Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Arkeoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif durumdadır. Bölümde 3 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüzde 1 yıl Almanca zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bölümümüz bünyesinde ¨Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)¨ ve ¨Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)¨ olmak üzere 2 adet araştırma merkezi mevcuttur.
Bölümün halen devam ettirdiği önemli projeler mevcuttur;
Türkiye Mozaikleri Korpusu, Bursa ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması ve İznik Gölü Bazilikası Sualtı Kazısı (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN)
Apollonia a.R. Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN)
Priene Kazısı (Prof. Dr. İ. Hakan Mert)
Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ)
Ayanis Kalesi Sualtı Araştırmaları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ danışmanlığında, Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI başkanlığında)
2
Verilen Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar arkeoloji alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM sınavlarından yeterli puanı almış olması gerekir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
7
Program Profili
Bölgesel Uygarlıklar, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Antik Çağ Mozaik Sanatı konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
2. Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
3. Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
4. Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
5. Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
6. Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
7. Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
8. Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik bilincini kazanma.
10. Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
11. Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
12. Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma.
 • Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi.
 • Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma.
 • Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme.
 • Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme.
 • Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme.
 • Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme.
 • Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme
 • Mesleki etik bilincini kazanma.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 1,2
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1,2 1,2
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2 1,2
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma. 1,2 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 1,2
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1,2
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1,2 1,2
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1 1
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1 1
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1 1
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1 1
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 1
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1 1
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2 4,5
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1,2 1,2,3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1 1
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma. 1,2 1,3,4,5
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2 4,5
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,4
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2 1,2,3
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,2,3,5
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2,3,5
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 4
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1,2 3
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma. 2,3 1,2,3
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 3
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1 1,3
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2,3 1,2,3
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1 3
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1,2,5 1,2,5
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 4 4
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma. 1,2,3 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,2,3
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,5 1,5
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,4 1,2,3,4
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2,3 1,2,3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1,2 1,2
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 4,5 4,5
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 5 5
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 4,5 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Arkeolojik verileri belgeleme becerisi öğrenme. Zorunlu staj kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze, kazı ve yüzey araştırmalarında 30 iş günü staj yapılarak uygulamalı meslek bilgisinin edinilmesi. 1 1
Çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme. 1,2,3 1,3
Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme. Lisans eğitimi boyunca BUÜ lisans eğitim öğretim yönetmeliği kapsamında 12 AKTS değerinde 3 alan dışı ders alarak farklı disiplin dallarında bilgi sahibi olma. 1,2,3 1,2
Disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma. 1,2,3 1,3
Fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme 1,2 1,2
Kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme. 1,2,3 1
Kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma. 1,2 1,3
Mesleki etik bilincini kazanma. 1 1,2,3
Mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1
Mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme. 1
Arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam edebilirler, bununla birlikte Kültür Bakanlığı´na veya Belediyelere ait resmi veya özel müzelerde, yerel belediyelerde, arkeolojik kazılarda arkeolog olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40´ı ile final sınavının %60´ı alınarak hesaplanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN başkanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları (Doç. Dr. Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK1001 EINFÜHRUNG IN DIE ANTIKE SKULPTUR Zorunlu 2 0 0 4
ARK1003 EINFÜHRUNG IN DIE ANTIKE TÖPFERKUNST Zorunlu 2 0 0 4
ARK1005 EINFÜHRUNG IN DIE ANTIKE BAU ARCHITEKTUR Zorunlu 2 0 0 4
ARK1009 ARKEOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
ARK1015 ESKİ ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
ARK1017 METHODEN IN DER ARCHÄOLOGIE: THEORIE UND PRAXIS Zorunlu 2 2 0 3
ARK1019 YUNAN MİTOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK1002 GEOMETRICHE UND ARCHAISCHE SKULPTUR Zorunlu 2 0 0 4
ARK1006 ARCHITEKTUR DER ÄGÄIS Zorunlu 2 0 0 4
ARK1008 ALAN ARKEOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
ARK1016 ZIVILISATIONEN ANATOLIENS IN DER ANTIKE Zorunlu 2 0 0 3
ARK1018 ARKEOLOJİNİN DÜŞÜNCE TARİHİ VE GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ARK1020 ARKEOLOJİDE TANIMA, KORUMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 4
ARK1022 ROMA MİTOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK2001 İ.Ö.5.YÜZYIL HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 4
ARK2015 STAJ I Zorunlu 0 0 0 2
ARK2017 ARCHITEKTUR DER ARCHAISCHEN EPOCHE Zorunlu 2 0 0 4
ARK2019 TEKNİK RESİM I Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK2002 İ.Ö.4. YÜZYIL HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 6
ARK2018 STAJ II Zorunlu 0 0 0 2
ARK2022 TEKNİK RESİM II Zorunlu 2 2 0 6
ARK2024 MYSIA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK 3001 İ.Ö.3. YÜZYIL HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 4
ARK3005 ARCHITEKTUR DER KLASSISCHEN ZEIT Zorunlu 2 0 0 4
ARK3011 SEMİNER I Zorunlu 1 2 0 2
ARK3017 LATİNCE I Zorunlu 2 0 0 4
ARK3019 RÖLEVE I Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK 3002 İ.Ö.2. YÜZYIL HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 4
ARK3006 ARCHITEKTUR DER HELLENISTISCHEN ZEIT Zorunlu 2 0 0 5
ARK3012 SEMİNER II Zorunlu 1 2 0 2
ARK3018 LATİNCE II Zorunlu 2 0 0 3
ARK3020 RÖLEVE II Zorunlu 1 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK4001 PORTRE SANATI I Zorunlu 2 0 0 6
ARK4013 LİSANS ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 2 4 0 5
ARK4015 YUNAN SİKKELERİ Zorunlu 2 0 0 4
ARK4017 ARCHITEKTUR DER RÖMISCHEN KAISERZEIT I Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK4002 PORTRE SANATI II Zorunlu 2 0 0 6
ARK4014 LİSANS ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 2 4 0 5
ARK4016 ROMA SİKKELERİ Zorunlu 2 0 0 4
ARK4018 ARCHITEKTUR DER RÖMISHCHEN KAISERZEIT II Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4019 KAYAK ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4033 YÜZME I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4035 SPOR TIRMANIŞ I Seçmeli 2 0 0 4
BMB0515 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
BMB0516 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FZK0507 WEB TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 5
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 5
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0536 YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506D PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0507 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0511 ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0512 ÇAĞDAŞ YUNANCA (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
ARK 2061 ESKİÇAĞ TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
ARK2051 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
ARK2055 ESKİ YUNANCA I Seçmeli 4 0 0 6
ARK2057 DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK2059 GENEL PREHİSTORYA Seçmeli 2 0 0 3
ARK2063 DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE- FACH TERMINOLOGIE I Seçmeli 2 0 0 3
ARK2065 BİTHYNİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK2067 ARKEOLOJİNİN MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 3
ARK2071 GEOMETRİK VE ORİENTALİZAN ÇAĞ SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 3
ARK2075 SİBİRYA VE KAZAKİSTAN ARKEOLOJİ UYGARLIKLARI, ÖNASYA VE ANADOLU Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK2054 ARKEOLOJİDE OKUMA VE İNCELEME Seçmeli 2 0 0 4
ARK2058 ESKİ YUNANCA II Seçmeli 4 0 0 6
ARK2060 ARKEOLOJİDE BELGELEME Seçmeli 2 0 0 4
ARK2062 ESKİÇAĞ TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 4
ARK2064 DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE- FACH TERMINOLOGIE II Seçmeli 2 0 0 4
ARK2066 GESCHICHTE DER URBANISATION Seçmeli 2 0 0 4
ARK2070 PREHİSTORİK ÇAĞ SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
ARK2072 SUALTI ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK2074 ANTİK ÇAĞ MEZAR PLASTİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK2076 ARKEOLOJİNİN MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
ARK2080 GEÇ BRONZ VE ERKEN DEMİR ÇAĞINDA ORTA ASYA UYGARLIKLARI VE ANADOLU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK 3061 BİZANS MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK3051 ARKEOMETRİ I Seçmeli 2 0 0 4
ARK3057 KERAMIK INVENTARISIERUNG UND DOKUMENTATION Seçmeli 2 0 0 4
ARK3059 ÖNASYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK3063 DEUTSCH FÜR DEN BERUF I Seçmeli 2 0 0 4
ARK3065 MÜZECİLİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
ARK3067 ORTA ÇAĞ ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ARK3069 SİYAH FİGÜR SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
ARK3073 ALAN UYGULAMASI I Seçmeli 2 2 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK 3062 SELÇUKLU VE ERKEN OSMANLI DÖNEMİ MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK3052 ARKEOMETRİ II Seçmeli 2 0 0 3
ARK3058 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 2 0 0 3
ARK3060 KÜÇÜK ESER DÖKÜMANTASYON Seçmeli 2 0 0 3
ARK3064 DEUTSCH FÜR DEN BERUF II Seçmeli 2 0 0 3
ARK3066 MÜZECİLİK VE TEŞHİR Seçmeli 2 0 0 3
ARK3068 ARKEOLOJİ’DE MİMARİ YAPILARIN RESTORASYONUNDA TEORİLER VE PRAKTİKLER Seçmeli 2 0 0 3
ARK3070 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK3072 BİZANS ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK3074 KIRMIZI FİGÜR SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 3
ARK3078 ALAN UYGULAMASI II Seçmeli 2 2 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK4051 HELLENİSTİK ÇAĞ MİMARİSİNDE BEZEME Seçmeli 2 0 0 5
ARK4053 ROMA MOZAİK SANATI Seçmeli 3 0 0 5
ARK4055 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 2 0 0 5
ARK4057 ARKEOLOJİ VE EKOLOJİK SİSTEM Seçmeli 2 0 0 5
ARK4059 BEARBEITUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN TEXTE - LESEN, SCHREIBEN, VERSTEHEN I Seçmeli 3 0 0 5
ARK4061 YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ I Seçmeli 2 0 0 5
ARK4063 KÜÇÜK BULUNTU RESTORASYONU Seçmeli 2 0 0 5
ARK4067 ARKEOLOJİ’DE ÜÇ BOYUTLU BELGELEME VE REKONSTRİKSİYON Seçmeli 2 0 0 5
ARK4069 HELLENİSTİK-ROMA ÇAĞI SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 5
ARK4071 OSMANLI ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK4075 ESKİ YUNAN EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK4052 ROMA ÇAĞ MİMARİSİNDE BEZEME Seçmeli 2 0 0 5
ARK4054 BİZANS MOZAİK SANATI Seçmeli 3 0 0 5
ARK4056 BİLİMSEL ETİK VE DEONTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK4058 İLKÇAĞ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK4060 BEARBEITUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN TEXTE - LESEN, SCHREIBEN, VERSTEHEN II Seçmeli 3 0 0 5
ARK4062 YAKIN DOĞU ARKEOLOJİSİ II Seçmeli 2 0 0 5
ARK4064 TAŞ ESER RESTORASYONU Seçmeli 2 0 0 5
ARK4068 ARKEOLOJİ VE GİS Seçmeli 2 0 0 5
ARK4070 GEÇ ANTİK ÇAĞ SERAMİK SANATI Seçmeli 2 0 0 5
ARK4072 ANTİK ÇAĞ RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 5
ARK4076 LATİN EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr