAN YÖNETİMİ VE OPERASYONLARI Seçmeli 1 2 0 3
LJTS007 KARAYOLU TAŞIMACILIĞI VE FİLO YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr